Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τι θα γίνει με τις αποσπάσεις συζύγων στρατιωτικών.Τι είπε ο ΥΕΘΑ

14.10.2011 | 00:51
“Οι τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, επιτρέπεται να αποσπώνται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημοσίου τομέα στην περιοχή που υπηρετεί ο (η) σύζυγος τους”,είπε στη Βουλή ο ΥΕΘΑ Πάνος Μπεγλίτης ,απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο ( Άρθρο 21 Ν.2946/2001).

Σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 3, του Ν.3257/2004, οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α’), εφαρμόζονται και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς και στα Ν.Π.Δ.Δ που εποπτεύονται από αυτούς.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το Ν.287/1976 η συνυπηρέτηση υπαλλήλου, που υπηρετεί σε υπηρεσία παραμεθορίου περιοχής, με τη σύζυγο του, επίσης υπαλλήλου, είτε Δημοσίου, είτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Δημόσιας Επιχείρησης, επιφυλασσόμενων των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του παραπάνω Νόμου, είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία στην οποία ανήκει ο καθένας εκ των συζύγων, εφόσον αυτή έχει στην περιφέρεια του Νομού, υπηρεσιακές μονάδες και προβλεπόμενες θέσεις του βαθμού και του κλάδου και υποβληθεί από τον κλάδο σχετική αίτηση.

Οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου εφαρμόζονται και επί των στρατιωτικών και του στρατιωτικώς οργανωμένου προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, μόνο εφόσον αυτοί υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές (άρθρο 7, παρ. 4, Ν.287/1976).
Σύμφωνα με το έντυπο επιθυμιών μεταθέσεων του συζύγου της αναφερόμενης υπαλλήλου ο οποίος υπηρετεί στην 112 ΠΜ (Ελευσίνα), δεν προκύπτει αίτημα μετάθεσής του, ούτε υπάρχει κάποια σχετική αναφορά του για συνυπηρέτηση. Επομένως, η εξέταση του εν λόγω ζητήματος άπτεται της αρμοδιότητας του συνερωτώμενου Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων.


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ