Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΑΡΒΥΛΑ NEWS

Ορκωμοσία...

11.10.2010 | 20:31
Τη 18η ημέρα στο Κέντρο Νεοσυλλέκτων θα φορέσετε τη καλή στολή εξόδου και θα ορκιστείτε .Που σημαίνει ότι θα πείτε κι ένα όρκο,ο οποίος είναι:
'”Ορκίζομαι να φυλάττω πίστιν εις την Πατρίδα. Υπακοήν εις το Σύνταγμα, τους Νόμους και τα ψηφίσματα του Κράτους.
Υποταγήν εις τους ανωτέρους μου. Να εκτελώ προθύμως και άνευ αντιλογίας τας διαταγάς των. Να υπερασπίζω με πίστιν και αφοσίωσιν, μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματος μου, τας Σημαίας. Να μη τας εγκαταλείπω, μηδέ ν' αποχωρίζομαι ποτέ απ' αυτών. Να φυλάττω δε ακριβώς τους στρατιωτικούς νόμους. Και να διάγω εν γένει ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης.”
Την ορκωμοσία σου μπορούν να παρακολουθήσουν συγγενείς και φίλοι. Αμέσως μετά αν είσαι τυχερός παίρνεις άδεια τρεις ημέρες. Αν όχι,παίρνεις την άλλη εβδομάδα...

Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ