Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδικά Μισθολόγια - ΠΟΑΣΥ: Υπολογίστε τις νέες αποδοχές σας με δύο βήματα - ΠΙΝΑΚΕΣ

15.05.2017 | 10:50
Μεγάλες αλλαγές σε μισθολογικά κλιμάκια, μισθούς, επιδόματα και άλλες παροχές στα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας επιφέρει το πολυνομοσχέδιο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ καταργούνται για την πλειοψηφία των συναδέλφων τα εξής επιδόματα:
α) χρόνου υπηρεσίας
β) εξομάλυνσης
γ) ειδικής απασχόλησης
δ) επιτελικής ευθύνης
ε) ειδικών συνθηκών

Με την εφαρμογή του νέου ειδικού μισθολογίου γραφει η ΠΟΑΣΥ καταβάλλονται (στην πλειοψηφία των συναδέλφων) ο βασικός μισθός και δύο (2) επιδόματα: α) ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας που διαμορφώνεται ανάλογα και με την οικογενειακή – φορολογική κατάσταση ενός εκάστου
β) θέσης ευθύνης (από το βαθμό του Α/Δ και άνω) με προϋποθέσεις που θα καθοριστούν σε εγκύκλιο του ΓΛΚ. Παραμένουν σε ισχύ η οικογενειακή παροχή, τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (ΜΑΤ, ΕΚΑΜ, κ.λπ.), με την προϋπόθεση όμως ότι οι δύο (2) τελευταίες ομάδες επιδομάτων πρέπει σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους να ρυθμιστούν με ΚΥΑ, ειδάλλως δεν καταβάλλονται.

Για τη μισθολογική κατάταξη των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας δημιουργούνται τέσσερις (4) κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευση των στελεχών αυτών. Οι κατηγορίες αυτές ΕΔΩ

Παραδοχές


Ο Λοχίας, όπως και στο υφιστάμενο μισθολόγιο, εξομειώνεται με τον βαθμό του Αστυφύλακα και ο Επιλοχίας, παρότι δεν υπήρχε στο υφΙστάμενο μισθολόγιο ως ξεχωριστή κατηγορία, εξομοιώνεται με τον βαθμό του Υπαρχιφύλακα.

Οδηγίες
  • Πώς μπορώ να υπολογίσω τη νέα μου τακτική μισθοδοσία;
Αφου υπολογίσεις τα έτη υπηρεσίας σου, πηγαίνεις στην κατηγορία που ανήκεις με βάση την προέλευση σου, βρίσκεις το μισθολογικό κλιμάκιο που σου αναλογεί με βάση τα έτη υπηρεσία σου και εν συνεχεία πας το πίνακα με τους βασικούς μισθούς της κατηγορίας σου και βλέπεις πόσο θα ειναι ο βασικός σου.
Παράλληλα, πηγαίνεις στον πίνακα με το επίδομα διαίτερων συνθηκών εργασίας, βρίσκεις το ποσό που αναλογεί στο βαθμό και το προσθέτεις. Το αποτέλεσμα αυτης της πρόσθεσης αποτελεί το σύνολο των μικτών τακτικών αποδοχών σου. Αν έχει τέκνα προσθέτεις και τη σχετική οικογενειακή παραοχή και αν λαμβάνεις ειδικό επίδομα λόγω επικινδυνότητα ή αναπηρίας προσθετείς και αυτό

  • Πώς μπορώ να υπολογισω την προσωπική διαφορά

Αφου εχει το παραπάνω τελικό ποσό το αφαιρείς απο το σημερινό σύνολο των τακτικών σου αποδοχώνκαι διαπιστώσεις την προσωπική διαφορά

  • Πώς μπορώ να δω πότε θα πάρω αύξηση

Προσοχή! Για να πάρει αύξηση πρέπει πρώτα να αποσβέσεις - απαλείψεις την προσωπική διαφορά και έπειτα θα λάβει αύξηση. Συνεπώς μπορείς με τον παραπάνω τρόπο υπολογισμού να ανατρέξεις σε επόμενο κλιμάκιο τόσο με το βαθμό που θα φέρεις όσο και με τα έτη υπηρεσία σου για να δεί πότε το ποσοό των μισθολογικών κλιμακίων καλύπτει τη διαφορά και παράλληλα την ξεπερνά για να λάβει τη διαφορά ως αύξηση.

Ενδεικτικά Παραδείγματα
  • Υ/Α με 30 έτη και μια ημέρα υπηρεσίας χωρίς στρατό και άγαμος, με το μέο μισθολόγιο λαμβάνει το 7ο κλιμάκιο της Β κατηγορίας, έχει προσωπική διαφορά 150 ευρώ περίπου και ΔΕΝ θα καλύψει ποτέ την εν λόγω διαφορά
  • Αρχιφύλακας με 31 έτη και μια ημέρα υπηρεσίας χωρίς το τρατό και διαζευγμένος, με το νέο μισθολόγιο λαμβάνει το 10ο κλιμάκιιο της Β κατηγορίας, εχει προσωπική διαφορά 240 ευρω περίπου και δεν θα καλύψει ποτέ την εν λόγω διαφορά.
  • Ανθυπαστυνόμος με 34 έτη και μια ημέρα υπηρεσίας χωρίς το στρατό και έγγαμος, με το νέο μισθολόγιο λαμβάνει το 7ο κλιμάκιο της Β κατηγορίας, έχι προσωπική διαφορά 135 ευρώ περίπου και δεν θα καλύψει ποτέ την εν λόγω διαφορά
  • Αστυφύλακας με 3 έτην και μια ημέρα υπηρεσία, αστράτευτος και άγαμος, με το νέο μισθολόγιο λαμβα΄νει το 28ο κλιμάκιο της Β κατηγορίας, έχει προσω[πική διαφορά 130 Ευρώ περίπου και θα την καλύψει μετα απο 7 έτη
  • Αρχιφύλακας με 17 έτη και μια ημέρα υπηρεσία χωρίς το στρατό, διαζευγμε΄νος και με ένα τέκνο, με το νέο μισθολόγιο λαμβάνει το 12ο κλιμάκιο της Γ κατηγορίας, έχεο προσωπική διαφορά 105 Ευρώ περίπου και θα την καλύψει μετα απο 3 έτη
  • Ανθυπαστυνόμος με 17 έτη και μια ημέρα υπηρεσίας, αστράτευτος και άγαμος, με το νέο μισθολόγιο λαμβάνει το 18ο κλιμάκιο της Β κατηγορίας, εχει προσωπική διαφορά 100 Ευρώ περίπου και θα την καλύψει μετα απο 4 έτη
  • Υπαρχιφύλακας με 12 έτη και μια ημέρα υπηρεσίας, αστράτευτο, έγγαμος και με ένα τέκνο, με το νέο μισθολόγιο λαμβάνει το 23ο κλιμάκιο της Β κατηγορίας, εχει προσωπική διαφορά 60 ευρω περίπου και θα την καλύψει μετα απο 4 έτη. 


ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΔΩ

Στο προαναφερόμενο μισθολόγιο, γράφει η ΠΟΑΣΥ παρατηρούμε τις κάτωθι στρεβλώσεις και αδικίες εις βάρος μας:

α) μεταξύ ομοιοβάθμων, με τα ίδια έτη υπηρεσίας, αλλά διαφορετικής κατηγορίας, να καταβάλλονται μικρότερες αποδοχές
β) η προσωπική διαφορά είναι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων μεγαλύτερη στο χαμηλόβαθμο προσωπικό με πολλά ή λίγα έτη υπηρεσίας, στους άγαμους και στους διαζευγμένους
γ) υπάρχουν περιπτώσεις συναδέλφων που δε θα λάβουν ΠΟΤΕ αύξηση και δε θα αποσβέσουν ΠΟΤΕ την προσωπική διαφορά, αφού θα αποστρατευτούν με αυτή
δ) υπάρχουν συνάδελφοι που η μισθολογική τους εξέλιξη ΣΤΑΜΑΤΑ στα είκοσι εννέα (29) έτη υπηρεσίας
ε) το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, ενώ μειώνεται αντίστοιχα όσο κατεβαίνεις στην ιεραρχία των βαθμών, να αυξάνεται για την τελευταία κατηγορία δικαιούχων και όταν η εν λόγω κατηγορία προάγεται να λαμβάνει μικρότερο επίδομα και ποτέ στο μέλλον δε θα λάβει το αρχικό ποσό
στ) ενώ αναφερόμαστε σε στρατιωτικούς υπαλλήλους του Ελληνικού Κράτους, να μη λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας για τη μισθολογική εξέλιξη των κλιμακίων τους
ζ) ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση πτυχίου να μη λαμβάνεται υπόψη στη μισθολογική εξέλιξη, πλην των περιπτώσεων απόκτησης ιατρικής ειδικότητας, εφόσον αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης και η) σε κάποιες περιπτώσεις συναδέλφων οι νέες αποδοχές τους να είναι μικρότερες από τα επίπεδα του 2012.

Τέλος στην ανακοίνωση της η ΠΟΑΣΥ γράφει "αφού διαπιστώσετε μόνοι σας το τι πραγματικά συμβαίνει με τις αποδοχές σας και λάβετε υπόψη σας και τις υπόλοιπες μειώσεις που έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν εμάς και την ελληνική κοινωνία, ΠΡΕΠΕΙ να είμαστε άπαντες «ΠΑΡΟΝΤΕΣ» στη συγκέντρωση των Σωμάτων Ασφαλείας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 17/05/2017, ώστε να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην Κυβέρνηση που κόπτεται για τη Δημοκρατία, αλλά εσκεμμένα και σε συγκεκριμένους εργαζόμενους δεν εφαρμόζει τις αρχές της (Αποφάσεις του ΣτΕ κ.λπ)."

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ