Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασφαλιστικό: Επιστολή ΕΣΠΕΘ για τους αξιωματικούς από ΑΣΣΥ

07.05.2016 | 08:00
 Προτάσεις ώστε να περιληφθούν στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, συγκεκριμένες βελτιώσεις του νόμου περί ιεραρχίας που θα άρουν την δυσμενή διακριτική μεταχείριση που υφίστανται τα στελέχη των τάξεων 1991-1992 που προέρχονται από τα ΑΣΣΥ, κατέθεσε η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας, προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Στην πρότασή τους περιλαμβάνουν διατάξεις για τροποποιήσεις στο νόμο 3883/2010 ώστε να αποκατασταθεί η αδικία που υφίστανται τα συγκεκριμένα στελέχη.Συγκεκριμένα στην επιστολή τους αναφέρουν:

Το παρόν έγγραφο, αποσκοπεί στην ανάδειξη του θέματος, καθιστώντας έτσι την Πολιτεία κοινωνό των προβληματισμών των Αξιωματικών που προέρχονται από ΑΣΣΥ (ΣΜΥ-ΣΥΔ-ΣΤΥΑ-ΣΜΥΝ) των Τάξεων 1991 - 1992 (καταταγέντες τα έτη 1989 - 1990), οι οποίοι υφίστανται δυσμενή διακριτική μεταχείριση τόσο στο ασφαλιστικό αλλά και στη βαθμολογική τους εξέλιξη, σε σχέση με τους Αξιωματικούς της ιδίας προέλευσης, παλαιοτέρων και νεοτέρων Τάξεων.
Πέρα από τη βαθμολογική εξέλιξη και τα εύλογα ζητήματα ηθικής τάξεως που προκύπτουν χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία, το θέμα έχει και σαφείς επιχειρησιακές πτυχές και προεκτάσεις οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, όπως η διαγραφόμενη γήρανση του στρατεύματος (εγκλωβισμός προσωπικού ηλικίας περί των 45 ετών σε χαμηλότερους βαθμούς της Ιεραρχίας, με διαφορετικές ψυχοσωματικές απαιτήσεις).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ - ΣΧΟΛΙΑ

1. Μεγάλη μερίδα συναδέλφων, οι οποίοι είναι μέλη της Ένωσης μας και βρίσκονται σε μια ιδιαίτερα παραγωγική φάση της σταδιοδρομίας τους, αντιμετωπίζουν την αδιαφορία της Πολιτείας σε ένα ηθικής τάξεως ζήτημα. Προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΕΘΑ, στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού ελέγχου, αναγνώρισαν το δίκαιο του αιτήματος και υποσχέθηκαν την αντιμετώπιση των αδικιών που έχει επιφέρει σε πολλές κατηγορίες προσωπικού η εφαρμογή του (γ) σχετικού. Παρόλα αυτά, καμία απολύτως ενέργεια δεν έχει δρομολογηθεί μέχρι σήμερα για το σκοπό αυτό και την άρση του αδιεξόδου.

2. Επισημαίνεται ότι το θέμα, μπορεί να διευθετηθεί με ιδιαίτερη ευκολία και μάλιστα αυτό μπορεί να γίνει με τρόπο απολύτως αποδεκτό από όλους (άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους Αξκούς, καθώς ισχύει και εφαρμόζεται διαφορετική επετηρίδα Αξιωματικών από ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ) και φυσικά χωρίς να επιφέρει την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση (αναδρομική ή μη) για την Υπηρεσία, βάσει των προβλέψεων του άρθρου 86 του (γ) σχετικού.

3. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του (γ) σχετικού, καθορίζονται τα παρακάτω:
  • α. Καταληκτικός βαθμός για τους Αξιωματικούς που είναι απόφοιτοι των ΑΣΣΥ, καθορίζεται ο βαθμός του Αντισμήναρχου (Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων).
  • β. Επεκτείνεται ο ελάχιστος χρόνος παραμονής όλων των κατηγοριών Αξιωματικών (ανεξαρτήτως προέλευσης) κατά 1 επιπλέον έτος στους βαθμούς του Ανθυπολοχαγού (4 έτη παραμονής έναντι 3 μέχρι πρότινος), του Υπολοχαγού (5 έτη παραμονής έναντι 4) και του Λοχαγού (6 έτη παραμονής έναντι 5).
  • γ. Ο ελάχιστος χρόνος για την προαγωγή των Ανθυπασπιστών (προέλευσης από ΑΣΣΥ) στις τάξεις των Αξιωματικών και ειδικότερα στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού, ορίζεται στα 19 έτη πραγματικής υπηρεσίας, αρχής γενομένης από 01 Ιαν 2011 και όχι από δημοσιεύσεως του νόμου, ως όφειλε να έχει προβλέψει ο νομοθέτης για λόγους ισότητας και ισονομίας, έναντι του συνόλου των εμπλεκομένων.
4. Από την προσεκτική μελέτη του θέματος, με βάση τις συνδυαστικές διατάξεις των (β) και (γ) σχετικών, προκύπτουν τα εξής:
  • α. Οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από ΑΣΣΥ των Τάξεων 1993 και εντεύθεν, εμπίπτοντας στο νέο θεσμικό πλαίσιο του (γ) σχετικού, προάγονται στον βαθμό του Υπολοχαγού με τη συμπλήρωση 23 ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, δηλαδή 19 έτη συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας, μέχρι και το βαθμό του Ανθυπασπιστή συν 4 επιπλέον έτη παραμονής στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού.
  • β. Οι Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ των Τάξεων έως και 1990 (κατάταξη μέχρι το έτος 1988), εμπίπτοντας στις παλαιότερες διατάξεις του (β) σχετικού, προήχθησαν στον βαθμό του Υπολοχαγού με την συμπλήρωση 23 ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, δηλαδή 20 έτη συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι και το βαθμό του Ανθυπασπιστή και 3 επιπλέον έτη στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού. Επιπρόσθετα, θα προαχθούν στο βαθμό του Λοχαγού με τη συμπλήρωση 26 ετών πραγματικής υπηρεσίας σε αντίθεση με όλους τους νεότερους Αξιωματικούς (κατάταξη εντεύθεν του 1989).
  • γ. Εν αντιθέσει με τα παραπάνω, οι Αξιωματικοί των Τάξεων 1991-1992, αδικούνται κατάφορα σε σχέση με όλους τους παραπάνω συναδέλφους, καθώς προήχθησαν στον επόμενο βαθμό του Υπολοχαγού στα 24 έτη πραγματικής υπηρεσίας, μη ακολουθώντας όπως επιβάλλεται για λόγους ηθικής τάξεως, τη βαθμολογική εξέλιξη των παλαιότερων συναδέλφων τους ιδίων προσόντων, αλλά ούτε έχοντας έστω το δικαίωμα να κάνουν χρήση του ευεργετήματος του άρθρου 85 του (γ) σχετικού, το οποίο στην ουσία παρέχει στους νεότερους συναδέλφους τους τη δυνατότητα προαγωγής στο βαθμό του Υπολοχαγού στα 23 έτη στρατιωτικής υπηρεσίας.
5. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι ορισμένα σημεία του (γ) σχετικού, τα οποία προφανώς εκ παραδρομής διέλαθαν της προσοχής του νομοθέτη, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην υπηρεσιακή εξέλιξη των Αξιωματικών των Τάξεων 1991-1992 (ΑΣΣΥ), οι οποίοι με αποκλειστική ευθύνη της Υπηρεσίας θα εξελιχθούν με το δυσμενέστερο δυνατό σενάριο, σε σχέση τόσο με τους παλαιότερους, όσο και τους νεότερους αποφοίτους ΑΣΣΥ.

6. Αυτό συμβαίνει διότι:
  • α. Εφόσον η προαγωγική τους εξέλιξη γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του (γ) σχετικού, στερούνται οριστικά και αμετάκλητα το δικαίωμα να προαχθούν στον καταληκτικό βαθμό αποφοίτων ΑΣΣΥ, που έχει εξασφαλιστεί τόσο για τους παλαιότερους συναδέλφους απόφοιτους ΑΣΣΥ, καθώς και για τις νεότερες τάξεις αυτών, διότι αυτοί προάγονται στα 23 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο βαθμό του Υπολοχαγού και συνεπώς έχουν την δυνατότητα να λάβουν τον καταληκτικό βαθμό, εφόσον παραμείνουν στην υπηρεσία για 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας. Σε αντίθεση λοιπόν με τους παραπάνω, οι απόφοιτοι των Τάξεων 1991-1992, εξελισσόμενοι φυσιολογικά θα προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη μετά τα 35 έτη στρατιωτικής υπηρεσίας, όταν δηλαδή θα είναι σε κάθε περίπτωση ήδη απόστρατοι, είτε αυτεπαγγέλτως (κατάληψη ορίου ετών υπηρεσίας για την Τάξη 1991), είτε κάνοντας χρήση των θεσμοθετημένων πρόσθετων 5 ετών πραγματικής υπηρεσίας που διανύθηκαν σε Μονάδες Εκστρατείας και υπολογίζονται στο διπλάσιο, δυνάμει του άρθρου 40 του ΠΔ 169/2007, για την Τάξη 1992.
  • β. Αντίθετα, εάν η προαγωγή τους γινόταν σύμφωνα με τις διατάξεις του (γ) σχετικού, λαμβάνοντας όμως υπόψη το άρθρο 85 περί προαγωγής Ανθυπασπιστών σε Ανθυπολοχαγούς με 19 έτη συνολικής υπηρεσίας, καθώς και το άρθρο 86 που αφορά την αναδρομικότητα προαγωγών από ψηφίσεως του νόμου και όχι αυθαίρετα από 01 Ιαν 2011, τότε θα υπήρχε ομαλή κλιμάκωση εξέλιξης σε απόλυτη αντιστοιχία και αρμονία με τις παλαιότερες και με τις νεότερες τάξεις, γεγονός το οποίο σήμερα για άγνωστο λόγο δεν συμβαίνει.
  • γ. Ενδεικτικά, επισημαίνεται η παραδοξότητα της προαγωγής δύο διαδοχικών τάξεων Αξιωματικών με διαφορά μόνο δύο μηνών (για καθαρά διαδικαστικούς και μόνον λόγους) 20 Οκτ 2010 (προαγωγή ΣΜΥ Τάξεως 1992) και 01 Ιαν 2011 (προαγωγή ΣΜΥ Τάξεως 1993), αντί διαστήματος ενός έτους όπως είναι το απολύτως φυσιολογικό.
  • δ. Η πρόθεση του νομοθέτη στον Ν.3883/2010 για επέκταση παραμονής στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού, είναι απολύτως θεμιτή και κατανοητή ως επιλογή της Πολιτείας, μόνο που αυτή η αλλαγή πρέπει να αφορά, με βάση το πνεύμα του νόμου και την κατά έννοια ερμηνεία του (σύμφωνα με έγκριτους νομικούς), τους αποφοίτους ΑΣΣΥ που θα κάνουν χρήση του ευεργετήματος της προαγωγής στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού στα 19 έτη υπηρεσίας, σε όσους δηλαδή το νέο θεσμικό πλαίσιο (Ν.3883/2010) μειώνει το χρονικό όριο μετά το οποίο που θα γίνονται Ανθυπολοχαγοί οι εξ ΑΣΣΥ προερχόμενοι Αξιωματικοί. Αυτό αφορά ξεκάθαρα τις Τάξεις 1993 και εντεύθεν (κατάταξη μεταγενέστερα του έτους 1991). Οι προηγούμενες Τάξεις έως και 1992 (κατάταξη έως 1990), προήχθησαν στον επόμενο βαθμό (του Ανθυπολοχαγού) μόλις συμπλήρωσαν τα 20 έτη υπηρεσίας με βάση τονΝ.2439/1996, και όχι στα 19 έτη όπως προβλέπει ο Ν.3883/2010. Εν ολίγοις, οι Τάξεις 1991-1992 κρίνονται και προάγονται με δύο μέτρα και δύο σταθμά, με τις συνδυαστικές διατάξεις των παραπάνω δύο νόμων, επί το δυσμενέστερο κατά περίπτωση σενάριο, είτε εμπίπτοντας σε κάποια διάταξη του παλαιού νόμου, είτε σε κάποια άλλη αντίστοιχη του νέου νόμου.
7. Παρακάτω παραπέμπονται ενδεικτικοί πίνακες σταδιοδρομικής εξέλιξης Αξιωματικών από ΑΣΣΥ, με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο των σχετικών και συνδυαστικές διατάξεις που απορρέουν:
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
10. Για την αποκατάσταση της υφιστάμενης αδικίας σε βάρος των Τάξεων 1991-1992 και όχι μόνο, απαιτείται η λήψη μέτρων τα οποία είναι απολύτως εφικτά και που εφαρμοζόμενα, μπορούν να εξαλείψουν τις όποιες αδικίες ή παραλείψεις έχουν δημιουργηθεί, χωρίς να επηρεαστεί στο παραμικρό η διοικητική ή επιχειρησιακή λειτουργία των ΕΔ και φυσικά επιτυγχάνοντας μια πιο ομαλή και εύλογη κλιμάκωση στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο βαθμολογικής εξέλιξης των Αξιωματικών, όπως αυτό διαμορφώθηκε πλέον με το (γ) σχετικό.

11. Διευκρινίζεται ότι, η παρούσα σε καμία περίπτωση δεν διακατέχεται από συντεχνιακής αντίληψης σύνδρομα, ούτε στρέφονται εναντίον κεκτημένων παλαιοτέρων συναδέλφων που ίσως δεν θίχτηκαν από τα λάθη, τις αβλεψίες και τις παραλείψεις του νομοθέτη, αλλά έχει ως αποκλειστικό σκοπό την ανάδειξη του θέματος, με γόνιμη κριτική διάθεση, με ευθύτητα, χωρίς εμμονές, ιδεοληψίες και ‘’ταξική’’ ιδιοτέλεια, ώστε μέσα από τον διάλογο να προκύψει κάποια βελτίωση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, για όσους αδικήθηκαν λιγότερο ή περισσότερο, χωρίς περιχαρακώσεις και αγκυλώσεις υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων, καθώς το θέμα αφορά κατά κύριο λόγο τις Τάξεις 1991-1992, αλλά συναφώς επηρεάζει άμεσα ένα ευρύτερο σύνολο Αξιωματικών προερχομένων από ΑΣΣΥ των Τάξεων 1990 έως 1994.

12. Ενδεικτικά, τα προτεινόμενα μέτρα (με βάση τους βαθμούς του ΣΞ) για την άρση - αποκατάσταση των παραλείψεων που διέλαθαν της προσοχής του νομοθέτη, έχουν ως εξής:
α. Στο άρθρο 91*, προτείνεται να προστεθεί εμβόλιμα μια επιπλέον παράγραφος (Παράγραφος 4), με την ακόλουθη διατύπωση: «Αξιωματικοί που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ που ονομάστηκαν Μ. Λοχίες και αντίστοιχοι τα έτη 1990, 1991 και 1992, κρίνονται και προάγονται στο βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2439/96, κατ’ εξαίρεση και μόνο για την κρίση αυτή (στον υπόψη βαθμό)». Ακολούθως να αναπροσαρμοστεί η αρίθμηση των παραγράφων του άρθρου που έπονται και παραμένουν ως έχουν.

* Αφορά στην αποκατάσταση των Τάξεων 1991-1992 (καταταγέντων τα έτη 1989-1990), έναντι παλαιοτέρων.

β. Η Παράγραφος 6 του άρθρου 91 (Παράγραφος 7 μετά την ως άνω προτεινόμενη αναπροσαρμογή), να τροποποιηθεί ως εξής: «Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 85 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται, από δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

γ. Στο άρθρο 27**, κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί στην παράγραφο 4 ένα επιπλέον εδάφιο με την ένδειξη (στ) και την ακόλουθη διατύπωση: «Αξιωματικοί που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, που ονομάστηκαν Μ. Λοχίες και αντίστοιχοι τα έτη 1990 έως 1994, οι οποίοι συμπληρώνουν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2017, κρίνονται για προαγωγή στο βαθμό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων, με τη συμπλήρωση τριάντα ετών (31) πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στις ΕΔ».

** Αφορά στην μερική αποκατάσταση συνολικότερα των Τάξεων μέχρι 1994, δηλαδή και των καταταγέντων τα έτη 1991-1992, προκειμένου να τους παρασχεθεί η δυνατότητα να λάβουν τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξης, πριν την συμπλήρωση 35 ετών υπηρεσίας οπότε και θα αποστρατευθούν, με βάση το άρθρο 40 του ΠΔ 169/2007, κάνοντας χρήση των πρόσθετων 5 ετών πραγματικής υπηρεσίας σε Μονάδες Εκστρατείας, που υπολογίζονται στο διπλάσιο, τα οποία αποτελούν θεσμοθετημένο συντάξιμο χρόνο γνωστό ως μάχιμη 5ετία και για τα οποία φυσικά καταβάλλονται οι νόμιμες κρατήσεις και εισφορές του Ν.2084/1992.

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ