Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΓΕΣ

Κατάταξη 2017: Πρόσκληση για στράτευση - Τι πρέπει να γνωρίζετε

06.03.2017 | 16:26
Η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αποστέλλει το σημείωμα κατάταξης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής που έχει δηλώσει ως τόπο διαμονής ο στρατεύσιμος (κατά τη διαδικασία κατάθεσης Δελτίου Απογραφής, χορήγησης αναβολής ή κατά τη διακοπή της αναβολής) προκειμένου να του επιδοθεί.

Σε αυτό αναγράφεται η επιλογή του, η ένδειξη ΥΕΑ - ΟΠΛ, η ημερομηνία που πρέπει να παρουσιαστεί και σε ποιά Μονάδα - Κέντρο Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων. Η μη κατάταξη επιφέρει διοικητικές και ποινικές συνέπειες. Αναλυτικές οδηγίες αναγράφονται στην πίσω όψη του Σημειώματος Κατάταξης τις οποίες ο στρατεύσιμος οφείλει να διαβάσει προσεχτικά. Τονίζουμε ότι για να σας αποσταλεί το συγκεκριμένο έγγραφο πρέπει να έχετε ήδη καταθέσει το λεγόμενο Δελτίο Απογραφής.

Τι να κάνετε αν δεν καταθέσατε εμπρόθεσμα Δελτίο Απογραφής

Σε περίπτωση που δεν καταθέσατε εμπρόθεσμα το Δελτίο Απογραφής σε κάποια Στρατολογική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ, μπορείτε πατώντας παρακάτω να «κατεβάσετε» προς εκτύπωση, τη σχετική αίτηση και το Δελτίο Απογραφής, προκειμένου αφού τα συμπληρώσετε και τα υπογράψετε, να τα καταθέσετε ή να τα αποστείλετε ταχυδρομικά στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία που σας παρακολουθεί.

Το έγγραφο ΕΔΩ

Tι έγγραφα πρέπει να προσκομίσουν οι στρατεύσιμοι της κλάσεως του 2020

Οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2020 δηλαδή οι γεννημένοι το έτος 1999 , είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2017 (02 Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου) στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές.

Κατά την προσέλευσή τους, θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:
(1) Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου

(2) Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

(3) Βεβαίωσης ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr, καθόσον η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων (ΑΔΤ-ΑΦΜ-ΑΜΚA) στο Δελτίο Aπογραφής είναι υποχρεωτική.

Με πληροφορίες από army.gr 
 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ