Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΥΕΘΑ

ΕΠΟΠ: Έτσι θα γίνουν οι εξετάσεις για τη μονιμοποίηση - ΕΓΓΡΑΦΟ

08.06.2016 | 08:15
 
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης το ΦΕΚ που περιλαμβάνει τρη διαδικασία των εξετάσεων για την μονιμοποίηση των ΕΠΟΠ. Η απόφαση που φέρει την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Δημήτρη Βίτσα, περιγράφει όλα τα στάδια των εξετάσεων και της αξιολόγησης.

Μεταξύ άλλων αναφέρει: 

Οι γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας/αξιολόγησης πριν τη μονιμοποίηση των ΕΠΟΠ, προκηρύσσονται τέσσερις (4) μήνες πριν τη συμπλήρωση, από τους επιθυμούντες να μονιμοποιηθούν, της επταετούς υποχρέωσης παραμονής τους στις ΕΔ.

Ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων δοκιμασίας/αξιολόγησης πριν τη μονιμοποίηση, για τους υπηρετούντες στο ΣΞ ΕΠΟΠ, με έτος πρόσληψης το 2010 και παρελθόντων ετών πρόσληψης, οι οποίοι δεν συμμετείχαν σε εξετάσεις πριν τη μονιμοποίηση για λόγους ανωτέρας βίας, ορίζεται η 16.11.2016

Σε περίπτωση απουσίας κάποιου ΕΠΟΠ από την αξιολόγηση, για λόγους ανωτέρας βίας ή για άλλους λόγους, αυτός θα συμμετάσχει σε νέα αξιολόγηση, η οποία θα διεξαχθεί σε ημερομηνία που θα καθορισθεί με διαταγή του ΓΕΣ.

Η αξιολόγηση των ΕΠΟΠ, διεξάγεται σε είκοσι τέσσερα (24) εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο,στα οποία κατανέμονται οι ΕΠΟΠ ανάλογα με τον τόπο που υπηρετούν

Ύλη Εξετάσεων

Η ύλη, πάνω στην οποία αξιολογούνται όλοι οι υπηρετούντες στο ΣΞ ΕΠΟΠ, εμπεριέχεται στα επικαιροποιημένα ερωτηματολόγια:
  • α. Γενικών στρατιωτικών θεμάτων, κοινό για όλους τους ΕΠΟΠ, το οποίο κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες, με διαταγή του ΓΕΣ/ΔΕΚΠ.
  • β. θεμάτων ειδικότητας, ένα για κάθε ειδικότητα, το οποίο κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες με διαταγή των Δνσεων Ο-Σ του ΓΕΣ.

2. Σύνθεση Δοκιμασίας Αξιολόγησης Δοκιμασία 50 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, εκ των οποίων οι 35 επί της ειδικότητας κάθε αξιολογούμενου ΕΠΟΠ και οι 15 επί γενικών στρατιωτικών θεμάτων.

3. Κριτήρια Βαθμολόγησης Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 2 βαθμούς. Επιτυχών θεωρείται όποιος επιτύχει βαθμολογία 70% συμπεριλαμβανομένου και άνω (35 σωστές απαντήσεις).

Διαβάστε όλο το ΦΕΚ, όπως δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο. 


ΕΠΟΠ on Scribd" href="https://www.scribd.com/doc/315130929/%CE%95%CE%A0%CE%9F%CE%A0" style="text-decoration: underline;">ΕΠΟΠ 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ