Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΑΠΟΨΗ

Ευρωπαϊκή Άμυνα; Λόγια πολλά αλλά όταν χρειάζονται πυρά έρχεται πάντα ο "θείος Σαμ"

23.11.2013 | 00:01
Ο κόσμος χάνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη συζητά θεωρητικά την “ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα σε έναν κόσμο που αλλάζει”. Δεν είναι κακό αλλά οι συζητήσεις κρατούν χρόνια και αποτέλεσμα ουσιαστικό δεν υπάρχει. Το τεράστιο έλλειμμα της Ευρώπης στην Άμυνα και στην ασφάλεια δεν χρειάζεται να αναλυθεί ιδιαίτερα. Από την γιουγκοσλαβική κρίση ,μέχρι τη Λιβύη και ακόμη πιο πρόσφατα τη Συρία, η Ευρώπη έστρεφε πάντα το βλέμμα ... “στο θείο Σαμ”. Οι ΗΠΑ που έχουν και άμυνα και ασφάλεια όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη ,είναι αυτές που πάντα έρχονται στην “ευρωπαϊκή γειτονιά” για να δώσουν τη λύση όπως το ιππικό στις καουμπόϊκες ταινίες.

Παρόλα αυτά ας δεχτούμε ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Nοεμβρίου σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (με βάση την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας είναι ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση η Ευρώπη να αποκτήσει “το δικό της αμυντικό σύστημα”.

Οι ΗΠΑ που έχουν και άμυνα και ασφάλεια όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη ,είναι αυτές που πάντα έρχονται στην “ευρωπαϊκή γειτονιά” για να δώσουν τη λύση όπως το ιππικό στις καουμπόϊκες ταινίες.


Τι αναφέρεται σ΄ αυτό ψήφισμα; Τα ποιο ενδιαφέροντα  σημεία του:•σημειώνει τις σημαντικές και συνεχιζόμενες αλλαγές στο γεωπολιτικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από πολυδιάστατες και ασύμμετρες απειλές, από τη διεθνική τρομοκρατία, από την ισχυροποίηση νέων δυνάμεων και τη στρατηγική μετατόπιση της προσοχής των ΗΠΑ προς την περιοχή του Ειρηνικού, από την αύξηση της φτώχειας, της πείνας και της αστάθειας στη νότια γειτονική περιοχή της ΕΕ, από τις εντεινόμενες προκλήσεις στην ασφάλεια στον θαλάσσιο χώρο, από τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και το αυξανόμενο παράνομο εμπόριο φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού, από προκλήσεις στην ενεργειακή ασφάλεια και από μια μείζονα συστημική χρηματοπιστωτική ανεπάρκεια και από μία εντονότατη και μακράς διαρκείας χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση με μείζονα αντίκτυπο στο ΑΕΠ πολλών κρατών μελών της ΕΕ και, συνεπώς, στους αμυντικούς προϋπολογισμούς των κρατών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
•πιστεύει ότι η επαναξιολόγηση και η ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης στον κόσμο αποτελεί μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις της για τον 21ο αιώνα και ότι έχει έρθει η ώρα τα κράτη μέλη της Ένωσης να επιδείξουν την αναγκαία πολιτική βούληση για να καταστεί η ΕΕ σημαντικός παγκόσμιος παράγοντας και χορηγός ασφάλειας με πραγματική στρατηγική αυτονομία· θεωρεί ότι απαιτείται μια αλλαγή νοοτροπίας από πλευράς των κρατών μελών για να εδραιωθεί μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη δέσμευση και την αποτελεσματική πολιτική ασφάλειας και άμυνας·


•ζητεί η ανασκόπηση του στρατηγικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οδηγήσει στην εκπόνηση ενός Λευκού Βιβλίου για την πολιτική ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ και προτείνει να κινήσει την απαραίτητη διεργασία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· προτρέπει επίσης τα κράτη μέλη της ΕΕ να εξετάσουν σοβαρά την ευρωπαϊκή διάσταση στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής τους, των λευκών βιβλίων τους και των διαδικασιών τους λήψης αποφάσεων στον τομέα της άμυνας· καλεί την ΑΕ/ΥΕ να αναπτύξει ένα κοινό πρότυπο για τη διαμόρφωση συγκλινουσών εθνικών ανασκοπήσεων.


•εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ είναι σε θέση να συμβάλλει μέσω των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων στην πρόληψη, σταθεροποίηση και επίλυση των διενέξεων.

•σημειώνει με ανησυχία ότι ο αριθμός και το επίκαιρο των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ και η ανάπτυξη μη στρατιωτικών και ιδίως στρατιωτικών μέσων και δυνατοτήτων για την ΚΠΑΑ υστερούν σε σχέση με αυτό που επιβάλλει η διαρκώς μεγαλύτερη ανασφάλεια και αστάθεια στη γειτονική της ΕΕ περιοχή· αποδοκιμάζει συγκεκριμένα το περιορισμένο συνολικό πεδίο των αποστολών ΚΠΑΑ σε σχέση με τις κρίσεις στη Λιβύη και το Μάλι και εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ευελιξίας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ένωσης, έλλειψη η οποία ευθύνεται για την καθυστέρηση στην εφαρμογή αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε καταστάσεις κρίσης, όπως δείχνουν τα δύο αυτά παραδείγματα· ζητεί την παρακολούθηση της κατάστασης και τη διατήρηση της επιχειρησιακής συμμετοχής στην Ανατολική Ευρώπη και τον Νότιο Καύκασο, που έχει φέρει θετικά αποτελέσματα· ζητεί περισσότερη φιλοδοξία και την καταβολή σοβαρών προσπαθειών για τη βελτίωση του σχεδιασμού μελλοντικών αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ στο πλαίσιο μιας διαδικασίας «αποκόμισης διδαγμάτων» και για την ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών εξόδου· καλεί την ΑΕ/ΥΕ να κατευθύνει την εν λόγω διεργασία και χαιρετίζει εν προκειμένω την έκθεσή της που δημοσιοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2013 ως σημαντικό βήμα προς το να καταστεί η ΚΠΑΑ πιο αποτελεσματική και προορατική


•σημειώνει το γεγονός ότι ποτέ μέχρι τούδε δεν έχουν αναπτυχθεί μάχιμες δυνάμεις της ΕΕ και θεωρεί ότι συν τω χρόνω θα καταστεί δύσκολο να δικαιολογηθεί η ύπαρξή τους· τονίζει ότι οι δυνάμεις αυτές αποτελούν σημαντικό μέσο έγκαιρης ανάπτυξης ισχύος, κατάρτισης και ταχείας αντίδρασης· χαιρετίζει την απόφαση να συζητηθεί το θέμα αυτό κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου· είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαθέτει μόνιμες μάχιμες δυνάμεις σε υψηλή ετοιμότητα με συνιστώσες επίγειων, ναυτικών, αεροπορικών και ειδικών δυνάμεων και δυνάμεων άμυνας στον κυβερνοχώρο καθώς και με υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών· υπογραμμίζει ότι οι μάχιμες δυνάμεις της ΕΕ θα πρέπει να μπορούν να αναπτυχθούν σε κρίσεις παντός τύπου, περιλαμβανομένης και της ανθρωπιστικής κρίσης λόγω κλίματος· είναι υπέρ μιας πιο ευέλικτης και στοχευμένης προσέγγισης για να βελτιωθεί η δυνατότητα απόκρισης και η προσαρμοστικότητα στις διαφορετικές καταστάσεις κρίσης και να αναβαθμισθεί η διάρθρωση με στόχο να καλυφθούν τα κενά που ενδεχομένως παρουσιάζονται στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης επιχειρήσεων ΚΠΑΑ, χωρίς ωστόσο να τίθεται σε κίνδυνο η επιχειρησιακή ικανότητα της μάχιμης δύναμης στο σύνολό της·


•εκφράζει επίσης την ανησυχία του για το ενδεχόμενο η οικονομική κρίση και η κρίση χρέους να έχουν αντίκτυπο όσον αφορά τη διάθεση των κρατών μελών να συμβάλουν στις αποστολές και τις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ, και ιδίως σε εκείνες με στρατιωτικό και αμυντικό περιεχόμενο· ζητεί συνεπώς την επέκταση του πεδίου του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ και τη χρήση του Ταμείου Εκκίνησης (άρθρο 41 παράγραφος 3 της ΣΕΕ), για να εξασφαλίζεται η ταχεία χρηματοδότηση επειγουσών ενεργειών· τονίζει ωστόσο ότι, ακόμη και εάν απαιτηθεί η αναθέρμανση της ΚΠΑΑ, θα πρέπει να ισχύσουν δημοσιονομικοί περιορισμοί·


•επαναλαμβάνει τη διαρκώς μεγαλύτερη σημασία της αντιμετώπισης των απειλών της ασφάλειας του κυβερνοχώρου.


•ζητεί μια στενότερη συνεργασία μεταξύ των δομών της ΕΕ και εκείνων του ΝΑΤΟ κατά τρόπο συμπληρωματικό και έναν στενότερο συντονισμό με στόχο το να αποτρέπεται η επανάληψη των ίδιων εργασιών από τα δύο μέρη και να αντιμετωπίζονται στην πράξη οι νέες απειλές· είναι πεπεισμένο ότι η ενίσχυση της ΚΠΑΑ όχι μόνο δεν θα βλάψει αλλά αντίθετα θα ενισχύσει τη συλλογική ασφάλεια και τους διατλαντικούς δεσμούς· βεβαιώνει ότι η ανάπτυξη αμυντικών ικανοτήτων στο πλαίσιο της ΕΕ θα είναι επίσης επωφελής για το ΝΑΤΟ· σημειώνει την εποικοδομητική συνεργασία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τη συγκέντρωση και κοινή χρήση των στρατιωτικών ικανοτήτων και της πρωτοβουλίας του ΝΑΤΟ για ευφυή άμυνα· επικροτεί την πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμμετάσχει στο πρόγραμμα του ΝΑΤΟ «Εταιρική Σχέση για την Ειρήνη», η οποία θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα και προτρέπει την Τουρκία να υιοθετήσει μια εξίσου εποικοδομητική στάση· παροτρύνει την ανάπτυξη ενός περιεκτικού πλαισίου για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ και την εμβάθυνση του πολιτικού διαλόγου με πλήρη σεβασμό των διαδικασιών λήψης αποφάσεων εκάστης πλευράς·
Δεύτερο πεδίο: ενίσχυση της ανάπτυξης αμυντικών ικανοτήτων.•συμμερίζεται τις ανησυχίες σύμφωνα με τις οποίες ενδεχόμενες περαιτέρω περικοπές στους εθνικούς αμυντικούς προϋπολογισμούς θα κάνουν αδύνατη τη διατήρηση κρίσιμων αμυντικών ικανοτήτων και θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μη αναστρέψιμη απώλεια τεχνογνωσίας και τεχνολογιών· σημειώνει ότι οι ελλείψεις στις ικανότητες των κρατών μελών κατέστησαν ορατές κατά τις επιχειρήσεις στη Λιβύη και το Μάλι και ότι η οικονομική κρίση έχει επιδεινώσει τα υπάρχοντα διαρθρωτικά προβλήματα· επαναλαμβάνει ωστόσο την άποψή του ότι το πρόβλημα είναι λιγότερο δημοσιονομικό από ό,τι είναι πολιτικό·


•σημειώνει τις προτάσεις που διατύπωσε η ΑΕ/ΥΕ στην έκθεσή της του Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την ΚΠΑΑ, ειδικότερα δε τις προτάσεις που αφορούν τη δημιουργία κινήτρων, μεταξύ άλλων και φορολογικού χαρακτήρα, με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασίας στον τομέα των αμυντικών ικανοτήτων· τονίζει ότι παρέχεται η ευκαιρία στα κράτη μέλη να απολαύσουν τα οφέλη μιας στενότερης συνεργασίας για την επίτευξη στρατιωτικής αποδοτικότητας και να αποφασίσουν να βελτιστοποιήσουν και να δαπανούν τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους κατά καλύτερο και εξυπνότερο τρόπο, και τούτο χάρις στη δημιουργία συνεργιών και τη συντονισμένη μείωση των περιττών αλληλοεπικαλύψεων, των πλεονασμών και των παρωχημένων ικανοτήτων.
Ένα πεδίο που μας αφορά άμεσα ειδικά αυτή τη περίοδο είναι αυτό της αμυντικής βιομηχανίας. Την ελληνική είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι οι Ευρωπαίοι και ειδικά οι Γερμανοί και οι Γάλλοι θέλουν να την διαλύσουν . Ότι έχει απομείνει τέλος πάντων. Κατά τ΄ άλλα λόγια πολλά από τα οποία προκύπτει η επιθυμία των βόρειων . Για παράδειγμα:


•επαναλαμβάνει την ανάγκη για μια ισχυρή και ολιγότερο κατακερματισμένη ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία που θα είναι ικανή να στηρίξει την ΚΠΑΑ και να αναβαθμίσει τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ· τονίζει τη σημασία που έχει η πιστοποίηση και η τυποποίηση για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των ενόπλων δυνάμεων· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναθέσει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας να ετοιμάσει έναν χάρτη πορείας για την ανάπτυξη προτύπων για την αμυντική βιομηχανία και καλεί τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν τις ευρωπαϊκές διαδικασίες πιστοποίησης προβαίνοντας στην αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών και να εναρμονίσουν τις διαδικασίες πιστοποίησης που χρησιμοποιούν.
 

Συμπέρασμα; Αν κρίνουμε από οποιαδήποτε κρίση έχουν κληθεί να διαχειριστούν οι Ευρωπαίοι -και όχι μόνο στρατιωτική- είναι μάλλον απίθανο σύντομα να δούμε "ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας" να τίθεται σε πραγματική εφαρμογή. Ο "θείος  Σαμ" που πράγματι έχει στρέψει το ενδιαφέρον του προς τον Ειρηνικό θα καλείται πάντα να "βγάζει τα κάστανα" από τη φωτιά όταν η καταστάσεις θα απαιτούν πυρά και όχι λόγια. 

Διαβάστε ακόμη:

Το NATO του «να κρατά τους Γερμανούς κάτω, τους Αμερικανούς μέσα και τους Ρώσους έξω», τελείωσε


Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά ...περισσότερα λεφτά για την Άμυνα!
 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ