Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

NATO

Άσκηση Cyber Coalition 13

27.11.2013 | 10:51
Από 26 έως 28 Νοεμβρίου 2013 διεξάγεται η άσκηση Κυβερνοάμυνας του ΝΑΤΟ με την ονομασία “Cyber Coalition 13”.

Σκοπός της άσκησης είναι η εξάσκηση των κρατών μελών της συμμαχίας στις διαδικασίες εντοπισμού, αναφοράς και αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων σε όλα τα επίπεδα (στρατηγικό-επιχειρησιακό-τακτικό), καθώς και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων τόσο σε θέματα συνεργασίας μεταξύ Εθνικών φορέων αλλά και μεταξύ των Κρατών-Μελών.

Σε εθνικό επίπεδο στην άσκηση , η οποία διεξάγεται σε ετήσια βάση από το 2008,συμμετέχουν η Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας (ΔΙΚΥΒ) του ΓΕΕΘΑ, επιτελείς των Διευθύνσεων Πληροφορικής των Γενικών Επιτελείων, καθώς και λοιποί δημόσιοι φορείς κυβερνοάμυνας και εθνικοί πάροχοι διαδικτύου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κυβερνοάμυνα στην Ελλάδα, Ε.Ε., ΝΑΤΟ


Κυβερνοχώρος - Κυβερνοάμυνα: Χαρακτηριστικά - Στόχοι

Αντιμετώπιση Κυβερνοεπιθέσεων στο ΓΕΕΘΑ 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ