Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιστολή βόμβα για το εφάπαξ ΕΜΘ!

10.11.2017 | 00:06
Σε επιστολή του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας εκφράζει την ανησυχία των ΕΜΘ καθώς σύμφωνα με μέλη του συλλόγου "δεν θα υπολογιστεί σαν χρόνος μετοχικής σχέσης με το ταμείο για λήψη εφάπαξ, ο χρόνος από την κατάταξή τους ως ΟΠΥ εως την 25-07-2001."

Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο ΠΣΑΕΜΘ προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 15 του Ν. 2936/2001: «Ο χρόνος ασφάλισης τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α. /Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για τα Ταμεία αυτά, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας, πλην των περιπτώσεων που για το ανωτέρω χρονικό διάστημα κατέβαλαν την ως άνω κράτηση υπέρ του οικείου Ταμείου τους. Σε αυτούς εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11» και η διάταξη παρ. 3 άρθρου 15 του Ν.2936/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 2984/2002 αναφέρει:«Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των αυτών Ταμείων, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως Ε.Π.Υ. Σε αυτούς εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11»

Συνεπώς αναφέρει ο ΠΣΑΕΜΘ "κατόπιν της παραπάνω απόφασης για τους ΕΜΘ του Ν.1848/1989 πού έχουν καταταγεί στις ΕΔ μεχρι την 31-12-1992 ο χρόνος από την κατάταξη τους στις ΕΔ έως την 25-07-2001 (ημ.ισχύος του Ν.2936/2001 καθίσταται ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τον ΕΛΟΑΑ, με την προϋπόθεση ότι για το χρονικό αυτό διάστημα που οι ως άνω ΕΜΘ υπηρετούσαν ως ΕΠΥ, καταβάλλουν πρόσθετη κράτηση 2% υπέρ ΕΛΟΑΑ, και ο ΕΛΟΑΑ οφείλει να καταβάλει στους δικαιούχους ΑΜΕΣΑ το δικαιούμενου εφάπαξ βοήθημα αποστρατείας για το διάστημα από την ημ.κατάταξης του δικαιούχου στις ΕΔ έως την ημ.ληξης της Μετ.Σχεσης του με το ταμείο, μετά την παρακράτηση των προβλεπομένων εισφορών δηλαδή του επιπρόσθετου 2% υπέρ ΕΛΟΑΑ για τα 5 έτη που υπηρέτησε σαν ΟΠΥ-ΕΠΥ από το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα με την πληρωμή του μετόχου".

Ωστόσο επειδή από μέλη του ΠΣΑΕΜΘ έγινε γνωστό οτι σε επικοινωνία τους με το ΕΛΟΑΑ "τους ενημέρωσαν ότι δεν θα υπολογιστεί σαν χρόνος μετοχικής σχέσης με το ταμείο για λήψη εφάπαξ, ο χρόνος από την κατάταξή τους ως ΟΠΥ εως την 25-07-2001, για το λόγο ότι δεν έκαναν ενέργειες (υποβολή αίτησης) έως την αποστρατεία τους σύμφωνα με την Φ.950/ΑΔ.9694/Σ.3678/3 Οκτ.2017/ΕΛΟΑΑ απάντηση σε αίτηση συναδέλφου μας ε.α ΕΜΘ Ανθστή και στην οποία αναγράφεται ότι το ταμείο περιμένει γνωμοδότηση από το ΝΣΚ", ο Σύλλογος ρωτάει "Ποιά γνωμοδότηση και γιατί;"

Σύμφωνα πάντα με την επιστολή του ΠΣΑΕΜΘ  "η Φ.800/Α.Δ 949/Σ.390/25 Ιαν.2013/Ε.Λ.Ο.Α.Α που επικαλείται ο Ε.ΛΟ.Α.Α στερείται κάθε νομιμότητας, διότι έχουν εκδοθεί 2 υπουργικές αποφάσεις η Φ.952/3/129101/Σ.649/5-4-2013/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ και η Φ.952/2/126474/Σ. 109/19 Ιαν.2016/ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ (υπογεγραμμένη από εσας) οι οποίες κάνουν δεκτές 2 αντίστοιχες αποφάσεις του ΝΣΚ με τις οποίες αναγνωρίζεται ο χρόνος σαν ΟΠΥ -ΕΠΥ σαν χρόνος πραγμ.στρατιωτικής υπηρεσίας με την παρακράτηση επιπλέον 2% σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2936/2001, όπως η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε με τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν.3257/2004".

Ο ΠΣΑΕΜΘ τονίζεί οτι "οι ΕΜΘ έχουν καταβάλλει κανονικά τις εισφορές τους στον ΕΛΟΑΑ για τα έτη που υπηρέτησαν ως ΟΠΥ-ΕΠΥ και επιπλέον καλούνται να καταβάλλουν επιπρόσθετα 2% για τον ίδιο χρόνο. Και αντί αυτού, από τον ΕΛΟΑΑ τους αφαιρείται εντελώς ΠΑΡΑΝΟΜΑ χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας!" 

Τέλος στην επιστολή προς τον ΥΕΘΑ ο ΠΣΑΕΜΘ  ζητάει: 
α. "[...] να εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη νομοθεσία, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν πληρώσει κανονικά τις εισφορές τους όπως και οι υπόλοιποι στρατιωτικοί".
β. "[...] ο ΕΛΟΑΑ να ενεργήσει ΑΜΕΣΑ, σύμφωνα με το α σχετικό, όπως τροποποιήθηκε με το β σχετικό, για την καταβολή του δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος αποστρατείας των ε.α ΕΜΘ για το διάστημα από την κατάταξη τους ως ΟΠΥ-ΕΠΥ έως την αποστρατεία τους, μετά την παρακράτηση των προβλεπόμενων εισφορών. Ο ΠΣΑΕΜΘ τονίζει χαρακτηριστικά οτι "Έχουμε την πεποίθηση ότι με την κοινή λογική και την πιστή εφαρμογή των α και β σχετικών θα δώσετε λύση στο πρόβλημα που απασχολεί τους συναδέλφους μας, για να μην αναγκαστούν σε υποβολή αγωγών για την διεκδίκηση του προβλεπόμενου ποσού που τους παρακρατείτε παράνομα και σε μηνήσεις κατά του Δ.Σ του ΕΛΟΑΑ για παράβαση καθήκοντος. Δεν είναι σωστό να ταλαιπωρούν συνάδελφοι τους συναδέλφους και ελπίζουμε ότι θα δώσετε την σωστή λύση.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΔΩ

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ