Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΑΠΟΨΗ

Τα 33 μέτρα του ΓΕΕΘΑ για τους στρατιωτικούς, στο μικροσκόπιο ενός στρατιωτικού

20.09.2012 | 00:01
Γράφει ο Ιωάννης Τσιώλης
Λγος (ΕΜ)
Εκ του προσωρινού ΔΣ της ΕΣΠΕΠΕΛ

Στον ιστότοπο   Onalert.gr   δημοσιεύτηκε την 16 Σεπ 2012, ένα άρθρο με τίτλο. : "Οι 33 στόχοι του ΓΕΕΘΑ! Τι "στοχεύουν" για να "ηρεμήσουν" τους στρατιωτικούς μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου". Αγνοώ αν οι προθέσεις του ΓΕΕΘΑ ή του ΥΕΘΑ, έχουν την παραμικρή σχέση με αυτούς τους στόχους.
Επειδή όμως το μέλλον μου, των συναδέρφων μου και των οικογενειών μας, εξαρτάται από τους Νόμους που θα ψηφιστούν και τις αποφάσεις που θα ληφθούν, λαμβάνω το θάρρος να "κοιτάξω" με πιο κριτικό μάτι τους στόχους αυτούς.
Παρακαλώ τους συναδέλφους, να παρακολουθήσουν το κείμενο και να παρέμβουν με τα σχόλιά τους.


1."Πρόταση Νέου Διακλαδικού Κανονισμού πειθαρχίας.
Στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου διακλαδικότητας, συντονίζεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) με το οποίο ρυθμίζονται, κατά ενιαίο τρόπο, τα θέματα πειθαρχικών ποινών και παραπτωμάτων, της διαδικασίας, των αρμοδίων οργάνων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας."

- (άποψη): Η διακλαδικότητα, είναι κατά την σύγχρονη αντίληψη των πολεμικών επιχειρήσεων, παράγοντας επιτυχίας. Η πειθαρχία, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των Ενόπλων Δυνάμεων. Παρά ταύτα, η διαμόρφωση ενός ΔΚ που θα αποτελεί τον "συμψηφισμό" όσων γράφονται στους Κανονισμούς των Κλάδων περί Πειθαρχικών Ποινών, ελάχιστα θα προσφέρει στην λειτουργία της Διακλαδικότητας, παρά μόνο θα υπερτονίσει ότι : "ο προϊστάμενος δύναται να ελέγξει πειθαρχικά τον υφιστάμενο". Απορώ, πως θα "ηρεμήσει" αυτό τους στρατιωτικούς; Είναι μέτρο ή απλά μια απειλή του τύπου "πειθαρχήστε ειδάλλως...." ;;;

2. "Πρόταση βελτίωσης, σε ορισμένα σημεία, του ισχύοντος Νόμου περί προαγωγής και εξέλιξης των Αξκών των ΕΔ.Ενσωμάτωση προτάσεων των ΓΕ που αφορούν δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν, σε ορισμένα σημεία, στην έως τώρα υλοποίηση του ισχύοντος νόμου Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α΄), με τον οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, οι βαθμοί και ο χρόνος παραμονής σε αυτούς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που σχετίζεται με την σταδιοδρομική εξέλιξη των Αξκων των ΕΔ. "

 - (άποψη) : Η βαθμολογική εξέλιξη των στρατιωτικών, οφείλει να χαρακτηρίζεται από την αξιοκρατία. Επί έτη τώρα, συζητιέται να δημιουργηθεί ένα σύστημα εξετάσεων, που σε συνάρτηση με τις αξιολογήσεις των Διοικητών και τις σπουδές να οδηγεί στην προαγωγή των καλύτερων. Επιπλέον, πρέπει να οριστεί επιτέλους μια "οροφή" αριθμού κατά βαθμό, που θα ορίζει πόσοι δύνανται να καταλαμβάνουν κάποιον βαθμό σύμφωνα με τις οργανικές θέσεις σε μονάδες και επιτελεία. Όσοι, αρνούνται να πληρώσουν οργανική θέση (λόγω απόστασης ή για προσωπικούς λόγους), θα πρέπει στερούνται της προαγωγής.

 3. "Πρόταση νέου νόμου «Περί Καταστάσεως των Αξκών των ΕΔ».
Αναθεώρηση του παρωχημένου Ν.1400/73 (ΦΕΚ 114 Α΄) και προσαρμογή του στα νέα κοινωνικά και νομικά δεδομένα, όσον αφορά στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των Αξκων των ΕΔ καθώς και στους περιορισμούς ή απαγορεύσεις που απορρέουν από την ειδική τους σχέση με την Υπηρεσία."

- (άποψη) : Ο νόμος αφορά στους συναδέρφους που περιέρχονται στην κατάσταση της Ελαφράς Υπηρεσίας ή της Υπηρεσίας Γραφείου. Το θέμα είναι σοβαρό και πρέπει να συνδεθεί με τον Νόμο περί προαγωγών, καθώς με το όριο των οργανικών θέσεων που θα καλύπτονται από τους συναδέρφους ειδικής καταστάσεως. Πλείστες θέσεις και καθήκοντα που ανατίθενται στους ατυχής συναδέρφους είναι πλέον των δυνατοτήτων τους με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι λοιποί συνάδερφοι. Πρέπει να ξεκαθαριστούν θέματα που ταλανίζουν τις διοικήσεις, όπως το αν συνάδερφοι εκτελούν υπηρεσίες πλέον του ωραρίου (και ποιες), αν ορίζονται σε αντιπροσωπίες κ.ο.κ.

 4."Βελτιώσεις στην Υπουργική Απόφαση περί μεταθέσεων.
Ενσωμάτωση προτάσεων των ΓΕ που αφορούν δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν, σε ορισμένα σημεία, στην έως τώρα υλοποίηση του ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης."

- (άποψη) : Το σύστημα μοριοδότησης είναι σε γενικές γραμμές αυθαίρετο. Μοριοδοτήται η αποφοίτηση από Σχολές που δεν επιλέγει το στέλεχος πότε και αν θα σπουδάσει σε αυτές. Λαμβάνουν μόρια οι υπηρετούντες σε Γενικά Επιτελεία, αλλά όχι όσοι είναι σε άλλες μονάδες του εσωτερικού (πχ Μονάδες ΔΜ, ΚΕΝ κτλ). Η μετάθεση δεν μπορεί να εξαρτάται από τις σπουδές. Η τοποθέτηση σε θέση ευθύνης ΝΑΙ. Η προαγωγή ΝΑΙ. Όχι όμως η μετάθεση. Για την μετάθεση, πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη α. ιδιόκτητη στέγη, β. δυνατότητα εργασίας συζύγου, γ. σχολεία φοίτησης τέκνων, δ. ύπαρξη οργανικών θέσεων κατά βαθμό και ειδικότητα, ε. ασθένειες στελέχους και μελών άμεσης οικογένειας.
Όσο συνεχίζουμε να ορίζουμε άσχετα θέματα, ως κριτήρια μεταθέσεως, θα υφίσταται δυσλειτουργίες.

 5. "Νέο σύστημα αξιολόγησης στελεχών.
Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του τρόπου αξιολόγησης των στελεχών με ορθολογικότερα κριτήρια, επεξεργάζεται η εγκαθίδρυση ενός συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης και των επαγγελματικών ικανοτήτων των στελεχών, κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 14 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α΄)."

- (άποψη) : Ο καλύτερος τρόπος αξιολόγησης είναι οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις από επιτροπή. Το σημείωμα απόδοσης του Διοικητή, πρέπει να διατηρηθεί, ως μέσο ελέγχου της απόδοσης και της συνέπειας. Ουσιαστικά, οφείλει να υπάρξει διάκριση των απαιτήσεων  κατά βαθμό, ειδικότητα και Όπλο - Σώμα. Δεν είναι δυνατόν να έχει την ίδια βαρύτητα η αθλητική επίδοση ενός που υπηρετεί στις Ειδικές Δυνάμεις με έναν Τεχνίτη Ερπυστριοφόρων!

 6. "Νέος νόμος για την εξέλιξη των Υπαξιωματικών.
Αναθεώρηση του Ν.445/74 (ΦΕΚ Α΄ 160), με τον οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, οι βαθμοί και ο χρόνος παραμονής σε αυτούς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που σχετίζεται με την σταδιοδρομική εξέλιξη των Υπαξκων των ΕΔ."

- (άποψη) : Πρέπει να υπάρχει ΕΝΑΣ νόμος περί ιεραρχίας και προαγωγών, που θα αφορά όλους τους βαθμούς των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας τους θα υπάγονται διαδοχικά σε 2 ή 3 διαφορετικούς Νόμους.

 7. "Υλοποίηση της εγκεκριμένης βραχυπρόθεσμης μελέτης για τη διακλαδικότητα του Υγειονομικού. Αφορά στην έγκριση λειτουργίας μιας αναβαθμισμένης ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ με διατήρηση των Διευθύνσεων Υγειονομικού (ΔΥΓ) των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ).

 - (άποψη) : Άλλη μια διεύθυνση, θα απορροφήσει προσωπικό και θα προσφέρει ελάχιστα (πχ κοινή παραγγελία φαρμάκων). Μπορεί να γίνει με μια Διακλαδική Επιτροπή Συνδέσμων Αξκων Υγειονομικού. Φυσικά, δεν αφορά τα στελέχη, αλλά την οργάνωση.

 8. "Υλοποίηση του νέου τρόπου επιλογής Δντών Κλινικών.
Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής Δντων και αναπληρωτών Δντων Κλινικών-Εργαστηρίων με συγκεκριμένα αξιοκρατικά κριτήρια.
Νέα περαιτέρω μελέτη για τη διακλαδικότητα και το προφίλ των Αξκών ΥΓ των τριών Κλάδων.
Βρίσκεται στο στάδιο μελέτης, το θέμα της διακλαδικότητας και της εξέλιξης των Υγειονομικών Αξκων των τριών (3) Κλάδων των ΕΔ."

- (άποψη) : Αν είναι να αφαιρέσουν το Υγειονομικό από τους Κλάδους και να το κάνουν Κοινό Σώμα, θα χρειαστεί πολύ οργάνωση. Με αυτό τον τρόπο όμως, αφαιρούμε την υγειονομική αυτάρκεια στους Σχηματισμούς κατά την διάρκεια επιχειρήσεων. Ουσιαστικά, η ανάθεση καθηκόντων Δντων κλινικών, μπορεί να προβλεφτεί στην οριοθέτηση κριτηρίων ανάθεσης θέσεων ευθύνης.

9."Δημιουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής.
Είναι σε εξέλιξη η δημιουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής η οποία θα καλύπτει περιστατικά και από τους τρεις (3) Κλάδους των ΕΔ."
- (άποψη) : Ενδιαφέρον. Αλλά είναι πιο ενδιαφέρον να δημιουργηθεί μια μαιευτική-γυναικολογική κλινική που θα καλύπτει την γέννηση των παιδιών μας με μικρό κόστος. 

 10. "Δημιουργία Κέντρου Φυσικής Ιατρικής. Εγκαινιάζεται την 1η Νοεμβρίου 2012, το Διακλαδικό Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στους χώρους του 414 ΣΝΕΝ."

 11. "Θεσμική κατοχύρωση του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής.Εγκαινιάζεται την 1η Νοεμβρίου 2012, το Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας στους χώρους του 414 ΣΝΕΝ."


12. "Δημιουργία Κέντρου Μοριακής Βιολογίας. Αναμένεται η πιστοποίηση του Κέντρου Μοριακής Βιολογίας από το ΚΕΣΥ για να αρχίσει άμεσα η λειτουργία του."

 13. "Διακλαδική ανασυγκρότηση του Κέντρου Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες του ΠΝ.
Είναι σε εξέλιξη η διακλαδική ενίσχυση με προσωπικό και μέσα του Κέντρου Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στους χώρους του Ναυτικού Νοσοκομείου Πειραιά για την κάλυψη αναγκών των 3 κλάδων των ΕΔ."
- (άποψη) : Κενά λόγια. Δίνουμε νέους τίτλους σε υπάρχοντες δομές και το διαφημίζουμε. Καλό αλλά άνευ ουσίας. Αν κάνω λάθος παρακαλώ διορθώστε με.


 14. Παρουσίαση - έγκριση της νέας Δομής Δυνάμεων. - (άποψη): Έχω δει πολλές νέες Δομές, λίγες βελτιώσεις. Επιφυλάσσομαι ως προς την απολεσματικότητα. πχ Θα μειωθούν τα στρατόπεδα;

15.Δημιουργία Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων.

16. Βελτίωση του συστήματος Διοίκησης – Ελέγχου και Συλλογής Πληροφοριών.
 
 17. Αναδιοργάνωση του συστήματος Ασφάλειας και Πληροφοριών.

 18. Δημιουργία Κλάδου Αξκών Πληροφοριών.

 19. Δημιουργία Διεύθυνσης Πληροφοριακών Επιχειρήσεων στο ΓΕΕΘΑ

 20. Υφίσταται, σε εξέλιξη, σύνταξη μελέτης για την δημιουργία Διεύθυνσης Πληροφοριακών Επιχειρήσεων στο ΓΕΕΘΑ.

21. Διακλαδική Στρατονομία.

- (άποψη) : Με την υπαγωγή μεγάλου αριθμού αρμοδιοτήτων στο ΓΕΕΘΑ, επιτυγχάνουμε την μείωση του φόρτου εργασίας των Κλάδων, αλλά τους απογυμνώνουμε επιχειρησιακά και σιγά - σιγά ιδρύουμε έναν νέο Κλάδο που θα απορροφήσει πολύ προσωπικό, χωρίς σχεδιασμό και με λίγες πιθανότητες επιτυχούς απόδοσης. 

22. Βολές με όλα τα οπλικά συστήματα.

- (άποψη) : Λεφτά για πυρομαχικά υπάρχουν;

23. Προαγωγή διακλαδικότητος με κοινές παραγγελίες σε κοινούς κλαδικούς παραγωγικούς φορείς.

24. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της συντήρησης-επισκευής των υλικών και μέσων, ακολουθεί τις γενικές κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής, με στόχο την εξασφάλιση ευελιξίας, αποτελεσματικότητας και διαλειτουργικότητας στην ανάπτυξη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Είδη εφαρμόζεται διακλαδική συνεργασία μεταξύ ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ για επιθεώρηση-συντήρηση-επισκευή αεροπορικού υλικού, οχημάτων και οπλικών συστημάτων.Υλοποιείται η επέκταση και σε τομείς όπως ιματισμός (ένδυση-υπόδηση), χρώματα και σε έτερα κοινά υλικά.

25. Ολοκλήρωση της κατασκευής των κατοικιών του προσωπικού που αναγγέλθηκαν.Έχει προγραμματισθεί η κατασκευή οικημάτων ετοιμότητας και διοικητικής μέριμνας για κάλυψη αναγκών στέγασης προσωπικού ΕΔ και συγκεκριμένα: 8 διαμερίσματα στην 116 ΠΜ (Άραξος), 12 διαμερίσματα στην 112 ΠΜ (Ελευσίνα) και 24 διαμερίσματα στην 311 ΕΜΑ (Ορεστιάδα).

- (άποψη) : Δίνονται 44 διαμερίσματα. Καλό μεν αλλά ελάχιστο. Στις Ένοπλες Δυνάμεις, υπηρετούμε άνω των 60 χιλιάδων στελεχών, διαφόρων βαθμών. Το ΤΕΘΑ, αντί να μελετά το κτίσιμο κατοικιών, μπορεί να κάνει (επιθετικές) εξαγορές πολυκατοικιών που στην παρούσα περίοδο πωλούνται στην τιμή διαμερισμάτων, δίδοντας την ευκαιρία σε εκατοντάδες στελέχη να στεγαστούν.

26. Πρόταση για νέο πεδίο Στρατιωτικών Σχολών στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

27. Πολιτική μεταπτυχιακών για όλους τους κλάδους. Προσδιορισμός απαιτήσεων.
 
28. Καθορίζεται η πολιτική (βραχυπρόθεσμη-μεσοπρόθεσμη-μακροπρόθεσμη) για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

- (άποψη) : Ορθότατο να επιλέγουν οι νέοι ότι θέλουν να γίνουν Στρατιωτικοί.

Τι θα γίνονται όσοι δεν εισάγονται στις Σχολές; Ποια θα είναι τα μαθήματα του νέου Πεδίου; Χρόνια τώρα, πολλά στελέχη εισάγονται σε ΑΕΙ και λαμβάνουν τα αντίστοιχα πτυχία. Ελάχιστοι όμως εξ αυτών χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους προς όφελος της υπηρεσίας. Επιπλέον τα πτυχία και οι ειδικές γνώσεις, δεν λαμβάνονται υπ' όψη ούτε σε προαγωγές, ούτε στις αποδοχές, οπότε, σύντομα θα υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος.

29. Ρύθμιση των θεμάτων του ΑΟΟΑ στο Πικέρμι. 

- (άποψη) : Ειλικρινά, τα μέλη του Αυτόνομου Οικονομικού Οργανισμού Αξιωματικών, είναι ελάχιστα, ενώ οι νεώτεροι δεν γνωρίζουν καν πως να γίνουν μέλη. Στην ΣΣΕ κανείς δεν μας είχε ενημερώσει για τον ΑΟΟΑ. Ουσιαστικά αποτελεί ένα κλειστό κλαμπ, που έναντι ισόβιων κρατήσεων επί των αποδοχών δίδει την δυνατότητα στα μέλη του να λάβουν στεγαστικά δάνεια με μικρό επιτόκιο έως του 60% της αξίας ακινήτου, ή να εξαγοραστεί οικόπεδο. Συνήθως ο χρόνος αναμονής φτάνει τα 28 έως τα 40 χρόνια. Δεν νομίζω ότι η επίλυση θεμάτων του ΑΟΟΑ θα επηρεάσει μεγάλο αριθμό στελεχών καθώς η πλειοψηφία ούτε καν γνωρίζει την ύπαρξη του οργανισμού.


30. Συμμετοχή, στο μέτρο που θα ανατεθεί στο ΓΕΕΘΑ, στην επιτελική προετοιμασία των προγραμματικών εξαγγελιών του κ. ΥΕΘΑ.
 

Με το σύνολο των παραπάνω μέτρων, ίσως λυθούν κάποια χρόνια και σοβαρά προβλήματα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό θα εξαρτηθεί από τον τελικό τρόπο διαχείρισης και τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Πλήν όμως, η καθημερινότητα του στρατιωτικού, δεν επηρεάζεται ούτε από τις Διευθύνσεις του ΓΕΕΘΑ, ούτε από την Διακλαδικότητα των Νοσοκομείων. Η καθημερινότητα των στελεχών, έχει να κάνει με την ύπαρξη των μέσων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της αποστολή τους.

Τι νόημα έχει μια Διακλαδική Κλινική αν δεν έχει φάρμακα; Τί νόημα έχει η Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Δυνάμεων, εάν το υλικό είναι παρωχημένο ή δεν τους δίδονται μέσα και υλικά; Τί νόημα έχει η Διακλαδική Στρατονομία αν δεν έχει κτίρια και οχήματα ή αρκετό προσωπικό;

Θα ήταν ευχής έργο, να υπάρξει μια ειλικρινής συζήτηση. Οι στρατιωτικοί δεν χρειάζονται ηρεμιστικά. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις για την εκτέλεση της αποστολής και λύσεις για την επιβίωση των οικογενειών τους. Ο κάθε ένας από εμάς έχει προτάσεις. Θα ήταν ευκολότερο να μας ακούνε παρά να προσπαθούν να μας "χειριστούν". Δεν είμαστε μηχανήματα, είμαστε άνθρωποι με υψηλό επαγγελματισμό. Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, πάντα θριάμβευαν στηριζόμενες στην πρωτοβουλία του προσωπικού τους. Σήμερα επιχειρείται η αποστέρηση της πρωτοβουλίας. Είναι δυνατόν να υπάρξει θρίαμβος;

Είναι κρίμα να βλέπουμε να μας αντιμετωπίζουν ως "αγριεμένους" ή "απείθαρχους", μόνο και μόνο επειδή ζητάμε να έχουμε τα μέσα να κάνουμε την δουλειά μας και να επιβιώσουμε.

Δεν είμαστε αγριεμένοι ή απογοητευμένοι, είμαστε πεισμωμένοι. 

Δεν είμαστε απείθαρχοι, είμαστε ζωντανοί.

Εκφράζουμε τις ανησυχίες μας, τηρώντας τους Νόμους του Κράτους.  Μην έχουμε αυταπάτες, πιθανόν η δημιουργία Σωματείων από εν ενεργεία Στρατιωτικούς να θεωρείται από κάποιους ως προσπάθεια ανατροπής. Κάθε άλλο. Ζούμε πρωτοφανή απαξίωση και είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε νέους τρόπους για να αντεπεξέλθουμε. Ένας τρόπος είναι να προάγουμε την συναδερφικότητα και την συνεργασία, εκτός ωρών υπηρεσίας. Η αλληλοβοήθεια, είναι τώρα πλέον απαραίτητη, όταν πριν λίγο καιρό ήταν επιλογή. 

Τα Σωματεία, θα υποβάλλουν σύντομα κοινές προτάσεις και θα καταρτίσουν σχέδια προς όφελος της Εθνικής μας Άμυνας. Θα ήταν καλύτερα, εάν τα Γενικά Επιτελεία και το Υπουργείο, αντί να μας αγνοούν και να μας αντιμετωπίζουν ως "απείθαρχους", μας ανέθεταν την εκπόνηση και υποβολή σχεδίων. Θα το πράτταμε με ευχαρίστηση και λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις πραγματικές δυσκολίες.

Τα σχόλιά σας είναι πάντα επιθυμητά και αποδεκτά.  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απάντηση στα "33 μέτρα" του ΥΕΘΑ από τους στρατιωτικούς."Καμία σχέση με τα προβλήματά μας"

Πες τα Κουντουριώτη:"Πάνω απ΄όλα το έμψυχο δυναμικό". Το είπε το 1912 και είναι επίκαιρο

Κλείσιμο στρατοπέδων: τώρα θυμήθηκαν ότι μπορούν να κλείσουν 45,για λόγους οικονομίας 

 

ΣΧΟΛΙΑ