Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η αλλαγή που φέρνει στο ΒΟΕΑ η κοινή απόφαση των Καμμένου και Χουλιαράκη

03.07.2018 | 07:00
Το ύψος του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τους δικαιούχους του ΜΤΣ που δεν το έχουν λάβει και υπέβαλαν ή θα υποβάλλουν εντός της χρονιάς την σχετική αίτηση καθορίζει η ΚΥΑ των Πάνου Καμμένου και Γιώργου Χουλιαράκη. 

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ: «Για τους δικαιούχους που υποβάλλουν αίτηση από 1-1-2018 έως 31-12- 2018 και δεν τους έχει καταβληθεί το εν λόγω βοήθημα, η τιμή μεριδίου βάσει της οποίας υπολογίζεται το ύψος αυτού δεν δύναται να είναι μικρότερη εκείνης του έτους 2011, ήτοι 7,6190 €».

Το βοήθημα αυτό δικαιούνται τα τέκνα (αγόρια – κορίτσια) των ενεργών μετόχων και μερισματούχων:

1. Mε τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας και μέχρι συμπληρώσεως το 30 έτος της ηλικίας του.
2. Λόγω τέλεσης γάμου
3. Για σοβαρούς, αποδεδειγμένους λόγους υγείας:

Το ύψος του ΒΟΕΑ είναι ίσο με το γινόμενο των 60 άρτιων μηνιαίων μερισμάτων του βαθμού που κατά τις κείμενες διατάξεις του ταμείου δικαιουται μέρισμα ο μέτοχος επί τοσα 25/25 οσα τα χρόνια ασφαλισης του παιδιού κατα το χρόνο της καταβολής του δικαιούμενου ποσού. Ως δικαιούμενο μερισμα εν προκειμένω θεωρείται το προβλεπόμενο απο τις διατάξεις του αρθρου 1 του Ν.1106/1980.

Δείτε την ΚΥΑ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Αναπληρωτή Οικονομικών


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ