Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η μεγάλη αδικία κατά των αποστράτων του Πολεμικού Ναυτικού

09.03.2013 | 00:18
Γράφει ο 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ


ΤΑΞΧΟΣ (εα)

ΜΑ.ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
PhD. EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ


Σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα 6/1954 (ΝΔ 2689/1953) οι προερχόμενοι από το Πολεμικό Ναυτικό Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί όταν αποστρατεύονται για οποιονδήποτε λόγο πλην επαγγελματικής ανεπάρκειας αποκτούν αυτοδικαίως Δίπλωμα, Πτυχίο ή άδεια Ναυτικής ικανότητας για χρήση σε εμπορικά πλοία.

Μετά την πλήρη εφαρμογή του Π.Δ. 243/1998 (το έτος 2002), που εναρμονίζει
το καθεστώς με τα προβλεπόμενα στην Διεθνή Σύμβαση STCW/78, όπως έχει
τροποποιηθεί, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας αρνείται να εκδώσει οποιοδήποτε πιστοποιητικό Ναυτικής ικανότητας σε προσωπικό το οποίο προέρχεται από το Πολεμικό Ναυτικό.

Από το 2004 έως και σήμερα υπάρχουν τόσο αποφάσεις του ΣτΕ όσο και
γνωμοδοτήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και Νομικών Συμβούλων του Κράτους οι
οποίες δικαιώνουν τους προσφυγόντες και αποφαίνονται ότι ο νόμος πρέπει να
εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις της STCW/78 προσθέτοντας την απαραίτητη
εκπαίδευση που πρέπει να περάσει ένας απόστρατος του Πολεμικού Ναυτικού.

Αντί ο Νόμος να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις της Διεθνής Σύμβασης STCW/78 προέκυψε σχετικό άρθρο στο υπό κατάθεση σχέδιο νόμου << Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις>> σύμφωνα με το οποίο:
α. Καταργούνται τα άρθρα 17-25 του Βασιλικού Διατάγματος στα οποία υπήρχαν
οι αντιστοιχίες βαθμών ανάλογα με την προϋπηρεσία στο Π.Ν.

β. Αναφέρεται σε έκδοση διατάγματος που θα αφορά το θέμα για το οποίο
όμως δεν είναι γνωστό ούτε πότε θα εκδοθεί αλλά και κυριότερα δεν είναι γνωστό και
το τι θα προβλέπει

γ. Προβλέπει οικονομική επιβάρυνση για την εκπαίδευση στο ΚΕΣΕΝ σε
αντίθεση με τους λοιπούς εκπαιδευομένους.

Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με επιστολή που έστειλε η ΑΝΕΑΕΔ στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου στο ανωτέρω σχετικό άρθρο υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του εκ του Πολεμικού Ναυτικού προερχομένου Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Δ. Ελευσινιώτη προκαλώντας απορία.
Είναι δυνατόν να μην γνωρίζει ο κ. Υφυπουργός ότι ο προερχόμενος από το ΠΝ έχει και τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα(πλην επαγγελματικής ανεπάρκειας) για να αποκτήσει τουλάχιστον το ανάλογο δίπλωμα του Εμπορικού Ναυτικού μετά τις απαραίτητες κατά θέματα συμπληρωματικές επιμορφώσεις;

Αυτό που συμβαίνει είναι μια μεγάλη αδικία και πρέπει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να τροποποιήσει την νομοθεσία ώστε να αναγνωρίζεται «κατ ελάχιστον» η ισοτιμία των πτυχίων και της προϋπηρεσίας των προερχομένων από το Πολεμικό Ναυτικό στελεχών.
 

 

ΣΧΟΛΙΑ