Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

Διατάξεις

Άδειες για ειδικούς λόγους

17.10.2010 | 23:14
ΘΕΜΑ: Μέριμνα υπέρ Στρατιωτικού Προσωπικού

ΣΧΕΤ: α. Φ.446/9/174318/σ.4167/6 Οκτ. 1998/ΓΕΣ/1Ο ΕΓ/4/2
ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚ. 101/98)
β. Φ.440/9/188081/Σ.1832/22 Απρ.2000/ΓΕΣ/1Ο ΕΓΓΜΠ
γ. Φ.440/10/11543/Σ.1709/6 Απρ.2001/ΓΕΣ/1Ο ΕΓ/ΓΜΠ
1. Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια της μέριμνας για το στρατιωτικό
προσωπικό και προκειμένου να διευκολυνθούν τα στελέχη που είναι γονείς με
αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις και έντονα κοινωνικά προβλήματα,
καθορίζεται η χορήγηση απαλλαγής την επομένη εικοσιτετράωρης υπηρεσίας
διανυκτερεύσεως για:
α. Το γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό που έχει τρία τέκνα και
άνω εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα διανύει προσχολική ηλικία και μέχρι να
φοιτήσει στην Α' τάξη Δημοτικού Σχολείου
β. Τα στελέχη (άνδρες ή γυναίκες):
(1) Που έχουν τέκνο ή σύζυγο με ειδικές ανάγκες - σοβαρά
νοσήματα, όπως αυτά αναφέρονται στο (α) σχετικό και εφόσον συμβιούν με αυτά.
(2) Που τελούν σε χηρεία ή είναι διαζευγμένα ή εν διαστάσει ή
ανύπαντρα εφόσον έχουν την επιμέλεια τέκνων τους και μέχρι αποφοιτήσεως
τους από τη Γ' τάξη Γυμνασίου.
2. Τα παραπάνω μέτρα να έχουν εφαρμογή σε συνδυασμό με ότι ισχύει
με το (β) όμοιο για τις υπηρεσίες διανυκτερεύσεως σε ημέρες αργίας.
3. Το (γ) σχετικό παύει να ισχύει και να καταστραφεί με τη λήψη του
παρόντος.

Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ