Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

"Το Υπουργείο Οικονομικών θα ρυθμίσει το χρέος του ΝΝΑ",λέει το ΓΕΝ.

01.06.2011 | 06:28
Απόστρατοι απ΄ όλες τις Ενώσεις και οι εν ενεργεία του ΣΥΣΜΕΔ, συναντήθηκαν με τον υπαρχηγό του ΠΝ Ν.Κρυονερίτη,από τον οποίο ενημερώθηκαν για τη κατάσταση του ΝΝΑ. Ικανοποιημένοι δήλωσαν από την ενημέρωση.
Σε γενικές γραμμές σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν σε αναλυτική ανακοίνωσή τους οι συμμετέχοντες στη συνάντηση.

•Το Υπουργείο Οικονομικών δεσμεύθηκε να αναλάβει και να διακανονίσει το χρέος του ΝΝΑ προς του προμηθευτές του. Το εν λόγω χρέος είναι της τάξεως των 90.000.000 € και προέρχεται κυρίως από τις υπερβάσεις κόστους του τιμολογίου του Δημοσίου και από τις καθυστερήσεις εξόφλησης υποχρεώσεων των Ασφαλιστικών Ταμείων προς το ΝΝΑ.

•Εκδόθηκε η  διαταγή του ΓΕΝ Φ. 700/15 /11, Σ. 1533 από 18 Μαΐου 2011, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.hellenicnavy.gr και δια της οποίας τα ΝΝΑ και ΝΝΚ, εντέλλονται μεταξύ άλλων:
-Να τηρούν αυστηρή προτεραιότητα ενδονοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης στα εν ενεργεία στελέχη του ΠΝ και του ΛΙ και στα άμεσα ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών τους.

-Να συνεχίσουν, χωρίς εξαιρέσεις, την παροχή ενδονοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής προγραμματισμένης ή μη περίθαλψης στους απόστρατους και στους εν ενεργεία και συνταξιούχους ΜΠΥ και ΣΕΙΔ, όπως και την εξασφάλιση της δυνατότητας αποτελεσματικής εξυπηρέτησής τους, από το ιατρείο επειγόντων περιστατικών και το υποκατάστημα του στρατιωτικού φαρμακείου για όσους δικαιούνται.

-Παράλληλα, επισημαίνεται προς όλους ότι απαγορεύεται αυστηρά η υπέρβαση του προβλεπόμενου κλειστού νοσηλίου από το αντίστοιχο ασφαλιστικό ταμείο για συγκεκριμένες εξετάσεις ή επεμβάσεις.

-Για κάθε επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάγκη υπέρβασης να ζητείται επείγουσα έγκριση από αντίστοιχο ασφαλιστικό ταμείο. Σε περίπτωση μη έγκρισης της επιπλέον δαπάνης αυτή θα δύναται να καταβάλλεται από τον ασθενή με έγγραφη ενημέρωσή του, κατά την εισαγωγή του στο ΝΝΑ ή ΝΝΚ.

-Το ΓΕΝ έχει υποβάλει πρόταση προς τους φορείς εκπροσώπησης των ΜΠΥ, να αποδεχθούν να υποβάλλονται και αυτοί σε κρατήσεις υπέρ του ΝΝΑ, κατά πλήρη αντιστοιχία με τις κρατήσεις που επιβάλλονται στους στρατιωτικούς και Λιμενικούς. Σε περίπτωση δε άρνησης των ΜΠΥ, υπάρχουν σκέψεις για κατάργηση των εν λόγω κρατήσεων.

-Έχουν ξεκινήσει επαφές με τα Ασφαλιστικά Ταμεία για να καταρτισθούν και υπογραφούν συμβάσεις συνεργασίας με το ΝΝΑ, δεδομένου πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συμβάσεις, εκτός από το ΙΚΑ.

-Έχουν αναληφθεί ενέργειες για εκσυγχρονισμό και εξοπλισμό και επέκταση δραστηριοτήτων όπως: δημιουργία καρδιοχειρουργικής κλινικής, εκσυγχρονισμός και επέκταση ΜΕΘ, ανακαίνιση πτερύγων νοσηλείας κλπ.

-Βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης η ολοκληρωμένη νοσοκομειακή μηχανογραφική εφαρμογή «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» και η εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος για την χρηματοοικονομική παρακολούθηση του Νοσοκομείου.

-Με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του νοσοκομείου, μέχρις της έναρξης των πληρωμών από τα Ασφαλιστικά Ταμεία, εκδόθηκε απόφαση του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου για διάθεση ποσών από τα παρακατατιθέμενα ποσά στον Ειδικό Λογαριασμό υπέρ ΝΙΝ που τηρείται στο ΜΤΝ, προς εξόφληση των προμηθευτών υγειονομικού υλικού. Διευκρινίστηκε, ότι τα εν λόγω ποσά δεν αφορούν στις κρατήσεις των ενεργών και αποστράτων στρατιωτικών του ΠΝ και των Λιμενικών.


-Σε συνεργασία με την ΕΑΑΝ θα οργανωθεί ενημέρωση των αποστράτων από Επιτελείς του ΓΕΝ στο Πολεμικό Μουσείο για τα θέματα που τους απασχολούν και ειδικότερα το ΝΝΑ και το ΜΤΝ. Οι λεπτομέρειες θα γνωσθούν έγκαιρα.

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, η ενημέρωση ήταν καθομολογούμενα πλήρης και οι ενέργειες του ΓΕΝ βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση, για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη του Νοσοκομείου μας. Το γεγονός όμως ότι η ηγεσία του ΠΝ  γνωρίζει πλήρως όλες τις διαστάσεις του συνολικού ζητήματος που αφορά στο ΝΝΑ, δεν της αφήνει πλέον περιθώρια για τη μη ολοκληρωμένη επίλυση του. Εξ αυτού του λόγου κατατέθηκαν οι παρακάτω βασικές απόψεις – θέσεις μας, κατά τη διάρκεια της ανοιχτής συζήτησης που ακολούθησε της παρουσίασης:

Παρότι δεν έχουμε λόγους να μην εμπιστευόμαστε την ηγεσία του ΠΝ, έχουμε πολλούς λόγους για να διατηρούμε, τουλάχιστον, επιφυλάξεις, αναφορικά με το ζήτημα της πλήρους κάλυψης των χρεών του ΝΝΑ προς τους προμηθευτές του, από το ΥΠ.ΟΙΚ, Επειδή επάνω σε αυτό το θέμα, στηρίζεται όλη η προσπάθεια της εξυγίανσης του ΝΝΑ, θεωρούμε πως απαιτείται επίσημη δέσμευση ή έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α. Επιπρόσθετα, κατά την άποψή μας, είναι πολύ σημαντική η αιτιολογία της συγκεκριμένης ρύθμισης, η οποία δεν πρέπει να αφορά σε «επιχορήγηση», αλλά σε ανάληψη από την Πολιτεία του κόστους της πάγιας πολιτικής της, να χρησιμοποιεί το ΝΝΑ για άσκηση κοινωνικής πολιτικής, αντιμετωπίζοντάς το ως «Δημόσιο Νοσοκομείο» ως προς τις υποχρεώσεις και ως «Ιδιωτικό Νοσοκομείο» ως προς τα δικαιώματα.

Συνεχίζεται η άνιση αντιμετώπιση εις βάρος των αποστράτων, οι οποίοι ενώ καταβάλουν σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού και συνταξιοδοτικού τους βίου επιπρόσθετες κρατήσεις υπέρ του ΝΝΑ, δεν τους παρέχεται εν τέλει, κανένα μετρήσιμο ανταποδοτικό όφελος, σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες δικαιούχων που απολαμβάνουν των υπηρεσιών του ΝΝΑ, με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Διαφοροποιούμαστε επί της εκφρασθείσας άποψης της ηγεσίας του ΠΝ, ότι το ΝΝΑ είναι περιουσία του Δημοσίου, καθόσον οι επί 62 χρόνια κρατήσεις των ενεργών και αποστράτων στρατιωτικών του ΠΝ και των Λιμενικών, επενδύθηκαν για την ανέγερση του ΝΝΑ και συνεχίζουν να επενδύονται για κτιριακές προσθήκες, ανακαινίσεις, εκσυγχρονισμό, κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και ανάπτυξη των υποδομών του.

Πιστεύουμε ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, αναφορικά με τη διαχείριση των εκ νοσηλείας ιδιωτών εσόδων, χρίζει τροποποίησης, καθόσον θεωρούμε πως δημιουργεί διοικητικά, λειτουργικά και οικονομικά αδιέξοδα, τόσο στο ΝΝΑ, όσο και στην ηγεσία του ΠΝ. Όσον αφορά στη χρήση των παρακατατεθειμένων χρημάτων στον Ειδικό Λογαριασμό υπέρ ΝΙΝ, με το ισχύον νομικό πλαίσιο, δηλώσαμε πως και αυτή κατά την άποψή μας, δεν έχει στέρεο νομικό υπόβαθρο.

Αναφορικά με τις συμβάσεις τις οποίες επίκειται να υπογράψει το ΝΝΑ με τους ασφαλιστικούς φορείς, θεωρούμε ότι αυτές δεν μπορεί να είναι όμοιες με τις αντίστοιχες των Δημοσίων Νοσοκομείων, για τον απλούστατο λόγο ότι ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός και οι κτιριακές υποδομές τους έχουν χρηματοδοτηθεί από κρατικά κονδύλια και επομένως δεν κοστολογούνται ως αντίτιμο στο τιμολόγιο του Δημοσίου, κάτι που βέβαια δεν συμβαίνει με το ΝΝΑ!

Κατόπιν των ανωτέρω, δηλώνουμε πως είμαστε παρόντες, παρακολουθώντας στενά και με πλήρη γνώση τις εξελίξεις, όντες σε ετοιμότητα να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντά μας. Ειδικότερα δηλώνουμε ότι:
Δεν έχουμε κανένα περιθώριο αποδοχής, οποιασδήποτε υποβάθμισης των υπηρεσιών υγείας  στο ΝΝΑ, όπως και οποιασδήποτε οικονομικής επιβάρυνσης έναντι αυτών, για τους σημερινούς και τους αυριανούς αποστράτους και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.
Δεν απεμπολούμε τα τεκμηριωμένα δικαιώματά μας επί του ΝΝΑ και διεκδικούμε τη θεσμική αναγνώρισή τους.
  

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ