Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

"Φάουλ" ΓΕΑ για τις γυναίκες που υπηρετούν στην ΠΑ και είναι σε άδεια κύησης-τοκετού

05.05.2015 | 10:50
“Φάουλ του ΓΕΑ για τις γυναίκες που υπηρετούν στην ΠΑ και βρίσκονται σε άδεια κύησης-τοκετού, επισημαίνει με έγγραφό της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών. Σύμφωνα με έγγραφο του ΓΕΑ “το χρονικό διάστημα κατά το οποίο στέλεχος τελεί σε άδεια κύησης – τοκετού ή και ανατροφής τέκνου και υπηρετεί σε μονάδα διετίας ή τετραετίας δεν προσμετράται στο συνολικό χρόνο παραμονής των δύο ή τεσσάρων ετών αντίστοιχα”.


Τι επισημαίνει η ΠΟΕΣ προς το ΓΕΑ:
 

Την 06 Απριλίου 2015 εκδόθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας το σχετικό (α) σήμα, σύμφωνα με το οποίο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο στέλεχος τελεί σε άδεια κύησης – τοκετού ή και ανατροφής τέκνου και υπηρετεί σε μονάδα διετίας ή τετραετίας δεν προσμετράται στο συνολικό χρόνο παραμονής των δύο ή τεσσάρων ετών αντίστοιχα.
 
Θεωρούμε ότι το υπόψη σήμα εκδόθηκε εκ παραδρομής και, αντιπαρερχόμενοι του γεγονότος ότι εκδόθηκε σε χρόνο κατά τον οποίον σχεδιάζονται οι μεταθέσεις για το έτος 2015, έρχεται σε σύγκρουση και πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις της σχετικής (β) Υπουργικής απόφασης, καθόσον:
 
- Σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης αυτής ορίζεται ότι: «Οι μεταθέσεις στελεχών από το βαθμό του Δεκανέα και αντιστοίχων μέχρι και Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων διατάσσονται μετά τη συμπλήρωση διετούς τουλάχιστον συνεχούς υπηρέτησης των στελεχών αυτών σε μία (1) υπηρεσία, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της παρούσας απόφασης. Ως χρόνος παραμονής σε μία (1) υπηρεσία, δεν λογίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο το στέλεχος αποσπάται ή διατίθεται σε Επιχειρήσεις Υποστηρίξεως Ειρήνης ή για την παρακολούθηση υποχρεωτικής εκπαίδευσης διάρκειας μεγαλύτερης των τριών (3) μηνών, σε τόπο εκτός της έδρας της οργανικής του τοποθέτησης, εφόσον η απόσπαση ή διάθεση αυτή δεν πραγματοποιείται κατόπιν επιθυμίας του. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η μετάθεση στελέχους και πριν τη συμπλήρωση διετούς συνεχούς υπηρέτησης σε μία (1)Υπηρεσία, εφόσον το στέλεχος μετατίθεται σε θέση εξωτερικού ή στην Κύπρο».

- Σύμφωνα, εξάλλου, με την παρ. 3 του άρθρου 4 της ως άνω απόφασης ορίζεται ότι: «Οι γυναίκες στελέχη των ΕΔ που επιστρέφουν από άδεια κύησης - τοκετού, τοποθετούνται στον τόπο προτίμησής τους, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση σύμφωνα με τους ΠΟΥ του οικείου Κλάδου, άλλως σε όμορη περιφερειακή ενότητα, όπου και δύνανται να παραμείνουν για πέντε (5) έτη, εφόσον το επιθυμούν, υπό την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 5 § 1 α (γ) του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167), που αφορά στην απόκτηση των απαιτουμένων προσόντων για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Εάν επιθυμούν να τοποθετηθούν σε διαφορετική φρουρά από αυτή που υπηρετεί ο στρατιωτικός σύζυγός τους, αυτός δεν έχει δικαίωμα μετάθεσης στη φρουρά αυτή προ της παρέλευσης δύο (2) ετών, εκτός αν το επιβάλλουν σοβαροί λόγοι υγείας».

Επιπλέον, κε Αρχηγέ, από καμία διάταξη της ανωτέρω απόφασης δεν παρέχεται η εξουσιοδότηση προς οποιονδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των Αρχηγών των ΓΕ) να άρει, αναστείλει ή να τροποποιήσει τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τις απαγορεύσεις που λαμβάνονται υπόψη για τις μεταθέσεις – αποσπάσεις – διαθέσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, τουναντίον σύμφωνα με το άρθρο 8 ορίζεται ότι: «Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί με απόφασή του να αναστέλλει τα κριτήρια μεταθέσεων σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης, εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί ένοπλο κίνημα για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος».
 
Άλλωστε, και σε πρακτικό επίπεδο, η εφαρμογή των οριζομένων με το σχετικό (α) σήμα θα προσκούσει στην υποχρεωτικότητα τοποθετήσεώς τους στον τόπο προτίμησής τους, που διέπει, πλέον, τις γυναίκες στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που επιστρέφουν από άδεια κύησης – τοκετού.
 
Κατόπιν των ανωτέρω, στο πλαίσιο μέριμνας του προσωπικού και λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία που επιδεικνύετε για τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, παρακαλούμε όπως ανακαλέσετε το σχετικό (α) σήμα.
 
Ευελπιστούμε στην αποδοχή του αιτήματός μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
 
Οι κ.κ. ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ και ΥΦΕΘΑ, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούνται για την παρέμβασή τους για ανάκληση του σχετικού (α) σήματος.
 
Οι κ.κ. Βουλευτές του Ελληνικού κοινοβουλίου, προς τους οποίους κοινοποιείται, ωσαύτως, το παρόν έγγραφό μας παρακαλούνται για τις κατά την κρίση τους ενέργειες προς ανάδειξη του θέματος και διευθέτηση της παρερμηνείας που προκαλείται.

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ