Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΑΠΟΨΗ

Η νομική "κατάρριψη" της μετάθεσης 18 στελεχών στις Βρυξέλλες για την νέα θέση του Α/ΓΕΕΘΑ

21.05.2015 | 22:02
Το θέμα της στελέχωσης του “ευρωπαϊκού επιτελείου” του στρατηγού Κωσταράκου στις Βρυξέλλες στη θέση του προέδρου της στρατιωτικής επιτροπής της ΕΕ ,έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση. Η οποία επικεντρώνεται στους κανονισμούς,τις διαδικασίες και τις αποφάσεις οι οποίες όπως υποστηρίζουν οι γνώστες αυτών των θεμάτων παραβιάζονται.

Ένας απ΄ αυτούς που ξέρουν καλά νόμους,διατάξεις και αποφάσεις που βρίσκονται σε ισχύ, αναλαμβάνει να μας εξηγήσει ποια είναι τα νομικά κενά που υπάρχουν στην διαφαινόμενη αποστολή των 18.

Διαβάστε το κείμενο που εκτός από νομικά περιλαμβάνει και κάποια εντυπωσιακά οικονομικά στοιχεία για τις θέσεις εξωτερικού:


Το ΓΕΕΘΑ ετοιμάζεται να δώσει φύλλο πορείας σε 18 στελέχη για να συνοδεύσουν τον Αρχηγό στις Βρυξέλλες χωρίς την προβλεπόμενη σύσταση θέσεων εξωτερικού και χωρίς τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που θέτουν τα άρθρα 2 και 3 (ειδικά το 3) της υπ΄ αριθμ. Φ.411/253437/Σ.2358/10702913 απόφασης του Δ. Αβραμόπουλου .Το θέμα πλέον φέρεται, με εντολή «άνωθεν», να αλλάζει χέρια χειρισμού και να απομακρύνεται άμεσα από την αρμόδια Δνση του ΓΕΕΘΑ και να παραδίδεται για περαιτέρω χειρισμό και ολοκλήρωση από δνση της ΓΔΟΣΥ.
 
Αξιωματικοί που γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα των μεταθέσεων αναφέρουν μετά την ανάδειξη του θέματος από το OnAlert, για ποιο λόγο δεν μπορεί ο Α/ΓΕΕΘΑ να δικαιολογήσει τη μετακίνηση των 18 ατόμων, αφενός λόγω νομικών κωλυμάτων (ελλείψει νομικού πλαισίου) και αφετέρου λόγω τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους (εφόσον δεν ακολουθηθεί η διαδικασία κάλυψης των θέσεων κατά τα προβλεπόμενα).  
 
Σύμφωνα με το Ν.2292/1995 προβλέπεται ότι οι θέσεις στις Ελληνικές Πρεσβείες των Ακολούθων Άμυνας, των Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορικών Ακολούθων, των Βοηθών Ακολούθων, καθώς και οι λοιπές θέσεις στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο εξωτερικό, καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδονται με πρόταση του Α/ΓΕΕΘΑ και ύστερα από γνωμάτευση του ΣΑΓΕ.
 
Ο Ν.2362/1995 καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι δαπάνες του Δημοσίου, με έκδοση διοικητικών κανονιστικών πράξεων ανάληψης υποχρέωσης, καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στο κείμενο των πράξεων αυτών.
 
Στο πλαίσιο συμμετοχής της Ελλάδας οι θέσεις εξωτερικού της Δομής Διοίκησης ΝΑΤΟ, της Δομής Δυνάμεων ΝΑΤΟ, των Πολυεθνικών Στρατηγείων, των Κέντρων Αριστείας, του IMS ΝΑΤΟ, κατηγορίας εθελοντικής συνεισφοράς σε διεθνείς οργανισμούς, καθώς και ενδεχόμενης στελέχωσης, οι οποίες έχουν κατανεμηθεί στην Ελλάδα και ήδη καλύπτονται ή θα καλυφθούν στο μέλλον, θα έπρεπε να θεσμοθετηθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις της ανωτέρω ισχύουσας νομοθεσίας, αφού εγκρίνονταν από το ΣΑΓΕ και κατανέμονταν οι θέσεις από το ΣΑΓΕ στα ΓΕ.
 
Πράγματι το ΣΑΓΕ ενέκρινε, με πληθώρα αποφάσεών του από το 2010 (3/14-5-2010, 27/17-4-2010, 2/20-8-2013, 7/20-8-2013, ½-12-2013 και 4/2-12-2013 γνωματεύσεις του) θέσεις εξωτερικού και ζήτησε από τα ΓΕ την οικονομική κάλυψή τους (για τα έτη 2014-2018 το σύνολο που απαιτείται είναι 58.200.000 ευρώ.
 
Ωστόσο από το 2013 μέχρι και σήμερα οι θέσεις εξωτερικού που αφορούν στη νέα δομή διοικήσεως του ΝΑΤΟ δεν έχουν θεσμοθετηθεί, καθόσον ουδέποτε έχει υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπει ο Ν.2292/1995, με αποτέλεσμα η σύστασή τους να είναι κυριολεκτικά και νομικά στον αέρα. Κανείς Υπουργός από το 2013 μέχρι και σήμερα δεν υπέγραψε τις νέες θέσεις, Γιατί άραγε; Και από ποιους ΚΑΕ πληρώνονται οι στρατιωτικοί που καλύπτουν τις θέσεις;
 

Βέβαια, ισχυρίζονται οι αξιωματικοί που γνωρίζουν, οι θέσεις που θα καλύψει το στρατιωτικό προσωπικό που θα μετακινηθεί ως συνοδεία του Α/ΓΕΕΘΑ, στη νέα θέση του Προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ, δεν εμπεριέχονται καν στις παραπάνω θέσεις που έτσι κι αλλιώς νομικά είναι στον αέρα.

Διαβάστε ακόμη:


Μεταθέσεις εξωτερικού: Πρώτα επιλέγουμε ποιοι θα πάνε και μετά ελέγχουμε αν ξέρουν αγγλικά! Έγγραφα
Το ΓΕΕΘΑ πάνω απ΄ όλα! Χωρίς καμία διαδικασία 18 στελέχη ακολουθούν τον Α/ΓΕΕΘΑ στην ΕΕ

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ