Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Γεννηματά στις Βρυξέλλες για την αμυντική βιομηχανία

30.06.2014 | 22:32
Στο πλαίσιο των δράσεων που έχει αναλάβει το ΥΠΕΘΑ για την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, η Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας Φώφη Γεννηματά, εκπροσωπώντας τον ΥΕΘΑ Δημήτρη Αβραμόπουλο, επισκέφθηκε την Παρασκευή 27 Ιουνίου τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA) στις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκε με την Εκτελεστική Διευθύντρια αυτού Claude France Arnould, με κύριο θέμα συζήτησης την επόμενη ημέρα της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.  

Κατά τις διμερείς συζητήσεις δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα συμπεράσματα της ελληνικής Προεδρίας για την ανάγκη υιοθέτησης κοινών ευρωπαϊκών κριτηρίων για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ανάπτυξης των αναγκαίων υποδομών και δυνατοτήτων για τη συντήρηση, επισκευή και γενικότερα υποστήριξη των ευρωπαϊκών δυνάμεων στην εκτέλεση επιχειρήσεων και αποστολών στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής για την Ασφάλεια και την Άμυνα (ΚΠΑΑ) της Ευρώπης.        

Τα κύρια σημεία που τόνισε η κα Γεννηματά, αφού πρώτα ευχαρίστησε την κα Arnould για την υποστήριξη και ενεργή συμμετοχή του EDA στο Σεμινάριο που διοργάνωσε το ΥΠΕΘΑ στις 4 Ιουνίου για να παρουσιαστούν στους αρμόδιους κρατικούς φορείς οι νέες δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Κονδυλίων (νέο ΕΣΠΑ), που προσφέρονται στην αμυντική βιομηχανία, ήταν:
· Για τη μεσολάβηση του EDA έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδώσει οδηγίες προς τους κρατικούς φορείς των κρατών-μελών που υλοποιούν τον στρατηγικό σχεδιασμό και διαχειρίζονται περιφερειακά τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Κονδύλια, ώστε αυτοί να συμπεριλαμβάνουν και τις Αμυντικές Βιομηχανίες στη χρηματοδότηση προγραμμάτων διττής χρήσης, μέσω της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης.
 
· Για την αναγκαιότητα χρηματοδότησης μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων (Διαρθρωτικά Κονδύλια, HORIZON2020 κλπ), που θα ικανοποιούν την ΚΠΑΑ για μετά το 2020.
 
· Για την ανάγκη εκπόνησης Κοινής Αμυντικής Βιομηχανικής Πολιτικής, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα προωθεί μεγαλύτερη κατανομή της εφοδιαστικής αλυσίδας πέραν των μεγάλων αμυντικών βιομηχανιών της Ευρώπης και δίνοντας κίνητρο στις μεγάλες βιομηχανίες να δίνουν υποκατασκευαστικό έργο σε μικρές επιχειρήσεις, με κριτήρια ΚΠΑΑ.
 
· Για τη σπουδαιότητα μετεξέλιξης της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Βάσης σε μία που θα είναι κοινή για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγχρόνως κατανεμημένη στα κράτη-μέλη χωρίς άμεσους ή έμμεσους αποκλεισμούς και με σκοπό να συνεισφέρει τόσο στην ασφάλεια όλων των κρατών-μελών, όσο και στην οικονομική ευρωπαϊκή σύγκλιση. Με αυτό τον τρόπο θα είναι δυνατόν να εξασφαλίζεται η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης σε περιοχές που είναι εγγύτερα σε αυτές των δυνητικών περιοχών επιχειρήσεων ή αποστολών της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ.        
Η κα Arnould από την πλευρά της αφού συνεχάρη την κα Γεννηματά για την επιτυχή διεξαγωγή της Προεδρίας κατέγραψε τα θέματα που επισημάνθηκαν και πρόσθεσε ότι:
· Το μήνυμα των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων από το Συμβούλιο Κορυφής του περασμένου Δεκεμβρίου (2013) είναι καθαρό και αφορά στη μεγάλη σημασία που πρέπει να δοθεί στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, βεβαιώνοντας την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά της και την στρατηγική της αυτονομία.
 
· Η EDA θα συνεχίζει να υποστηρίζει τα Υπουργεία Άμυνας των κρατών-μελών μέσω των χρηματοδοτικών μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη της εισηγήσεις τους.
 
· Η Προπαρασκευαστική Ενέργεια (Preparatory Action on CSDP), που δόθηκε ως έργο στον EDA, από το Συμβούλιο του περασμένου Δεκεμβρίου έχει ως σκοπό την διερεύνηση της δυνατότητας χρηματοδότησης μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, προγραμμάτων που θα ικανοποιούν την ΚΠΑΑ για μετά το 2020.
 
· Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από την πλευρά του EDA και θεωρείται κομβική διεκδίκηση από την πλευρά των μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η πρόσβαση τους τόσο στην ευρωπαϊκή αμυντική αγορά όσο και στις εφοδιαστικές αλυσίδες των μεγάλων ευρωπαϊκών κατασκευαστικών οίκων.
 
· Υποστηρίζει την ορθή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/81/EC από τα κράτη-μέλη ενώ παράλληλα την θεωρεί ως «κλειδί» για την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αμυντική αγορά.
 
· Οι οδηγίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του EDA αποτελούν  μία πρόσθετη υποστήριξη σ’ αυτές για την πρόσβασή τους σε επιχειρηματικές ευκαιρίες, πληροφορίες και χρηματοδοτήσεις.
 
· O EDA ετοιμάζει ένα σχέδιο δράσης για τις εφοδιαστικές αλυσίδες των μεγάλων ευρωπαϊκών κατασκευαστικών οίκων που θα βοηθήσει ουσιαστικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Τέλος η κα  Arnould συμφώνησε για τη σπουδαιότητα ανοίγματος της εφοδιαστικής αλυσίδας των μεγάλων ευρωπαίων κατασκευαστών.
 


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ