Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασφαλιστικό: Πώς θα αποκατασταθούν οι καταταγέντες 1990 - 1992

12.05.2016 | 09:46
Ανάλυση του προβλήματος με τους καταταγέντες τα έτη 1990 - 1992 και πρόταση για την αποκατάσταση του ασφαλιστικού, που αφορά τη δυσμενή διακριτική μεταχείριση αυτού του στρατιωτικού προσωπικού, έστειλε προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στην επιστολη τους αναφέρουν:

 Πολλές φορές η Ένωση μας στο παρελθόν έχει αναφερθεί στην αποκατάσταση του ασφαλιστικού, που αφορά τη δυσμενή διακριτική μεταχείριση του στρατιωτικού προσωπικού που κατετάγη τα έτη 1990 – 1992, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του ασφαλιστικού συστήματος μετά από τις αλλεπάλληλες ρυθμίσεις - αναμορφώσεις των τελευταίων ετών.

Η παρούσα Κε Υπουργέ, αποσκοπεί για ακόμη μια φορά στην ανάδειξη του θέματος, καθιστώντας έτσι την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, κοινωνό των προβληματισμών του προσωπικού.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ - ΣΧΟΛΙΑ

1. Αφορά μια τεράστια αριθμητικά ομάδα συναδέλφων εκ των οποίων και μέλη της Ένωσης μας, οι οποίοι ευρίσκονται σε μια ιδιαίτερα παραγωγική φάση της σταδιοδρομίας τους και οι οποίοι αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν την αδιαφορία της Πολιτείας σε ένα μείζονος ηθικής τάξεως ζήτημα.
Οι προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΕΘΑ, στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού ελέγχου, αναγνώρισαν το δίκαιο του αιτήματος και υποσχέθηκαν την αντιμετώπιση των αδικιών που έχει επιφέρει το (ζ) σχετικό, αλλά δυστυχώς καμία ουσιαστική ενέργεια (τροποποίηση ή αναθεώρηση) δεν έχει δρομολογηθεί μέχρι και σήμερα.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 22 του (η) σχετικού, που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των στελεχών των Ε.Δ, των Σ.Α και του Π.Σ, επιφυλάσσουν δυσμενή διακριτική μεταχείριση σε βάρος του προσωπικού που κατατάχθηκε κατά τα έτη 1990 – 1992. Τα παραπάνω στελέχη, προφανώς εκ παραδρομής, αποκλείστηκαν αυθαίρετα από τις ευεργετικού χαρακτήρα μεταβατικές διατάξεις του νόμου, που ισχύουν και περιορίζονται μόνο για όσους προσελήφθησαν την περίοδο 1984 – 1989.

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω κατηγορία προσωπικού (Στρατιωτικοί - Σώματα Ασφαλείας) είναι η μοναδική ομάδα εργαζομένων στο σύνολο του ευρύτερου δημοσίου τομέα που αποσπάται από την μεγάλη «μήτρα» των παλαιών ασφαλισμένων, αυθαίρετα και εντελώς καταχρηστικά. Πρέπει μάλιστα να τονιστεί ότι, οι οποίες τροποποιήσεις - μεταρρυθμίσεις επήλθαν επί του ασφαλιστικού συστήματος μεταγενέστερα του (δ) σχετικού, όπως επίσης όλες οι συναφείς προβλέψεις των (ε) και (στ) ομοίων, δεν διαχώρισαν (δεν θα μπορούσαν άλλωστε συνταγματικά) την υπόψη κατηγορία εργαζομένων.

3. Από τις διατάξεις του (ζ) σχετικού, είναι σαφής η πρόθεση του νομοθέτη, για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας και ισονομίας, να θεσπίσει μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες όμως αδικαιολόγητα και αναίτια, περιορίζονται στους παλαιούς ασφαλισμένους που κατετάγησαν μεταξύ των ετών 1986 – 1989, χωρίς να περιλαμβάνει περαιτέρω μεταβατική κλιμάκωση για τους λοιπούς παλαιούς ασφαλισμένους (1990 – 1992).

Το αποτέλεσμα είναι ορισμένοι παλαιοί ασφαλισμένοι (01/01/1984 – 30/6/1990), ακόμη δηλαδή και ορισμένοι που προσελήφθησαν εντός του ιδίου έτους (Α’ εξάμηνο 1990), να επιβαρυνθούν κατ’ ουσία με επιπλέον 6 μήνες υπηρεσίας (25 ½ έτη πραγματικής υπηρεσίας + 5 συντάξιμα έτη του άρθρου 40 του Π.Δ 169/2007 που υπολογίζονται ως διπλάσιος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, ήτοι συνολικά 30 ½ συντάξιμα έτη) ώστε να έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης το έτος 2015 διατηρώνταςέτσιτα πλεονεκτήματα του παλαιού ασφαλιστικού συστήματος, ενώ οι λοιποί εναπομείναντες παλαιοί ασφαλισμένοι (1/7/1990 - 31/12/1992) θα επιβαρυνθούν με επιπλέον 9 ½ έτη, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν αρχής γενομένης από το έτος 2025 και εντεύθεν, υποκείμενοι μάλιστα στα νέα δεδομένα (επί το δυσμενέστερο τρόπο υπολογισμού) σε ότι αφορά στον κανονισμό της σύνταξης.

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ

4. Κατόπιν των παραπάνω, για την άρση λοιπόν της υφιστάμενης αδικίας σε βάρος μεγάλης μερίδας συναδέλφων και την αποκατάσταση της περί δικαίου έννοιας, προτείνεται όπως δρομολογηθεί η τροποποίηση του (ζ) σχετικού, με τη κατάργηση των παρ. 3 & 4 του άρθρου 22 και τη συνολική επαναδιατύπωση (συγχώνευση) της παρ. 2 του άρθρου 20, όπως παρακάτω:

‘’αυξάνονται, σταδιακά, από 01-01-2011 τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των στρατιωτικών, γενικά, (νέοι και παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι συμπληρώνουν, από 01-01-2011 και μετά, 24 1/2 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, ως εξής: Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών, που συμπληρώνουν 24 1/2 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.
  • - το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
  • - το έτος 2012, απαιτούνται 27 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
  • - το έτος 2013, απαιτούνται 28 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
  • - το έτος 2014, απαιτούνται 29 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
  • - το έτος 2015, απαιτούνται 30 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
  • - το έτος 2016, απαιτούνται 31 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
  • - το έτος 2017, απαιτούνται 32 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
Για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2017 (συμπλήρωση 24 1/2 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης, ως προς τις κατηγορίες προσωπικού των παραγράφων 1 και 2, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου διατάξεις του άρθρου 42 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007) και του άρθρου 1 του ν. 3029/2002. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2018 και μετά, η σύνταξή τους υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού, εξαιρουμένων όσων έχουν καταταγεί από 01-01-1993 μέχρι 31-12-1995, των οποίων ο πραγματικός συντάξιμος χρόνος προσαυξάνεται κατά 3 έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 59 του π.δ 169/2007, εισφοράς για τη συμπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας’’.

5. Επιπλέον με την προσθήκη, εάν κριθεί σκόπιμο, μιας επιπρόσθετης παραγράφου στο τέλος του άρθρου 22, με την ακόλουθη διατύπωση που αφορά ευρύτερα τους ασφαλισμένους στρατιωτικούς και όχι μόνο τους καταταγέντες τα έτη 1990 – 1992:

‘’Στους ασφαλισμένους στρατιωτικούς, γενικά, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από ψήφισης του παρόντος νόμου και εφεξής, αναγνωρίζεται προαιρετικά πρόσθετος πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί, ο οποίος ανέρχεται σε (1) έτος ασφάλισης για το πρώτο παιδί και σε (2) έτη ασφάλισης για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο. Ο χρόνος που αναγνωρίζεται λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, υπό την προϋπόθεση ότι οι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται επιπλέον του χρόνου που αναγνωρίζεται από λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και του άρθρου 40 του Π.Δ 169/2007. Η αναγνώριση του ανωτέρω πλασματικού χρόνου, γίνεται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων και την καταβολή, για κάθε μήνα, ποσού εξαγοράς υπολογιζόμενου με ποσοστό 20% για τον φορέα κύριας ασφάλισης, επί του βασικού μισθού του Ανθυπολοχαγού, που ίσχυε κατά το χρόνο θεμελίωσης του υπόψη δικαιώματος (απόκτηση τέκνων).

Οι ασφαλιστικές εισφορές για την αναγνώριση αυτή καταβάλλονται είτε εφάπαξ, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος με τους αναγνωριζόμενους μήνες. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της με τα εκάστοτε προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη. Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, πριν το χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση, ποσό ίσο με το 1/4 του ποσού της σύνταξης.’’

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ