Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Γεννηματά είδε τους Έλληνες κατασκευατές αμυντικού υλικού

10.10.2014 | 00:25
Η Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Φώφη Γεννηματά συναντήθηκε  στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής και Άμυνας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.) και το Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (Σ.Ε.Κ.Π.Υ.).

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων :

Εκφράστηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η ικανοποίηση για το επίπεδο της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και τη συμβολή στην κάλυψη των επιχειρησιακών απαιτήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων.
​ ​
Αναγνωρίστηκαν από Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. και Σ.Ε.Κ.Π.Υ., οι προσπάθειες του
​Υπουργείου​ για την ενίσχυση των δυνατοτήτων και της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και ειδικότερα :

α. Η κατάρτιση για πρώτη φορά Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής,

β. Η νομοθετική πρόβλεψη ποσοστού 1% επί του προϋπολογισμού εξοπλιστικών προγραμμάτων για την αμυντική Έρευνα και Ανάπτυξη,

γ. Η κατάρτιση Ενιαίου Μητρώου Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα,

δ. Η προώθηση των ζητημάτων πιστοποίησης των προϊόντων της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

ε. Η συμμετοχή μας με εθνικό περίπτερο σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, με την υποστήριξη του Enterprise Greece.

Ανταλλάχθηκαν προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση, αλλά και την πλέον αποτελεσματική εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ανάθεσης συμβάσεων στον τομέα της Άμυνας. Ειδικότερα θα εξεταστούν :

α. Οι όροι για την ασφάλεια εφοδιασμού και πληροφοριών στις συμβάσεις στον τομέα της Άμυνας,

β. Το θεσμικό πλαίσιο της βιομηχανικής συνεργασίας, για συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο των εξαιρέσεων του Ν. 3978/2011.

γ. Η χρηματοδότηση της Έρευνας και Ανάπτυξης

δ. Ζητήματα ενίσχυσης των ενδιαμέσου μεγέθους αμυντικών βιομηχανιών.

Κοινοποιήθηκαν σε Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. και Σ.Ε.Κ.Π.Υ. οι βασικοί άξονες της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής, η οποία προωθείται στη Βουλή των Ελλήνων για λήψη γνώμης από την Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων, ώστε στη συνέχεια να εγκριθεί από το ΚΥΣΕΑ.

Ζητήθηκαν από Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. και Σ.Ε.Κ.Π.Υ. προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης των συμβάσεων στον τομέα της Άμυνας με κριτήριο την ενίσχυση της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανικής Βάσης.

Επιβεβαιώθηκε η διάθεση συνέχισης της συνεργασίας σε μόνιμη και πλέον αποδοτική βάση με απώτερο σκοπό την διατήρηση αλλά και ανάπτυξη συγκεκριμένων αμυντικών τεχνολογικών βιομηχανικών δυνατοτήτων.


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ