Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Άλλαξαν χέρια τα ηνία του Κέντρου Ναυτικής Αποτροπής

23.03.2018 | 17:22
Άλλαξαν χέρια τα ηνία του Κέντρου Ναυτικής Αποτροπής στην Κρήτη. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης-παραλαβής καθηκόντων του Διοικητού του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) από τον Υποναύαρχο Γεώργιο Τσόγκα ΠΝ στον Αρχιπλοίαρχο Χαράλαμπο Ζησιμόπουλο ΠΝ. Στην τελετή παρέστη ο Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) Νικόλαος Χριστόπουλος, εκπροσωπώντας τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Η Ιστορία του ΚΕΝΑΠ

Μετά τη δραματική αύξηση των τρομοκρατικών ενεργειών, νέες μορφές απειλών αναδύθηκαν ενώ οι παλαιότερες αναθεωρήθηκαν. Η πλειονότητα των νέων απειλών είναι διασυνορια- κές (διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής διακίνηση ναρκωτικών, λαθρομετανάστευση, λαθρεμπόριο, τρομοκρατία, απαγωγές, παράνομη εμπορία όπλων, κλπ) και για το λόγο αυτό απαιτείται η λήψη συλλογικών προσπαθειών από τα κράτη – μέλη.

Το ΝΑΤΟ, ανταποκρινόμενο σε αυτή την εξέλιξη, και επιχειρώντας να καλύψει τις καινούργιες απαιτήσεις, ανέπτυξε νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύχθηκαν και για το θαλάσ- σιο περιβάλλον τα θέματα ασφαλείας, τα οποία υλοποιούνται μέσω Επιχειρήσεων Ναυτικής Ασφαλείας “Maritime Security Operations” (ΜΙΟ). Οι ΜΙΟ περιλαμβάνουν μέτρα θαλάσσιας ισχύος που εφαρμό- ζονται για την αναχαίτιση συγκεκριμέ- νων ειδών φορτίων κατά την είσοδό ή την έξοδό τους από μια προκαθορισμένη θαλάσσια περιοχή.

Συνήθως περιορίζονται στην αναχαίτι- ση και, εάν είναι απαραίτητο, στην εκτέλεση νηοψίας επί πλοίων, με σκοπό την πιστοποίηση, επαναδρομολόγηση ή κατά- σχεση των φορτίων τους, στο πλαίσιο της υποστήριξης εφαρμογής οικονομικών ή στρατιωτικών κυρώσεων. Το εκπαιδευτικό “κενό” που δημιουργήθηκε από τη νέα αυτή πραγματικότητα, έρχεται να καλύψει η ίδρυση του ΚΕΝΑΠ/NMIOTC.

Η απόφαση για την ίδρυση του ΚΕΝΑΠ λήφθηκε στη Σύνοδο των Υπουργών Αμύνης των κρατών – μελών της Συμμαχίας, την 12η Ιουνίου 2003. Σε αυτό το πλαίσιο το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) δημιούργησε το Γραφείο Συντονισμού Ιδρύσεως του ΚΕΝΑΠ, το Νοέμβριο του 2005, με σκοπό την ίδρυση του Κέντρου και την απόκτηση από τον SACT (Supreme Allied Commander Transformation), της Τελικής Επιχειρησιακής του Ικανότητος μέχρι τον Δεκέμβριο του 2007. Το βασικό μνημόνιο συνεργασίας, που καθορίζει τις λειτουργικές σχέσεις του Κέντρου με τους δύο Στρατηγικούς Διοικητές της Συμμαχίας (SACT - SACEUR), υπογράφτηκε την 15η Νοεμβρίου 2005.

Αποστολή
Η αποστολή του ΚΕΝΑΠ είναι να διεξάγει συνδυασμένη εκπαίδευση σε μονάδες του ΝΑΤΟ, με σκοπό την επαύξηση της ικανότητας τους στην εκτέλεση αποστολών επιτηρήσεως επιφα- νείας, αέρος και υποθαλάσσιες, καθώς και στην εκτέλεση ειδικών επιχειρήσεων, προς υποστή- ριξη αντίστοιχων Ναυτικής Αποτροπής.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται εκτός της Δομής Διοικήσεως του ΝΑΤΟ, εν τούτοις συνδέε- ται/υπάγεται στον SACT με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως όλα τα λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα /ευκολίες τα οποία έχουν εκχωρηθεί στο NATO. Είναι αναγνωρισμένο κέντρο εκπαιδεύσεως του ΝΑΤΟ.
 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ