Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Άδειες ανατροφής τέκνων.Οι μόνοι που δεν παίρνουν είναι οι στρατιωτικοί!

02.09.2011 | 00:37


Γιατί δεν ισχύει και για τους στρατιωτικούς ότι ισχύει για τους υπόλοιπους ένστολους σχετικά με τις άδειες ανατροφής τέκνου;

Όπως αναφέρει ο ΣΥΣΜΕΔ, «στους γονείς αστυνομικούς χορηγούνται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ." (Α`- 26), διευκολύνσεις και άδειες με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, .... Στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που λαμβάνει την άδεια … μετά το πέρας της άδειας αυτής, χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές, διάρκειας εννέα (09) μηνών. Η άδεια ανατροφής τέκνου λαμβάνεται άπαξ και συνεχόμενη και εξαντλείται μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει τέσσερα (04) έτη ζωής”.

Ο ΣΥΣΜΕΔ επισημαίνει ότι “από την ανάγνωση των ως άνω διατάξεων σαφέστατα συμπεραίνεται ότι οι γονείς αστυνομικοί και λιμενικοί (υπάλληλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη) καρπώνονται τα ευεργετήματα των σχετικών διατάξεων αναφορικά με τις άδειες ανατροφής τέκνων, χωρίς ιδιαίτερη μεταχείριση ή περιορισμούς, αλλά κατά απόλυτη αναλογία με τους δημοσίους υπαλλήλους.
Τουναντίον,για τους Έλληνες στρατιωτικούς… υπήρξαν ακατανόητοι περιορισμοί και σημαντικές διαφοροποιήσεις “ .

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ