Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μέχρι το 2018 η Κύπρος θα εφοδιάζεται με φυσικό αέριο

05.01.2013 | 14:44
Προκηρύχθηκε από τη Δημόσια Εταιρία Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ο τελικός διαγωνισμός για εφοδιασμό της Κύπρου με φυσικό αέριο μέχρι το 2018. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 5 το απόγευμα το απόγευμα, στις 4 Φεβρουαρίου.
 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση θα γίνουν αποδεκτές μόνο προσφορές που θα προβλέπουν ολοκληρωμένη λύση, δηλαδή την εξασφάλιση των ζητούμενων από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) ποσοτήτων φυσικού αερίου, τη μεταφορά τους μέχρι τις ακτές της Κύπρου, την αποθήκευση και την επεξεργασία (αποϋγροποίηση ή αποσυμπίεση) ώστε να παραδίδεται προς αξιοποίηση στον αγωγό ή στην «φλάντζα» της ΑΗΚ στο Βασιλικό για ηλεκτροπαραγωγή.
 
Η τιμή του φυσικού αερίου στη φλάντζα της ΑΗΚ, είναι το βασικότερο κριτήριο επιλογής, από το οποίο θα κριθεί, αν συμφέρει για πιο φθηνό ηλεκτρισμό, όπως και το ποιος προσφοροδότης θα επιλεγεί.
 
Τα άλλα δύο σημαντικότερα κριτήρια είναι το ποια είναι η πιο σύντομη ημερομηνία που μπορεί να φέρει ο προμηθευτής το φυσικό αέριο και ποιες εγγυήσεις θα προσφέρει για τυχόν καθυστέρηση, ώστε να πληρώνει τη διαφορά στο κόστος ηλεκτρισμού από την παραγωγή με υγρά καύσιμα σε σχέση με το κόστος παραγωγής με φυσικό αέριο στην προσφερόμενη από τον ίδιο τιμή. Επίσης, ένα τρίτο κριτήριο θα είναι τι εγγυήσεις ζητά ο ίδιος από τις ΔΕΦΑ και ΑΗΚ για να κλείσει την πράξη.
 
Ο προσφοροδότης θα επιλεγεί -εφ' όσον υπάρχει συμφέρουσα προσφορά- μέσα από τη «μικρή λίστα» που θα σχηματιστεί από προσφοροδότες με κριτήριο την ευρωστία, την εμπειρία και το αξιόχρεο τους. Η ομάδα αξιολόγησης αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΦΑ και εκπροσώπους της ΑΗΚ.
 
Πάντως, ακόμα και να είναι έτοιμος ένας προσφοροδότης να διαθέσει φυσικό αέριο τον επόμενο μήνα, η ΑΗΚ όπως διευκρινίζεται στα έγγραφα θα είναι έτοιμη να δεχθεί φυσικό αέριο σε 12 μήνες από τη συμφωνία για τις μονάδες «4» και «5» και σε 18 μήνες για τις υπόλοιπες μονάδες - που χρειάζονται τροποποιήσεις- στο Βασιλικό. Για το σκοπό αυτό σε πρώτο στάδιο ζητούνται ποσότητες 0.5 εκ. κ.μ και σε δεύτερο στάδιο 0.85 εκ. κ.μ ετησίως.
 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ