Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

"Γιατί λέμε ναι στην πρόταση Αβραμόπουλου για το νέο μισθολόγιο" - Ανάλυση στρατιωτικών

24.09.2014 | 23:25
“Ναι” στην πρόταση Αβραμόπουλου όπως αυτή διατυπώθηκε στο σχέδιο του νέου μισθολογίου που έστειλε,μαζί με τους υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Ναυτιλίας ,στο υπουργείο Οικονομικών.

Η αποδοχή προέκυψε μετά από την μελέτη του σχεδίου που δημοσίευσε αυτούσιο -και ασχολίαστο- το Onalert. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών εξηγεί αναλυτικά γιατί καταλήγει να πει ναι σ΄ όσα προτείνονται.

Διαβάστε την ανάλυσή της:

“Με την πρόταση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) για το νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ανά χείρας, όπως αυτή διέρρευσε στον ηλεκτρονικό τύπο, με το παρόν έγγραφό μας προσπαθούμε, μετά από μελέτη του, να διαπιστώσουμε αφενός το βαθμό βελτίωσης τον αποδοχών των Ελλήνων στρατιωτικών, που αυτό ευαγγελίζεται και αφετέρου τη διάθεση από μέρους της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, να ενεργήσει προς συμμόρφωση της υπ ́ αριθμ. 2193/2014 απόφασης της Ολομελείας του ΣτΕ, αποκαλύπτοντας εν μέρει το στίγμα των προθέσεων της Κυβέρνησης.


Έχοντας παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα τόσο από τη διαρροή όσο και από την επίσημη δημοσίευση της ανωτέρω δικαστικής απόφασης και λαμβάνοντας υπόψη τις δημόσιες τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών σχετικά με την πρόθεση της Πολιτείας να συμμορφωθεί πλήρως προς αυτή, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την επιφυλακτικότητά μας για την τύχη της υπόψη πρότασης του ΥΠΕΘΑ.

Τη δυσάρεστη αυτή εντύπωση έρχεται να ενισχύσει το περιεχόμενο της υποπαραγράφου 2ζ του διαβιβαστικού προς το ΥΠΟΙΚ εγγράφου, το οποίο αναφέρει επί λέξει ότι «οι αποδοχές των Στρατιωτικών και στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας καθορίζονται μονομερώς από το Υπουργείο Οικονομικών με ειδικές διατάξεις μισθολογικού περιεχομένου, σε αντίθεση με λοιπές κατηγορίες υπαλλήλων του Δημοσίου, των οποίων οι αποδοχές καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη και προτάσεις των φορέων τους».


Η διαπίστωση αυτή, που αποτυπώνει με τον πλέον γλαφυρό και αληθινό τρόπο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαμόρφωση του μισθολογίου των Ελλήνων στρατιωτικών, μεταβιβάζει κατ’ ουσία την ευθύνη της εφαρμογής του στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο βάσει των προαναφερομένων δύναται να το απορρίψει αγνοώντας τις απόψεις και τις προτάσεις των αρμοδίων φορέων παρόλο που ενεκρίθη από τρείς συναρμόδιους Υπουργούς.


Παραμερίζοντας την απογοητευτική διάθεση που προκαλεί η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, εισερχόμενοι στην ουσία της υποβαλλόμενης υπό του ΥΠΕΘΑ μισθολογικής πρότασης διαπιστώνουμε, σε μεγάλο βαθμό, σύμπτωση τόσο στην επιχειρηματολογία όσο και στην αρχιτεκτονική των δύο σχετικών προτάσεων που εγκαίρως είχαμε υποβάλλει με τα σχετικά έγγραφά μας (τέως ΣΥΣΜΕΔ), τα οποία εστίαζαν στην ανάδειξη της ειδικής φύσης της στρατιωτικής ιδιότητας και στη δομή ενός μισθολογίου, η φιλοσοφία του οποίου θα πρέπει να προσεγγίζει το μισθολόγιο των πολιτικών υπαλλήλων του δημοσίου.

Προς περαιτέρω ανάλυση και διευκόλυνση εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων επισυνάπτονται, συνημμένα, δύο (2) πίνακες σύγκρισης των καθαρών ετήσιων αποδοχών που προκύπτουν από την εφαρμογή της μισθολογικής πρότασης του ΥΠΕΘΑ με τις ισχύουσες καθαρές αποδοχές αλλά και τις αποδοχές που καταβάλλονταν τα προηγούμενα έτη.

Από την παρατήρηση των αντιπαρατιθέμενων στοιχείων γίνεται εμφανής η πρόθεση του νέου προτεινόμενου μισθολογίου να αποδώσει τις οφειλόμενες προς τους στρατιωτικούς αποδοχές με μια εμφανής τάση υπέρ των ανωτέρων και ανωτάτων βαθμών κάτι που ομολογείται από τους ίδιους τους συντάκτες της και δικαιολογείται, όπως οι ίδιοι αναφέρουν, από το γεγονός ότι αυτοί έχουν υποστεί μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, κάτι που δεν επαληθεύεται όμως από τα δεδομένα των συγκριτικών πινάκων και γι ́ αυτό το λόγο μας βρίσκει αντίθετους. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα στελέχη προέλευσης ΑΣΕΙ λαμβάνουν αυξήσεις διπλάσιες από τις αυξήσεις των στελεχών προέλευσης ΑΣΣΥ και τριπλάσιες από τις αυξήσεις των στελεχών προέλευσης ΕΠΥ - ΕΜΘ - ΕΠΟΠ.

Ειδικότερα, ο μέσος όρος αύξησης των αποδοχών για τους αγάμους όλων των κατηγοριών των στελεχών είναι 6,3%. Ο μέσος όρος αύξησης των επιμέρους κατηγοριών είναι: ΑΣΕΙ: 11,4%, ΑΣΣΥ: 6,2%, ΕΜΘ: 4,7% και ΕΠΟΠ: 2,3%. Στην περίπτωση των εγγάμων με 2 τέκνα οι μέσοι όροι αύξησης των αποδοχών διαμορφώνονται ως εξής: Ο συνολικός μέσος όρος σε 7,4% και ο μέσος όρος των επιμέρους κατηγοριών σε: ΑΣΕΙ: 12,8%, ΑΣΣΥ: 6,7%, ΕΜΘ: 5,7% και ΕΠΟΠ: 4%.

Δεν λείπουν βέβαια και κάποιες σοβαρές αστοχίες που παρατηρούνται κυρίως στις αποδοχές νεοεξερχομένων από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) Λοχιών αλλά και των νεοκαταταγέντων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) για τους οποίους ο προτεινόμενος μισθολογικός νόμος επιφυλάσσει περαιτέρω μειώσεις. Σε αβλεψία θα πρέπει να αποδοθεί και η μισθολογική στασιμότητα που προβλέπεται από το 31ο έως το 35ο έτος υπηρεσίας των ΕΜΘ και ΕΠΟΠ.


Η κατάργηση τεσσάρων επιδομάτων (Χρόνου Υπηρεσίας, Επιτελικής Ευθύνης, Ετοιμότητας, Ειδικής Απασχόλησης) και η περικοπή άλλων δύο (Εξομάλυνσης, Δκσης - Δνσης) παράλληλα με την αύξηση των Βασικών Μισθών προκαλεί μια δυσανάλογη αύξηση των κρατήσεων η οποία θα πρέπει να περιοριστεί μέσω της μείωσης επιλεγμένων συντελεστών υπολογισμού.

Προς τούτο προτείνεται η μείωση του συντελεστή ΕΛΧΑΟΣ από 0,3% σε 0,2% και η μείωση του συντελεστή κράτησης ΛΕΣΧΗΣ για τους αξιωματικούς από 0,3% σε 0,2% και για υπαξιωματικούς και στρατιώτες από 0,2% σε 0,1%. Επίσης προτείνεται η μείωση του συντελεστή ΒΕΑ από 2% σε 1,5%.

Πέραν των ανωτέρω διαπιστώσεων οι τελικές αποδοχές δεν καταφέρνουν να αγγίξουν τα επίπεδα των ετήσιων αποδοχών του 2012, αφού πέραν των περικοπών στους βασικούς μισθούς (12%) και τα επιδόματα (28%) των στρατιωτικών ο ν.4093/2012 επέφερε και την κατάργηση της καταβολής των δώρων εορτών και αδείας, τα οποία είχαν ήδη περικοπεί κατά 50%. Παράλληλα, από το Δεκέμβριο του 2012 η παύση καταβολής των Παγίων Ημερών Εκτός Έδρας (ΗΕΕ), Θέσεως - Βαθμού και Παραμεθορίου μείωσε περεταίρω το εισόδημα του Έλληνα στρατιωτικού κατά 5%. Το σύνολο των ανωτέρω περικοπών (δώρα και πάγια οδοιπορικά) σε συνδυασμό με την αλλαγή των φορολογικών συντελεστών και την κατάργηση του ποσού που αύξανε το αφορολόγητο όριο λόγω τέκνων, προξένησαν βαθιά πλήγματα στο ήδη αδύναμο οικογενειακό εισόδημα των στρατιωτικών σε βαθμό που δύσκολα να μπορεί να θεραπεύσει μία φιλότιμη μισθολογική ανασυγκρότηση.

Παρόλα αυτά το εγχείρημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι είναι λίαν θετικό αφού πετυχαίνει μέσω της ευέλικτης αρχιτεκτονικής και της φιλοσοφίας του τα εξής:
α. Απλοποίηση του συστήματος υπολογισμού των αποδοχών.
β. Σύνδεση των αποδοχών με το διοικητικό βαθμό, τη φέρουσα ευθύνη και
το επίπεδο εκπαίδευσης (επιδότηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών).
γ. Ομαλή και δίκαιη κλιμάκωση των μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το 37ο έτος υπηρεσίας παρέχοντας ισχυρό κίνητρο παραμονής.
δ. Αύξηση των κρατήσεων υπέρ κύριων ασφαλιστικών φορέων και μετοχικών ταμείων προς ενίσχυση των αποθεματικών τους.
ε. Θεσμοθέτηση αμοιβής για την υπερωριακή εργασία πέραν του πενθημέρου, αλλά και επιδότηση όσων υπηρετούν σε δυσμενείς και παραμεθόριες περιοχές.

 Τελικά, το υποβληθέν υπό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μισθολόγιο των ΕΔ και των ΣΑ αποτελεί μία καλή πρόταση που αν διορθωθεί στα σημεία που επισημάνθηκαν και εφαρμοστεί πλήρως, θα μπορούσε να ανασύρει από το οικονομικό τέλμα χιλιάδες οικογένειες στρατιωτικών που επλήγησαν βάναυσα την τελευταία πενταετία
Προς τούτο, καλούμε το Υπουργείο Οικονομικών να προβεί στην αποδοχή της εν λόγω μισθολογικής πρότασης και στην περαιτέρω βελτίωση της, όπου αυτό απαιτείται, στα πλαίσια μιας έντιμης προσπάθειας, στην οποία είμαστε πρόθυμοι να συμπράξουμε".

Διαβάστε ακόμη:ΟΛΟ το μισθολόγιο του ΥΠΕΘΑ στο Οικονομικών! Τι γράφει ο Αβραμόπουλος τι λένε οι πίνακες


"Διατηρητέος υπό προαγωγή"! Εφεύρημα ΓΕΕΘΑ ταφόπλακα για τους στρατιωτικούςΓιατί άφησε άφωνο τον Στόλο ο Α/ΓΕΕΘΑ και τι ζήτησε ο Α/ΓΕΝ


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ