Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αποστρατείες Αξιωματικών Στρατού Ξηράς [Όλα τα Ονόματα]

03.10.2017 | 11:36
Σε αποστρατεία θέτονται Υπαξιωματικοί του Στρατού Ξηράς. Σύμφωνα με  την απόφαση του ΥΠΕΘΑ:

Έχοντας υπόψη:

α. Τα άρθρα 39 και 40 του Ν∆ 445/1974, «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων ∆υνάμεων».

β. Το υπ ́ αριθμό 21/1991, «Εθελοντές-Εθελόντριες Μακράς Θητείας», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το υπ ́ αριθμό 44/2003 Π∆.

γ. Την Πα∆ 0-5/2017/ΓΕΣ/∆ΟΡ/3β «Περί Εξουσιοδότησης Υπογραφής Εγγράφων».

δ. Την υπ ́αριθμό Φ.414.15/6/413049/Σ.6878/01 Αυγ 17/ΓΕΣ/∆IΜΣΠΡΟ(Β1)/ 4γ, Απόφαση κ. ΑΝΥΕΘΑ.
ε. Την υπ ́αριθμό Φ.414.15/7/418816/Σ.7813/05 Σεπ17/ΓΕΣ/∆IΜΣΠΡΟ(Β1)/ 4γ, Απόφαση κ. ΑΝΥΕΘΑ.
στ. Το υπ ́ αριθμό 6/2017 Πρακτικό του Συμβουλίου Έκτακτων Κρίσεων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς.

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ΝΔ 445/74 και της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ΠΔ 21/91 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας τους παρακάτω Υπαξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας-παραίτησης:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ