Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΓΕΕΘΑ

Το "τυρί" και η "φάκα"

10.10.2010 | 14:04Προσοχή στις ανακλήσεις των παραιτήσεων που ήδη έχουν υποβάλει στελέχη των ΕΔ, συνιστά το άρθρο απόστρατου αξιωματικού στο Onalert.


"Η κυβέρνηση, πιστή στη δέσμευσή της για την κατοχύρωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων του Δημοσίου που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος του 2010, με το νόμο Ν.3847/2010 εισήγαγε διάταξη με την οποία πράγματι φαίνεται να διασφαλίζονται από τυχόν επί το χείρον αλλαγές του ασφαλιστικού συστήματος. Εκτός από την εν λόγω διασφάλιση η κυβέρνηση προχώρησε κι ένα βήμα παραπέρα, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους υπαλλήλους υπέβαλαν αίτηση παραίτησης, να την ανακαλέσουν και να επανέλθουν στην υπηρεσία έστω κι αν έχει εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης. 
Αυτούσιες οι διατάξεις έχουν ως εξής:
«7. Συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι 31.12.2010 από τους τακτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που συνταξιοδοτούνται με βάση τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, ΦΕΚ 210/Α΄) ή με διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν, καθώς και από τους ασφαλισμένους των πρώην Ειδικών Ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, δεν θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές στη διάρκεια αυτής δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους.
8. Όσοι από τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ή με διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν, έχουν υποβάλλει αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης από 1.1.2010 και μετά, δύνανται να την ανακαλέσουν μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και να επανέλθουν στην υπηρεσία.
Η αίτηση ανακαλείται ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται, έστω και αν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης υπό τον όρο ότι δεν έχει εκδοθεί πράξη συνταξιοδότησης. Ο χρόνος από τη λύση της σχέσης αυτής μέχρι την επαναφορά τους στην υπηρεσία θεωρείται χρόνος πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας.
Εκ πρώτης όψεως φαίνεται εντυπωσιακή η «γενναιοδωρία» με την οποία αντιμετωπίζει η πολιτεία τους λειτουργούς της και θα ήταν πράγματι ένα δείγμα γραφής για τις αγαθές της προθέσεις, εάν δεν οδηγούνταν στη ρύθμιση αυτή υπό την ασφυκτική πίεση του κύματος (επιπέδου τσουνάμι) παραιτήσεων στις οποίες ουσιαστικά «εξαναγκάζονται» εκόντες- άκοντες οι υπάλληλοι της χώρας, μετά τις παλινωδίες και τους πειραματισμούς των τελευταίων κυβερνήσεων που οδήγησαν το ασφαλιστικό σύστημα στην κατάρρευση.
Επειδή όμως πριν από την απώλεια της αξιοπιστίας της χώρας στο εξωτερικό, έχει χαθεί προ πολλού η εμπιστοσύνη των πολιτών στο εσωτερικό, οφείλουμε να είμαστε υποψιασμένοι και καχύποπτοι σε κάθε κίνηση καλής θέλησης, έχοντας υπόψη την Ομηρική ρήση « Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες».
Και για να γίνουμε ποιο σαφείς επισημαίνουμε τα παρακάτω:
Α.Ενώ μεταξύ των «ευεργετούμενων» από την εν λόγω διάταξη στην παράγραφο 7 περιλαμβάνονται και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, στην παράγραφο 8 εξαφανίζονται ως δια μαγείας. Και επειδή οι συνταξιοδοτικές διατάξεις είναι «στενά ερμηνευταίες», μήπως η δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης παραιτήσεως δεν ισχύει& για τους «ένστολους» όπως αρέσκεται να αποκαλεί τα εν λόγω στελέχη ο αρμόδιος υπουργός;
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί& ότι σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 34 του Ν. 1400/73 « Αίτησις αποστρατείας άπαξ υποβληθείσα δεν δύναται ν' ανακληθή. Η υποβολή θεωρείται συντελεσθείσα από της πρωτοκολλήσεως της σχετικής αιτήσεως».
Κατά συνέπεια η τυχόν εφαρμογή της παραγράφου 8 του Ν. 3847/2010 έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 1400/73.
Τι ισχύει τελικά γι΄ αυτή την κατηγορία;
B. Μεταξύ των παραιτηθέντων υπάρχουν και αρκετοί υπάλληλοι, στρατιωτικοί, αστυνομικοί κ.λ.π. που υπέβαλαν τη σχετική αίτηση πριν από την 1-1-2010 αλλά δεν έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική πράξη. Τι θα ισχύσει γι΄ αυτούς ως προς την κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και τη δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης, δοθέντος ότι δεν καλύπτονται χρονικά από τη σχετική ημερομηνία του νόμου;
Γ. Με τον υπόψη νόμο θεωρητικά προστατεύονται οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου από τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής και ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων. Στην περίπτωση όμως των «ένστολων» στελεχών πέραν των αμιγώς συνταξιοδοτικών διατάξεων οι προϋποθέσεις αποχώρησης από την υπηρεσία και το ύψος της σύνταξης επηρεάζεται:
i.Από το χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στην ενεργό υπηρεσία (Ν. 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωματικών» για τα στελέχη των ΕΔ και τις αντίστοιχες διατάξεις για στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και Π.Υ.)
ii.Aπο το διοικητικό βαθμό της αποστρατείας τους ο οποίος διέπεται από τις διατάξεις των οικείων νόμων περί ιεραρχίας και προαγωγών (Ν.1439/95 . για τα στελέχη των ΕΔ και τις αντίστοιχες διατάξεις για στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και Π.Υ.)
iii.Από τις διατάξεις περί μισθολογικών προαγωγών (Ν. 2838/2000 και 3016/2002).
Συνεπώς η όποια δέσμευση της Κυβέρνησης για προστασία των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, εφόσον δεν περιλαμβάνει και τυχόν μεταβολές των συναφών διοικητικών και μισθολογικών διατάξεων, θα αποδειχθεί γράμμα κενό, δεδομένου ότι με μια ενδεχόμενη αλλαγή των προϋποθέσεων προαγωγής κατά την αποστρατεία, είτε διοικητικής είτε μισθολογικής, οι αποστρατευόμενοι θα στερηθούν τουλάχιστον ένα μισθολογικό κλιμάκιο και ως εκ τούτου θα λάβουν χαμηλότερη σύνταξη.
(π.χ. Σήμερα ένα στέλεχος των Ε.Δ. με 30 χρόνια υπηρεσίας, πού έχει 7 χρόνια στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη, εάν υποβάλλει αίτηση αποστρατείας, προάγεται στο βαθμό του Συνταγματάρχη (Ν. 2439/95) και συνταξιοδοτείται με βασικό μισθό Υποστρατήγου (Ν.2838/2000). Εάν όμως τροποποιηθεί ο Ν. 2439/95 και δεν μπορεί να προαχθεί στον επόμενο βαθμό, το υπόψη στέλεχος θα συνταξιοδοτηθεί με βασικό μισθό Ταξιάρχου οπότε θα έχει μία απώλεια στη σύνταξη, της τάξεως των 170 € περίπου το μήνα.) Αντίστοιχες θα είναι οι συνέπειες με ενδεχόμενη τροποποίηση της νομοθεσίας περί μισθολογικών προαγωγών.
Επομένως, δικαίως αναρωτιούνται τα στελέχη των ΕΔ, της ΕΛ.ΑΣ και των Π.Σ. και Λ.Σ. ‘’μήπως η κυβέρνηση με την εν λόγω διάταξη μας σερβίρει το τυρί και δεν βλέπουμε τη φάκα;’’

Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ