Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Βίτσας: Μας απασχολεί το θέμα των ΕΜΘ

16.06.2016 | 21:31
 Tο ζήτημα της βαθμολογικής εξέλιξης, των ΕΜΘ μας απασχολεί, απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός Δημήτρης Βίτσας στη Βουλή, σε ερώτηση που είχε καταθέσει από τον περασμένο Απρίλιο ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Η απάντηση στην ουσία αναφέρει όλα εκείνα τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία φαίνεται ότι κανένας δεν θέλει να ασχοληθεί με τους ΕΜΘ, παρά τα διατυπωμένα προβλήματα. Αυτό μάλιστα φαίνεται στην απάντηση του κ. Βίτσα, καθώς προσθέτει την φράση "εξετάζεται σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, καθώς οποιαδήποτε μεταβολή θα πρέπει να λάβει υπόψη της πολλές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρησιακών αναγκών αλλά και τη δομή και διάρθρωση των Ενόπλων Δυνάμεων".

Δείτε την απάντηση και την ερώτηση και βγάλτε τα συμπεράσματά σας


Απάντηση ΑΝΥΕΘΑ Δημήτρη Βίτσα σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ 4915/19-04-2016) με θέμα: «Βαθμολογική εξομοίωση των ΕΜΘ με αντίστοιχες κατηγορίες συναδέλφων τους»Φ.900α/750/14836/14 Ιουνίου 2016

Σε απάντηση της Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, με θέμα «Βαθμολογική εξομοίωση των ΕΜΘ με αντίστοιχες κατηγορίες συναδέλφων τους», σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις ν.1513/1985 (ΦΕΚ Α΄12) και ν.1848/1989 (ΦΕΚ Α΄ 112) κατετάγησαν προς κάλυψη αναγκών κατώτερου προσωπικού του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας αντίστοιχα, οπλίτες με πενταετή υποχρέωση παραμονής, οι οποίοι μετά τη λήξη της υποχρεωτικής παραμονής τους, τους δόθηκε η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούσαν, να παραμείνουν ως Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) στις Ένοπλες Δυνάμεις, μέχρι τη συμπλήρωση 35 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

Το καθεστώς της υπηρεσιακής τους κατάστασης, η μισθολογική και υπηρεσιακή τους εξέλιξη καθώς και ο χρόνος παραμονής τους σε κάθε βαθμό ρυθμίζονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις καθώς και από το κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθέν Π.Δ. 21/1991 (ΦΕΚ Α’ 9).

Με το άρθρο 1 του ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α’ 167) ορίζεται ότι ΕΜΘ είναι οι στρατιωτικοί που διέπονται από τις διατάξεις των ν.1513/1985 (ΦΕΚ Α’ 12) και ν.1848/1989 (ΦΕΚ Α’ 112). Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι οι ΕΜΘ αποτελούν αυτοτελή κατηγορία προσωπικού, για τους οποίους εφαρμόζεται διαφορετικό νομικό πλαίσιο.

Σε κάθε περίπτωση όμως, το ζήτημα της βαθμολογικής τους εξέλιξης, μας απασχολεί και εξετάζεται σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, καθώς οποιαδήποτε μεταβολή θα πρέπει να λάβει υπόψη της πολλές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρησιακών ανα –γκών αλλά και τη δομή και διάρθρωση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ερώτηση 4915/19-04-2016 της Βουλής των Ελλήνων

Στις 11 Δεκεμβρίου 2015, με το Υπηρεσιακό Σημείωμα υπ’ αρίθμ 1808 του Σ,Γ. ΥΕΘΑ, ζητήθηκαν οι απόψεις-προτάσεις των Γενικών επιτελείων σχετικά με τη βαθμολογική εξέλιξη των ΕΜΘ, διότι το ΥΕΘΑ προτίθεται να εξετάσει το συγκεκριμένο θέμα, όπως αναφέρει το υπ’ όψιν Υπηρεσιακό Σημείωμα. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, για τη λύση του δίκαιου και ηθικού αιτήματος, της συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών των ΕΔ. Η βαθμολογική εξέλιξη των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) φτάνει μέχρι και τον βαθμό του Ανθυπασπιστή στα 25 χρόνια υπηρεσίας.

Όμως, στερούνται την αντίστοιχη βαθμολογική εξέλιξη σε ανώτερους βαθμούς, την οποία έχουν οι εθελόντριες του Ν. 705/1977, και οι εθελοντές οπλίτες που προσλαμβάνονταν έως το 1989. Η βαθμολογική τους εξομοίωση δεν θα διατάρασσε την ομαλή λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων, διότι το ζήτημα δεν είναι η εξομοίωση με τους αξιωματικούς των παραγωγικών σχολών, αλλά απλώς και μόνο η εξομοίωση με εντελώς αντίστοιχες κατηγορίες συναδέλφων τους, οι οποίοι εξελίσσονται βαθμολογικά ως αξιωματικοί.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι ΕΜΘ έχουν ξεχωριστή επετηρίδα και οι οργανικές θέσεις των βαθμών που λαμβάνουν είναι κατοχυρωμένες. Οικονομικό κόστος για τον προϋπολογισμό δεν θα υπάρξει, διότι μισθολογικά λαμβάνουν τις αποδοχές των μονίμων συναδέλφων τους σύμφωνα με τα έτη υπηρεσίας και όχι σύμφωνα με το βαθμό που φέρουν. Αυτό σημαίνει ότι η βαθμολογική εξομοίωσή τους έχει μόνο ηθικό χαρακτήρα και θα ήταν πράξη δικαιοσύνης και αναγνώρισης της προσφοράς τους.

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποια η άποψή του σχετικά με την εξομοίωση της βαθμολογικής εξέλιξης των ΕΜΘ με τις αντίστοιχες κατηγορίες συναδέλφων τους;

2. Πώς ονομάζονται οι ΕΜΘ μετά τη μονιμοποίηση τους;

3. Τι προτίθεται να ενεργήσει συγκεκριμένα, μετά και τις προτάσεις των Γενικών Επιτελείου, σχετικά με τη βαθμολογική εξέλιξη των ΕΜΘ με το ίδιο καθεστώς των εθελοντριών και εθελοντών των ΕΔ;

4. Σκέπτεται να προωθήσει άμεσα νομοθετική διάταξη για την επίλυση του θέματος; Αν ναι ποια θα είναι αυτή;

O Βουλευτής

Γιάννης Κεφαλογιάννης

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ