Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΓΕΕΘΑ

Το νέο νομοσχέδιο και η εκπαίδευση στα ΑΣΕΙ

06.10.2010 | 17:18
Του Γιάννη Ντουνιαδάκη

Με το νέο νομοσχέδιο προωθείται ακόμα παραπέρα η μείωση του ελέγχου των στρατιωτικών στην ανώτατη εκπαίδευση των στελεχών, με αντίστοιχη αύξηση αυτής των ακαδημαϊκών. Επίσης αποκαθίσταται η επικοινωνία ακαδημαϊκών – υπουργού με τον περιορισμό των ΓΕ σε ρόλο διακομιστή.

Συγκεκριμένα:
• Προβλέπεται εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των ΑΣΕΙ προκειμένου να δρομολογηθούν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών αυτόνομα από τα ΑΣΕΙ.
• Ο στρατιωτικός που παλιότερα είχε την ευθύνη της εκπαίδευσης ως «Διευθυντής σπουδών» και με τον νόμο του 2003 περιορίστηκε στη διεύθυνση της στρατιωτικής εκπαίδευσης, χωρίς να αλλάζει όνομα, με το παρόν νομοσχέδιο βαφτίζεται πλέον διευθυντής στρατιωτικής εκπαίδευσης. Συγχρόνως εκτός από την διεύθυνση αναλαμβάνει και την εποπτεία της στρατιωτικής εκπαίδευσης, αποφεύγοντας ίσως κάποιος άλλος να εποπτεύει τον τομέα του με τον ίδιο απλό διευθυντή.
• Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αντί να εισηγείται απλά και μόνο στο οικείο Γ.Ε., όπως μέχρι σήμερα επί όλων των θεμάτων, που αφορούν στην εκπαίδευση, τώρα εισηγείται στον Υπουργό μέσω των ΓΕ. Τα επιτελεία δηλαδή περιορίζονται σε ρόλο διακομιστή.
• Η επιλογή των στρατιωτικών εκπαιδευτών τίθεται πλέον στην δικαιοδοσία του εκπαιδευτικού συμβουλίου, που αποτελείται τόσο από στρατιωτικούς όσο και ακαδημαϊκούς.

Σημαντική θεωρείται η πρόβλεψη του νομοσχεδίου, ότι η δυνατότητα αυτόνομης χορήγησης μεταπτυχιακών τίτλων θα εξαρτηθεί από την «εσωτερική και την εξωτερική αξιολόγηση» των ΑΣΕΙ. Σημειώνεται, ότι το ίδιο ισχύει και για τα ΤΕΙ. Η διαδικασία αυτή δεν διευκρινίζεται από ποιους οργανισμούς μπορεί να διεκπεραιωθεί, ποιοι θα είναι δηλαδή οι κρίνοντες και ποια θα είναι τα κριτήριά τους. Η αντίστοιχη διαδικασία στα ΑΕΙ της χώρας για χρόνια διεξαγόταν από την Οργάνωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, με τις οδηγίες της ΕΕ από την σύνοδο της Μπολώνια. Σήμερα η σχετική διαδικασία έχει ανατεθεί στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Πάντως στην ακαδημαϊκή κοινότητα υπάρχουν επιφυλάξεις για την αξιολόγηση, θεωρώντας ότι οι στόχοι μιας τέτοιας διαδικασίας δεν είναι αυτοί που διακηρύσσονται και μόνο. Και αν είμαστε επιφυλακτικοί για την αξιολόγηση των ΑΕΙ, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για την στρατιωτική εκπαίδευση! Διαβάζοντας στον τύπο αποτελέσματα αξιολόγησης, διαπιστώνουμε μεγάλο αριθμό παρατηρήσεων οικονομικού χαρακτήρα.


Αναρωτιόμαστε μήπως μετά την αξιολόγηση και των ΑΣΕΙ, αν θα πρέπει να περιμένουμε μια οικονομικότερη λειτουργία τους, όπως και των άλλων σχολών των ΕΔ,, ειδικά κάτω από την σημερινή συγκυρία! Μια οικονομικότερη λειτουργία των στρατιωτικών σχολών, που σημαίνει λιγότερα χρόνια φοίτησης, μείωση διδακτέας ύλης, ωρών διδασκαλίας κτλ. Μήπως λογαριάζουν να οδηγήσουν και την εκπαίδευση των στελεχών σε ένα είδος φτηνής ταχείας κατάρτισης, που μπορεί να μετεξελιχθεί ίσως – ίσως στην εντυπωσιακή στο όνομα «δια βίου μάθηση»;;

Εμείς πιστεύουμε ότι:
• Τα στελέχη πρέπει να εκπαιδεύονται ανά κλάδο σε μια σχολή ανά κατηγορία αξιωματικών - υπαξιωματικών χωρίς άλλες επιμέρους κατηγοριοποιήσεις, ή απευθείας κατατάξεις.
• Ο ρόλος των σχολών των ΕΔ επιβάλλει, το επιτελείο τους να είναι μικτό στρατιωτικών και ακαδημαϊκών, με ζυγισμένες αρμοδιότητες χωρίς τάσεις μονοπώλησης του ελέγχου από την μία ή την άλλη πλευρά.
• Οι σχολές επικαιροποιημένης επιμόρφωσης ενδιάμεσα της σταδιοδρομίας τους, θα πρέπει να αφορούν όλο το προσωπικό και η επίδοση κατά την φοίτηση να λαμβάνεται υπόψη για την παραπέρα εξέλιξή του.
Στόχος πρέπει να είναι μια εκπαίδευση, που θα καλλιεργεί το δημοκρατικό – πατριωτικό πνεύμα και θα στοχεύει στην προετοιμασία των στελεχών για την αντιμετώπιση του αμυντικού προβλήματος της χώρας και μακριά από το πνεύμα του μισθοφόρου.


Ο Γιάννης Ντουνιαδάκης υποναύαρχος εα ΠΝ, είναι μέλος της Κίνησης για την Εθνική Άμυνα (ΚΕΘΑ)


Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ