Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ευνοϊκή ρύθμιση για τους σπουδαστές της Σχολής Ικάρων

10.12.2012 | 00:14

Με κοινή απόφαση των υπουργείων παιδείας και Εθνικής Αμυνας στο Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών που λειτουργεί στη Σχολή Ικάρων ιδρύεται Κατεύθυνση Εφοδιαστών.

Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσής τους, από το δεύτερο έτος σπουδών και μετά, αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικώς ακατάλληλοι,

δύνανται εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν αιτήσεώς τους, να παραμείνουν στη Σχολή Ικάρων μετατασσόμενοι στη νέα Κατεύθυνση (Ε), είτε στην ήδη λειτουργούσα Κατεύθυνση των Ελεγκτών Αεράμυνας, καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων του αντίστοιχου έτους σύμφωνα με την υποπαράγραφο γ', του άρθρου 3 του Ν. 3187/03.
Η διαδικασία μετάταξης αυτών, τα αφορώντα στην Εκπαίδευσή τους, όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με τον Οργανισμό της Σχολής Ικάρων.
Οι Κατευθύνσεις του Τμήματος εφεξής είναι οι ακόλουθες:
α. Ιπταμένων
β. Μηχανικών
γ. Ελεγκτών Αεράμυνας και
δ. Εφοδιαστών
Η έναρξη λειτουργίας της νέας Κατεύθυνσης ορίζεται από το Ακαδημαϊκό έτος 2012−13. Η Κατεύθυνση θα λειτουργεί από το δεύτερο έτος σπουδών και μετά.

 esos.gr

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ