Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΓΕΑ

ΓΕΑ: Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων

07.07.2017 | 13:09
Εγκρίθηκε η χορήγηση εφάπαξ βοηθημάτων εξερχομένων σύμφωνα με ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας.

Συγκριμένα, με την υπ΄ αριθμ. 06/5-7-17 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α εγκρίθηκε η χορήγηση εκατόν δύο (102) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (Ν.398/74) με αριθμόπρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο7003/30-7-15 έως Νο 8840/01-10-15. Επόμενη σύγκλιση της ΔΕ/ΕΛΟΑΑ για τη χορήγηση εφάπαξ τον Σεπτέμβρη 2017.

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τον Ε.ΛΟ.Α.Α για τη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα έντυπα και δικαιολογητικά παρέχονται στην ιστοσελίδα της Π.Α (www.haf.gr), στον σύνδεσμο Μ.Τ.Α/Ε.ΛΟ.Α.Α.

Το έγγραφο σχετικά με την απόφαση χορήγησης εφάπαξ βοηθημάτων ΕΔΩ.
 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ