Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το Ευρωκοινοβούλιο,καθόρισε κανόνες για τη χρηματοδότηση των κομμάτων.

15.03.2011 | 17:17
Υπερψηφίστηκε σήμερα στις Βρυξέλλες από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων η Έκθεση της κας Γιαννάκου  για τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών ιδρυμάτων τους.
Η Έκθεση αποτυπώνει τη βασική επιθυμία αλλά και την πρακτική αναγκαιότητα για την απόκτηση νομικής προσωπικότητας των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.  Εκτός από τη βασική γραμμή για τη θέσπιση πολιτικού, νομικού και φορολογικού καθεστώτος για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα  πολιτικά ιδρύματά τους, μεταξύ άλλων στην Έκθεση ορίζεται ότι:
 
• η οργανωτική σύγκλιση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων είναι αναγκαία για την καλύτερη οργάνωση και αποτελεσματικότητά τους
• τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μόνο με τη δημιουργία κοινού πολιτικού, νομικού και φορολογικού καθεστώτος βάσει του δικαίου της Ένωσης μπορούν να επιτύχουν το σκοπό τους που είναι η έκφραση της βούλησης των Ευρωπαίων πολιτών
• τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να αποτελούνται από εθνικά ή περιφερειακά κόμματα που σέβονται και εφαρμόζουν την εσωτερική δημοκρατία (με τη δημοκρατική εκλογή των κομματικών οργάνων και τη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων)
• τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να εκλέγουν τουλάχιστον έναν Ευρωβουλευτή προκειμένου να λαμβάνουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
• η αυτοχρηματοδότηση των κομμάτων και των ιδρυμάτων αποτελεί ένδειξη ζωτικότητας
• η αυτοχρηματοδότηση θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, με την αύξηση του σημερινού ανώτατου ορίου των 12.000 ευρώ σε 25.000 ευρώ  για δωρεές κατ'  έτος ανά δωρητή σε συνδυασμό, ωστόσο, με την απαίτηση για αποκάλυψη της ταυτότητας των δωρητών κατά την αποδοχή της δωρεάς·
• τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να μπορούν να δέχονται ως μέλη απευθείας φυσικά πρόσωπα
 
 
Η κα Γιαννάκου μετά το πέρας της ψηφοφορίας δήλωσε: " Σήμερα έγινε ένα σταθερό και ποιοτικό βήμα προς την ενίσχυση της δημοκρατίας .Δε νοείται η ίδια η ΕΕ να έχει νομική προσωπικότητα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα  που αποτελούν συνισταμένη της δημοκρατίας να αποτελούν μη κυβερνητικές οργανώσεις ή συνεταιρισμούς. Η υιοθέτηση κοινού ευρωπαϊκού status, πολιτικής ταυτότητας και ενιαίου φορολογικού συστήματος διευκολύνει το ρόλο και την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων τόσο στην Ένωση, όσο και στα κράτη μέλη".  
 
Υπενθυμίζεται ότι προ της επεξεργασίας και της παρουσίασης της Έκθεσης είχε διοργανωθεί δημόσια ακρόαση στο ΕΚ από την εισηγήτρια στην οποία έλαβαν μέρος οι πρόεδροι και οι γενικοί γραμματείς όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων, καθηγητές πανεπιστημίου, εμπειρογνώμονες από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Διεθνή Διαφάνεια καθώς και πλήθος αξιωματούχων.
 


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ