Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιτροπή κοινωνικών προβλημάτων στρατιωτικών. Ποιοι θα προσφεύγουν,ποιοι συμμετέχουν

05.01.2013 | 00:01
Διακλαδική επιτροπή κοινωνικών προβλημάτων για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων συγκροτείται με απόφαση του ΥΕΘΑ Πάνου Παναγιωτόπουλου.

Η επιτροπή σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η σχετική απόφαση θα εξετάζει προσφυγές στελεχών.

Η επιτροπή, για τη λήψη των αποφάσεών της “υποχρεούται να λάβει υπόψη της τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσκομίζονται για κάθε υπόθεση ξεχωριστά από τον αντίστοιχο εισηγητή. Ειδικότερα, απαιτείται να
προσκομίζουν αναλόγως της εξεταζόμενης υπόθεσης:

α. Γονείς Μονογονεϊκών Οικογενειών που ασκούν τη γονική μέριμνα ενός (1) τουλάχιστον ανήλικου τέκνου:

(1) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την υποβολή της προσφυγής του στελέχους.
(2) Αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση, από την οποία προκύπτει η ανάθεση της γονικής μέριμνας.


β. Διαζευγμένοι γονείς που ασκούν την επιμέλεια ενός (1) τουλάχιστον ανήλικου τέκνου:


(1) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την υποβολή της προσφυγής του στελέχους.
(2) Αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση, από την οποία προκύπτει η ανάθεση της επιμέλειας.


γ. Γονείς Μονογονεϊκών Οικογενειών που ασκούν τη γονική μέριμνα
ενός (1) τουλάχιστον τέκνου ΑΜΕΑ.


δ. Στρατιωτικοί που προστατεύουν ΑΜΕΑ (σύζυγο ή τέκνα):

Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την υποβολή της προσφυγής του στελέχους και επιπλέον τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 υποπαράγραφος β εδάφιο β της υπ’ αριθμ. Φ.400/ 32/ 82424/ Σ.343/ 27-05-2011 Απόφασης ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 1139), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Φ.400/ 46/ 83395/ Σ.447/ 08-08-2011 (ΦΕΚ Β’ 1800) και Φ.400/ 10/ 81896/ Σ.298/ 11-05-2012 (ΦΕΚ Β’ 1646) Αποφάσεις ΥΕΘΑ.

ε. Συζευγμένοι Πολύτεκνοι ή με ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο :
Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την υποβολή της προσφυγής του στελέχους

στ. Στρατιωτικοί που υπόκεινται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής :

1) Βεβαίωση της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής του άρθρου 16 του Ν. 3305/ 2005 «Εφαρμογή της Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (ΦΕΚ Α’ 17), όπου διεξάγεται η διαδικασία, στην
οποία αναγράφεται ο αριθμός των προσπαθειών που έχουν πραγματοποιηθεί το ίδιο
έτος, καθώς και η ημερομηνία έναρξης της φαρμακευτικής αγωγής της συγκεκριμένης
προσπάθειας.

(2) Βεβαίωση της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής του άρθρου 16 του Ν. 3305/ 2005 «Εφαρμογή της Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (ΦΕΚ Α’ 17), όπου διεξάγεται η διαδικασία, στην
οποία αναφέρεται η ημερομηνία της λήψης ωαρίων και της εμβρυομεταφοράς.

Η θητεία της επιτροπής λήγει στις 30 Απριλίου 2013 και αποτελείται από τους:

α. Υπτχο (Ι) Κανέλλο Δημήτριο του ΓΕΕΘΑ/ Β’ ΚΛΑΔΟΣ ως Πρόεδρο
β. Ταξχο (ΠΖ) Παύλου Δήμο του ΓΕΕΘΑ/ Ε2,
γ. Απχο Αναστασόπουλο Αχιλλέα ΠΝ του ΓΕΕΘΑ/ Δ1,
δ. Ταξχο (Ι) Κορέα Αριστείδη του ΓΕΕΘΑ/ Β2 και
ε. Απχο Παϊβανά Κωνσταντίνο ΠΝ, Υδντη του ΓΕΕΘΑ/ ΔΥΓ ως μέλη
στ. (1) Σχη (ΔΒ) Περβολαράκη Απόστολο του ΓΕΣ/ ΔΜΠ,
(2) Ανπχο Παντουβάκη Μιχαήλ ΠΝ του ΓΕΝ/ Β3/ VI,
(3) Σμχο (Δ) Σπύρου Ιωάννη του ΓΕΑ/ Β3,
(4) Ανχη (ΣΣΝΣ) Κοντραφούρη Γεώργιο του ΓΕΕΘΑ/ ΔΣΣΝΣ,
(5) Τχη (ΣΙ) Καρακατσανίδη Παύλο του ΓΕΕΘΑ/ ΔΣΙ και
(6) Τχη (ΣΔΓ) Αθανάτου Ανθή του ΓΕΕΘΑ/ Β’ ΚΛΑΔΟΣ/ ΔΣΔΓ ως
μέλη και εισηγητές επί προσφυγών στελεχών που ανήκουν στον οικείο Κλάδο ή
Κοινό Σώμα των ΕΔ.

Με διαταγή του ΓΕΕΘΑ/ Β1 να καθοριστεί ως Γραμματέας της Επιτροπής ένας κατώτερος αξιωματικός και ο αντικαταστάτης αυτού.
 

 

ΣΧΟΛΙΑ