Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

"Αναρμόδιος ο Α/ΓΕΕΘΑ για τις διώξεις κατά στρατιωτικών"! Τι αποφάσισε ο Εισαγγελέας

12.07.2014 | 00:01

 Στις  6 Ιουνίου 2013 ο τότε Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας του ΣΥΣΜΕΔ Αντισυνταγματάρχης Ανέστης Τσουκαράκης και Αρχικελευστής Αναστάσιος Τσάκαλος, αντίστοιχα, υπέβαλαν μήνυση – έγκληση σε βάρος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Κωσταράκου, για υπέρβαση πειθαρχικής εξουσίας, που είχε να κάνει με 10ήμερη φυλάκιση που τους είχε επιβάλλει, αναρμοδίως, όπως οι ίδιοι είχαν αναφέρει στην έγκλησή τους.
 
Ένα (1) χρόνο μετά, ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου με την υπ΄ αριθμ. 10/28-5-2014 διάταξή του δέχεται την αναρμοδιότητα του Α/ΓΕΕΘΑ και αναφέρει:
 
«…. Αναμφίβολα όμως, το σκέλος της εισήγησης, το οποίο σχετιζόταν με την παραπάνω κλήση (εννοεί την κλήση σε  απολογία) των προαναφερθέντων δύο στελεχών σε απολογία, δεν στηριζόταν στο νόμο, αφού στο άρθρο 40 παρ. 7 Ν.3883/2010 ορίζεται ότι στην ενέργεια αυτή μπορεί να προβεί το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, εφόσον διαπιστώσει ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικής παράβασης, ο δε Α/ΓΕΕΘΑ, στις 28-1-2013, όπως θα αποσαφηνιστεί στη συνέχεια, δεν είχε πειθαρχική αρμοδιότητα επιβολής πειθαρχικής ποινής στους ΤΣΟΥΚΑΡΑΚΗ και ΤΣΑΚΑΛΟ, αφού κανένας από τους δύο δεν υπηρετούσε στο ΓΕΕΘΑ ή σε οργανικές μονάδες του.


Η αναρμοδιότητα αυτή απορρέει ευθέως από τη διάταξη του άρθρου 11 παρ.13 του Ν.2292/1995, όπου ορίζεται ότι ο Α/ΓΕΕΘΑ έχει πειθαρχική δικαιοδοσία Αρχηγού Κλάδου, για το στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΕΘΑ και των οργανικών μονάδων του, προκαλεί δε την επέμβαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, για τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Η παραπάνω προφανής αναρμοδιότητα όμως, δεν επισημάνθηκε, στον Α/ΓΕΕΘΑ, στο στάδιο εκείνο, ούτε από την εισηγήτρια Β1 Διεύθυνση του ΓΕΕΘΑ, ούτε από το Διευθυντή του Γραφείου Νομικού Συμβούλου ΓΕΕΘΑ, ο οποίος προσυπέγραψε το παραπάνω ΦΕΕ, χωρίς να διατυπώσει σχόλια ………

Εν όψει του προφανούς στοιχείου ότι η αναρμοδιότητα του Α/ΓΕΕΘΑ για να επιβάλει πειθαρχικές ποινές στους ΤΣΟΥΚΑΡΑΚΗ και ΤΣΑΚΑΛΟ έγινε αντιληπτή στη Β1 Διεύθυνση του ΓΕΕΘΑ, υπέβαλε νέο ΦΕΕ στην Ιεραρχία, με το οποίο εισηγήθηκε την επιβολή των παραπάνω πειθαρχικών ποινών στους ΤΣΟΥΚΑΡΑΚΗ και ΤΣΑΚΑΛΟ, από τον Α/ΓΕΕΘΑ, αλλά και την προώθηση του ΦΕΕ μέχρι τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας …..

Το ΦΕΕ αυτό παρουσιάζει την ιδιομορφία να μην είναι ευκρινές, ως προς την ακρίβεια του χρόνου, μέσα στον οποίο προωθήθηκε στην Ιεραρχία, αφού στη μεν πρώτη σελίδα του αναφέρεται η ημερομηνία 1-3-2013, στο χώρο των υπογραφών όμως, άλλα στελέχη της Ιεραρχίας του ΓΕΕΘΑ υπέγραψαν με ημερομηνία 1-2-2013 (ο Τμηματάρχης του ΓΕΕΘΑ/Β1/Τμ. Δ/ΝΘ, ο Διευθυντής του Γραφείου Νομικού Συμβούλου, ο Επιελάρχης ΓΕΕΘΑ και ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ) και άλλα με ημερομηνία 1-3-2013 (ο χειριστής του θέματος, στο ΓΕΕΘΑ/Β1/Τμ. Δ/ΝΘ/ΕΠΛΗΣ, ο Διευθυντής του ΓΕΕΘΑ/Β1 και ο Α/ΓΕΕΘΑ), ενώ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπέγραψε το υπόψη ΦΕΕ, χωρίς να θέσει σημείωση επί της ημερομηνίας θέσης της υπογραφής αυτής……. Εν όψει του γεγονότος ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι παραπάνω πειθαρχικές ποινές επιβλήθηκαν στους εγκαλούντες στις 4-2-2013, είναι προφανές ότι ο χρόνος, κατά τον οποίο παρασχέθηκε στον Α/ΓΕΕΘΑ η προαναφερθείσα έγκριση και εξουσιοδότηση, εκ μέρους του Υπουργού Εθνικής Άμυνας είναι κρίσιμος, καθόσον, αν αυτή παρασχέθηκε μετά την επιβολή των πειθαρχικών ποινών, είναι αυτονόητο ότι οι ποινές αυτές επιβλήθηκαν κατά τρόπο μη σύννομο….. Όπως προαναφέρθηκε, την αρχική αναρμοδιότητα του Α/ΓΕΕΘΑ να επιβάλλει πειθαρχικές ποινές στους ΤΣΟΥΚΑΡΑΚΗ και ΤΣΑΚΑΛΟ, δεν τη γνώριζαν ούτε η Β1 Διεύθυνση, ούτε η Ιεραρχία του ΓΕΕΘΑ που υπέγραψε ή συντονίσθηκε με το ΦΕΕ, με το οποίο ζητήθηκε η έγκριση έκδοσης διαταγής κλήσης των δύο παραπάνω στελεχών σε διοικητική απολογία, ούτε, βέβαια, ο Α/ΓΕΕΘΑ…..».
 
Ο Α/ΓΕΕΘΑ, σύμφωνα με το Ν.2292/1995 είναι ο κύριος σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, πώς μπορεί λοιπόν να μη γνώριζε ούτε τα ακριβή καθήκοντά του ούτε ποια στελέχη είχε ή δεν είχε δικαίωμα να τιμωρήσει;
 
Κατά τον κ. Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, προφανώς δεν γνώριζε την αναρμοδιότητά του και γι΄ αυτό σπεύδει (το ΓΕΕΘΑ) άμεσα με νομοθετική πρωτοβουλία να το προβλέψει:
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

 
Άρθρο 83
 
Διοικητική και Πειθαρχική δικαιοδοσία Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας  (ΓΕΕΘΑ)
 
Η παράγραφος 16 του ν.2292/ 1995 (ΦΕΚ Α΄35) τροποποιείται ως εξής :
 
’16. Έχει διοικητική δικαιοδοσία Αρχηγού Κλάδου για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Επιτελείου του και των Οργανικών Μονάδων του ΓΕΕΘΑ. Έχει πειθαρχική δικαιοδοσία για όλο το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, το εύρος της οποίας, για το στρατιωτικό προσωπικό καθορίζεται από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Πειθαρχίας’.

Διαβάστε ακόμη:


Μεταθέσεις σε στρατιωτικούς που συμμετέχουν σε Ενώσεις - Σιδηρά πυγμή φάση δεύτερη
Κύμα διώξεων κατά στρατιωτικών! Όλα τα ονόματα και οι "κατηγορίες"!
 

 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ