Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Σχολή Τηλεπικοινωνικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων παίρνει διδακτικό προσωπικό.

10.07.2018 | 06:36
25 θέσεις ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019, ανοίγουν στην Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων.

Σύμφωνα με την προκήρυξη της Σχολής οι θέσεις θα πληρωθούν με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση, με μέγιστο αριθμό ωρών απασχόλησης, ανά εκπαιδευτή, στα γνωστικά αντικείμενα που περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία σε εκπαιδευτικά καθήκοντα, δηλαδή απασχόληση στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό φορέα, σε εκπαιδευτικά καθήκοντα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία. Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει από τον φορέα απασχόλησής του ή τον ασφαλιστικό του φορέα, βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται ο ακριβής χρόνος προϋπηρεσίας.

Διαβάστε τις λεπτομέρειες της προκήρυξης και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων:  

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ