Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΑΡΒΥΛΑ NEWS

Αντιρρησίες συνείδησης

11.10.2010 | 13:39
Υπάρχει η κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι είναι αντίθετοι στην ένοπλη θητεία,στη θητεία γενικά, είτε για ιδεολογικούς,είτε για θρησκευτικούς λόγους. Παλιότερα η κατηγορία αυτή είχε υποστεί μεγάλες ταλαιπωρίες. Με τα χρόνια η κατάσταση «βαίνει βελτιούμενη»,αν και πάντα υπάρχουν προβλήματα.
Αν είστε αντιρρησίας συνείδησης ή δεν επιθυμείται για θρησκευτικούς λόγους να υπηρετήσετε,πρέπει να το δηλώσετε και να υποβάλετε σε επιτροπή του ΥΕΘΑ, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Αν τελικά δεχτούν ότι ανήκετε στις πιο πάνω κατηγορίες,υπάρχουν δύο επιλογές: άοπλη στρατιωτική θητεία ή εναλλακτική θητεία σε υπηρεσίες του δημοσίου. Σ΄ όλες τις περιπτώσεις εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης και με τη διάρκεια της θητείας να διαμορφώνεται:
Αν ο ενδιαφερόμενος επρόκειτο να υπηρετήσει κανονική θητεία:
Στην άοπλη στρατιωτική θητεία  θα υπηρετήσει
Ενώ στην εναλλακτική θητεία θα υπηρετήσει:
12 μήνες
24 μήνες
30 μήνες
9 μήνες
20 μήνες
25 μήνες
6 μήνες
16 μήνες
20 μήνες
                  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η απόλυση των αντιρρησιών συνείδησης και πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται από τον παραπάνω πίνακα, όχι όμως πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, που ισχύει για την οριστική απόλυση των ενόπλως υπηρετούντων, προσαυξημένου ως εξής:
α. Τουλάχιστον κατά το ήμισυ, για όσους εκπληρώνουν άοπλη στρατιωτική υποχρέωση.
β. Τουλάχιστον κατά το διπλάσιο, μειωμένου κατά ένα μήνα, για όσους εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία.
                  Σύμφωνα με την Φ.420/10/80347 (ΦΕΚ. 307/τ.Β'/14-03-2006) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ισχύει ο παρακάτω πίνακας κατ' εφαρμογή του παραπάνω νόμου:
Αν ο ενδιαφερόμενος επρόκειτο να υπηρετήσει κανονική θητεία:
Στην άοπλη στρατιωτική θητεία  θα υπηρετήσει
Ενώ στην εναλλακτική θητεία θα υπηρετήσει:
12 μήνες
18 μήνες
23 μήνες
9 μήνες
13 μήνες 15 ημέρες
17 μήνες
6 μήνες
9 μήνες
11 μήνες
3 μήνες
4 μήνες 15 ημέρες
5 μήνες
 Αντιρρησίες συνείδησης δεν θεωρούνται όσοι έχουν ζητήσει και λάβει άδεια οπλοφορίας, έχουν υπηρετήσει σε Ένοπλες Δυνάμεις άλλου κράτους κατά το παρελθόν, έχουν καταδικαστεί ή εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για αδικήματα.
Οι φορείς στους οποίους πραγματοποιείται η εναλλακτική θητεία μεριμνούν για τη σίτιση και στέγαση των ενδιαφερομένων και αν δεν έχουν τη δυνατότητα για κάτι τέτοιο, ορίζεται χρηματική αποζημίωση
Αν αρνηθείτε εκτέλεση υπηρεσίας ή δεν παρουσιάζεστε στο δημόσιο φορέα όπου κάνετε την εναλλακτική σας θητεία,αυτομάτως γίνεστε ανυπότακτοι. Όσοι υπηρετούν άοπλη στρατιωτική θητεία υπάγονται στις ίδιες διατάξεις με τους λοιπούς οπλίτες, σ΄ ότι  αφορά στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις τους, τους απονέμονται, δε,  ειδικότητες και καθήκοντα που δεν σχετίζονται με όπλα.
 

Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ