Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΜΘ: Οι αδικίες στις προαγωγές τους και η λύση

14.01.2014 | 00:23

Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) δεν το βάζουν κάτω και προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανές τις διεκδικήσεις τους για ίση μεταχείριση. “Πολιορκητικό κριός” σ΄ αυτή τη προσπάθεια και ο ανεξάρτητος βουλευτής και επικεφαλής του Χριστιανοδημαοκρατικού κόμματος Νίκος Νικολόπουλος που επανέφερε το θέμα των προαγωγών των ΕΜΘ .

Στην αναφορά που κατέθεσε ο κ.Νικολόπουλος εξηγεί γιατί πρεπει “να προαχθούν οι ΕΜΘ ομοίως με τις εθελόντριες του Ν. 705/77.

Ποια είναι τα επιχειρήματα των ΕΜΘ όπως τα περιγράφει ο νομικός τους σύμβουλος:


Το Σύνταγμα με την παρ.2 άρθρου 120 επιτάσσει τον σεβασμό των διατάξεών του, από την οποία ανακύπτει η ανάγκη αντιμετώπισης της κατάστασης που δημιουργείται από την κήρυξη (θεώρηση) ανίσχυρης της δυσμενούς ιεραρχικής εξέλιξης των Ε.Μ.Θ. με παραβίαση της παρ.1 άρθρου 4 του Συντάγματος, σε σχέση με την ευμενή ιεραρχική εξέλιξη των εθελοντριών Ν.705/77 και Εθελοντών Ν.Δ. 445/74 με τη εφαρμογή και για εκείνους (Ε.Μ.Θ.) σε βάρος των οποίων έγινε αυτή, της ευμενούς ειδικής διάταξης, χωρίς την οποία εφαρμογή θα παραμένουν στην ουσία υπό δυσμενή διακριτική μεταχείριση.

Ο ισχυρισμός των παραγόντων της διοίκησης επί σχετικών αναφορών των ΕΜΘ, ότι δικαιολογείται η διακριτική μεταχείριση τους με ιεραρχική εξέλιξη μέχρι βαθμού ανθστού σε σχέση με την ιεραρχική εξέλιξη των Εθελοντών και Εθελοντριών σε βαθμούς αξκού με καταληκτικό Τχη - Επγου - Πχη, διότι αποτελούν διαφορετική κατηγορία από αυτή των Εθελοντών και Εθελοντριών, αποτελεί αιτιολογικό μόρφωμα καταχρηστικής άσκησης εξουσίας, με κραυγαλέα παραβίαση της Νομιμότητας, του Κράτους Δικαίου, των Αρχών της Χρηστής Διοίκησης, της Αμεροληψίας και των Συνταγματικών Επιταγών της Ίσης Μεταχείρισης και της Αναλογικότητας, αλλά και υποτίμησης της νοημοσύνης των Ένστολων.

Η επίκληση από τους παράγοντες της διοίκησης δύο σχετικών αποφάσεων του ΔΕΑ, οφειλόμενες σε μη σφαιρική δικαστική προβολή της διακριτικής μεταχείρισης των ΕΜΘ σε σχέση με την ιεραρχική εξέλιξη των Εθελοντριών του Ν. 705/77 και των Εθελοντών ΝΔ 445/74 και της προσβολής του πυρήνα των διατάξεων της Ισότητας και της Αναλογικότητας του Συντάγματος, παρίσταται απρόσφορη για αιτιολογικό έρεισμα της διακριτικής Αντισυνταγματικής μεταχείρισης των Ε.Μ.Θ., αφού είναι γνωστό ότι Νόμος κηρύσσεται ή μη, αντισυνταγματικός μόνο με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κάτι που δεν υπήρξε σχετικά με τη Συνταγματική ή μη ιεραρχική εξέλιξη των ΕΜΘ.

Με τις διατάξεις του νόμου (Ν.3865/2010) , παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.3865/2010, ο χρόνος υπηρεσίας, των Εθελοντών Μακράς Θητείας που διανύθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις με την ιδιότητα του Οπλίτη Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ) ή του Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε Π Υ), για τον οποίο είχαν ασφαλισθεί στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, αναγνωρίζεται από το Δημόσιο, ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Η αναγνώριση γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, με πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ -ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό διάστημα αποδίδονται κατά μεν το μέρος που αφορούν κύρια σύνταξη στο Δημόσιο κατά το μέρος δε που αφορούν επικουρική σύνταξη, στα οικεία Μετοχικά Ταμεία (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ) εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης. Με τον τρόπο αυτό το οικείο Μετοχικό Ταμείο εισπράττει από τους ΕΜΘ για το ίδιο χρονικό διάστημα εισφορές δύο φορές, δηλαδή ενώ έχει εισπράξει για τα 5 χρόνια τους ως Ο.Π.Υ. κλπ τις νόμιμες εισφορές που έχουν όλοι οι ομοιόβαθμοι τους Μόνιμοι Στρατιωτικοί τώρα εισπράττει από το ΙΚΑ τα ποσά που αφορούσαν την επικουρική σύνταξη.

Συνακόλουθα των ανωτέρω απαιτείται σχετική νομοθετική ρύθμιση, καθότι η διοίκηση οφείλει να αντιμετωπίζει τους διοικούμενους μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος, τις Γενικές Αρχές του Κοινοτικού Δικαίου, τις Συνταγματικές παραδόσεις των Κρατών Μελών της Ε.Ε., του Κράτους Δικαίου και των Κανόνων Χρηστής Διοίκησης.

Για την επίλυση του ζητήματος της βαθμολογικής εξέλιξης των ΕΜΘ προτείνεται όπως κατατεθεί η παρακάτω τροπολογία για την άρση της αδικίας και την εφαρμογή της Συνταγματικής Ισότητας.

Η τροπολογία έχει ως εξής:

α. Στο β εδάφιο του άρθρου 2 του Ν.3883/2010 (Α' 167) προστίθεται περίπτωση (6) ως εξής: «(6) οι προερχόμενοι από μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας των νόμων 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α' /8.5.1989) και 1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α' /8.2.1985)»
β. «Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ν.3883/2010 (Α' 167) απαλείφεται η τελεία και συμπληρώνεται ως εξής: «, για τη βαθμολογική τους δε εξέλιξη ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3257/2004 (Α' 143).»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΜΘ: Τελικά πόσο "κορόϊδα" τους θεωρούν; 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ