Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κρίσεις 2017: Ποιοί Πλωτάρχες προάγονται - ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

29.09.2017 | 15:50
Το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Nαυτικού ανακοίνωσε τα ονόματα των κριθέντων Αξιωματικών με βαθμό Πλωτάρχη. Όπως αναφέρει το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα «κυρώνουμε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 26 του ν.3883/10 τους παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων έτους 2017-18 και οφειλόµενης τακτικής κρίσης έτους 2016-17, Πλωταρχών του Πολεµικού Ναυτικού, που συντάχθηκαν από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών Ναυτικού σύµφωνα µε την απόφαση υπ΄ αριθµ. 1 από 10-04-2017, της 1ης συνεδρίασής του, ως ακολούθως:

α. Πίνακα οφειλόµενης τακτικής κρίσης έτους 2016-17, «Προακτέου κατ΄ εκλογή»
Πλωτάρχη, Μάχιµου Μασούρα Κωνσταντίνου του Παναγιώτη (ΑΜ-2372).

β. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Προακτέων κατ΄ εκλογή» Πλωταρχών,
Μαχίµων:

(1) Σαλιάρη Ιωάννη του Ραφαήλ (ΑΜ-2471)
(2) Τσουµάνη Ανδρέα του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2442)
(3) Αλιφέρη ∆ηµοσθένη του Γεωργίου (ΑΜ-2454)
(4) Περτζινίδη Νικόλαου του Σάββα (ΑΜ-2450)
(5) Πολυµίλη Χαράλαµπου του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2472)
(6) Ελευθερίου Κωνσταντίνου του Γεωργίου (ΑΜ-2448)
(7) Σαλάτα Βλάσιου του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2489)
(8) Γραµµένου ∆ιονύσιου του Γεωργίου (ΑΜ-2461)
(9) Κακαβελάκη Γεώργιου του Εµµανουήλ (ΑΜ-2492)
(10) Παπαθανασίου Μιχαήλ του Βασιλείου (ΑΜ-2483)
(11) Λουµάκου Ίκαρου-Αναστάσιου του Ιωάννη (ΑΜ-2446)
(12) Αλχαζίδη Νικόλαου του Βασιλείου (ΑΜ-2481)
(13) ∆ρεπανιά Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2441)
(14) Κατζουράκη Ιωάννη του ∆ηµητρίου (ΑΜ-2490)
(15) Βαραµέντε ∆ηµήτριου του Ευάγγελου (ΑΜ-2456)
(16) Τιγκαράκη Σπυρίδωνα του ∆ηµητρίου (ΑΜ-2520)
(17) Μαζαράκη Σπυρίδωνα του Μιχαήλ (ΑΜ-2515)
(18) Καλλονιάτη Θεόδωρου του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2460)
(19) Βαρδάκη Στέφανου του Νικολάου (ΑΜ-2453)
(20) Ρογδάκη Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ-2465)
(21) Καραγιάννη Κωνσταντίνου του Χρύσανθου (ΑΜ-2507)
(22) Κηρύκου Γεώργιου του Βασιλείου (ΑΜ-2478)
(23) Καραµουτζογιάννη ∆ηµήτριου του Παναγιώτη (ΑΜ-2415)
(24) Σεφερλή Νικόλαου του Ιωάννη (ΑΜ-2447)
(25) Βάιλα Άγγελου του Ιωάννη (ΑΜ-2501)
(26) Αναγνωστόπουλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου (ΑΜ-2421)
(27) Ξένου Αλέξανδρου του Γεωργίου (ΑΜ-2430)
(28) Κεχαγιά ∆ηµήτριου του Θωµά (ΑΜ-2470)
(29) Πέντσα Αντώνιου του Ιωάννη (ΑΜ-2418)
(30) Βουδουράκη Ευστράτιου του Νικολάου (ΑΜ-2394)
(31) Σαρτζή Νικόλαου του Γεωργίου (ΑΜ-2422)
(32) Παπαδάκη Αντώνιου του Γεωργίου (ΑΜ-2474)
(33) Τσιουφλιά Βασίλειου του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2482)
(34) Μαρασλή Γεώργιου του Νικολάου (ΑΜ-2435)
(35) Τσόλη Αθανάσιου του Σωτηρίου (ΑΜ-2463)
(36) Αλεξίου Σπυρίδωνα του Αθανασίου (ΑΜ-2486)
(37) Γιαννιώτη Ιωάννη του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2407)
(38) Λάγιου Σπυρίδωνα του Γεωργίου (ΑΜ-2414)
(39) Αρτεµάκη ∆ιονύσιου του Νικολάου (ΑΜ-2498)
(40) ∆ηµητρακόπουλου Θεόδωρου του Ηλίου (ΑΜ-2452)
(41) Ψαράκη Ευτύχιου του Βασιλείου (ΑΜ-2509)
(42) Πετράκου Νικόλαου του Ιωάννη (ΑΜ-2473)
(43) Αγγελάκη Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ-2484)
(44) Κουσούλη Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ-2491)
(45) Παππά Βασίλειου του ∆ηµητρίου (ΑΜ-2457)
(46) ∆ηµητρίου Γεώργιου του Αντωνίου (ΑΜ-2462)
(47) Κωστόπουλου Κωνσταντίνου του Αριστείδη (ΑΜ-2459)
(48) Κλειδουχάκη Αριστοµένη του Ανδρέα (ΑΜ-2521)
(49) Παπαδηµητρόπουλου Σωτήριου του Φωτίου (ΑΜ-2464)
(50) Χαϊδεµενάκη Γεώργιου του Γεράσιµου (ΑΜ-2487)
(51) Αριατζή Νικόλαου του ∆ηµητρίου (ΑΜ-2510)
(52) Τσάφα ∆ηµήτριου του Παντελεήµονα (ΑΜ-2449)
(53) Πατσίκα ∆ηµήτριου του Γεδεών (ΑΜ-2468)
(54) Βαδάση Χαράλαµπου του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2523)
(55) Φαρµακόρη Μηνά του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2475)
(56) Ασφενταγάκη Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ-2445)
(57) Γκρούτση Θεόδωρου του Παναγιώτη (ΑΜ-2485)
(58) Μπακαούκα Σωτήριου του Ευάγγελου (ΑΜ-2514)
(59) Ρούσσου Αθανάσιου του Χριστόδουλου (ΑΜ-2458)

γ. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Προακτέων κατ΄ εκλογή» Πλωταρχών,
Μηχανικών:

δ. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Προακτέων κατ΄ εκλογή» Πλωταρχών,
Οικονοµικού:

(1) Λιάπη Ευµορφίας του ∆ηµητρίου (ΑΜ-Ο-715)
(2) Σούφη Ευάγγελου του Τηλέµαχου (ΑΜ-Ο-716)
(3) ∆εσινιώτη Ανθής του Σπυρίδωνα (ΑΜ-Ο-717)
(4) Παπά Σταυρούλας του ∆ηµητρίου (ΑΜ-Ο-725)

ε. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Προακτέων κατ΄ εκλογή» Πλωταρχών,
Υγειονοµικού/Ιατρών:

(1) Ροδιά Μιλτιάδη του Χρήστου (ΑΜ-ΥΙ-390)
(2) Καρακόϊδα Χρήστου του Ανδρέα (ΑΜ-ΥΙ-391)
(3) Γαλανάκη Ιωάννη του Παύλου (ΑΜ-ΥΙ-392)
(4) Παπαδόπουλου Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-395)
(1) Λεγάκη Ιωάννη του Εµµανουήλ (ΑΜ-Μ-1003)
(2) Παππά Θωµά του Εµµανουήλ (ΑΜ-Μ-1013)
(3) ∆ιαβάτη Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-988)
(4) Κικιώνη Στέφανου του Ηλία (ΑΜ-Μ-1005)
(5) Κανελλόπουλου Ιωάννη του Κανέλλου (ΑΜ-Μ-1023)
(6) Ενωτιάδη Χρυσόστοµου του Βασιλείου (ΑΜ-Μ-1029)
(7) Νικήτα Μιχαήλ του Σπυρίδωνα (ΑΜ-Μ-1037)
(8) Μίχα Νικόλαου του ∆ηµητρίου (ΑΜ-Μ-1014)
(9) Κοζαδίνου Στέφανου του Ελευθερίου (ΑΜ-Μ-1040)
(10) Τσιπλακίδη Ιωάννη του Ευθυµίου (ΑΜ-Μ-1021)
(5) Ταµανίδη ∆έσποινας του Βασιλείου (ΑΜ-ΥΙ-397)
(6) Κούκη Γεώργιου του Κωνσταντίνου (ΑΜ-ΥΙ-398)

στ. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Προακτέου κατ΄ εκλογή» Πλωτάρχη,
Υγειονοµικού/Οδοντιάτρου Λιγνού Πολύδωρα του Αντωνίου, (ΑΜ-ΥΟ-17).

ζ. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Προακτέων κατ΄ εκλογή» Πλωταρχών,
Υγειονοµικού/Φαρµακοποιών:
(1) Καλογεράκη ∆ηµήτριου του Νικολάου (ΑΜ-ΥΦ-215)
(2) Συρίγου Ευάγγελου του Νικολάου (ΑΜ-ΥΦ-216)
(3) Τσαγκάρη Ανάργυρου του ∆ηµητρίου (ΑΜ-ΥΦ-217)

η. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Προακτέων κατ΄ εκλογή» Πλωταρχών,
Υγειονοµικού/Ψυχολόγων:
(1) Παντζόπουλου Αλέξανδρου του Αχιλλέα (ΑΜ-ΥΟ-013)
(2) Καπετάνιου Μιχαήλ του Παναγιώτη (ΑΜ-ΥO-018)
θ. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Προακτέων κατ΄ εκλογή» Πλωταρχών,
Υγειονοµικού/Νοσηλευτικής:

2. Κυρώνουµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/96, τους παρακάτω
πίνακες τακτικών κρίσεων έτους 2017-18, Πλωταρχών του Πολεµικού Ναυτικού, που
συντάχθηκαν από το Συµβούλιο Προαγωγών Αξιωµατικών Ναυτικού, σύµφωνα µε την
απόφαση υπ΄ αριθµ. 1 από 10-04-2017, της 1ης συνεδρίασής του, ως ακολούθως:
α. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Προακτέων κατ΄ εκλογή» Πλωταρχών,
Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ):

(1) Ακιανίδου Αυγερινής του Ιωάννη (ΑΜ-ΥΝ-216)
(2) Γοµοστιώτη Νικολίτσας του Βασιλείου (ΑΜ-ΥΝ-211)
(3) Παναγιωτάκη Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΝ-212)
(4) Σταυροθεοδώρου Γεωργίας του Αριστείδη (ΑΜ-ΥΝ-213)
(5) Κοκκινίδη Ειρήνης-Ευτυχίας του Κυριάκου (ΑΜ-ΥΝ-217)
(6) Τζεµπελίκου Μαρίας του Γεωργίου-Σταύρου (ΑΜ-ΥΝ-209)

(1) Αρβανιτάκη Αντώνιου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-0718)
(2) Κούγια Ιωάννη του Στυλιανού (ΑΜ-Υ-0729)
(3) Αλεξάκη Βασίλειου του Σπυρίδωνα (ΑΜ-Υ-0763)
(4) Παπαδηµητρίου Γεώργιου του Βασιλείου (ΑΜ-Υ-0815)
(5) Χωνιανάκη Κωνσταντίνου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-0739)
(6) Μάντζιου Άγγελου του Θεοδώρου (ΑΜ-Υ-0740)
(7) Σεντούκαλη Νικόλαου του Ανδρέα (ΑΜ-Υ-0736)
(8) Πετράκη Σπυρίδωνα του Μιχαήλ (ΑΜ-Υ-0889)
(9) Καγιούλη Σταύρου του Μιχαήλ (ΑΜ-Υ-0788)
(10) Τσίµα Στέφανου- Χρήστου του Ηλία (ΑΜ-Υ-0887)
(11) Καπετανάκη Εµµανουήλ του Μιχαήλ (ΑΜ-Υ-0793)
(12) Νικέλη Στυλιανού του Θεµιστοκλή (ΑΜ-Υ-0783)
(13) Ντίγκου Νικόλαου του Χαράλαµπου (ΑΜ-Υ-1100)
(14) Πεντίκη Αθανάσιου του ∆ηµητρίου (ΑΜ-Υ-1041)
(15) Γιανναδάκη Ευάγγελου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-1120)
(16) ∆ρίβα Σταµάτιου του Σωτηρίου (ΑΜ-Υ-0869)
(17) Χουλάκη Μαρίνου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-0770)
(18) Ρούπα ∆ηµήτριου του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-1022)
(19) Παπατσαρούχα Παναγιώτη του ∆ηµητρίου (ΑΜ-Υ-1068)
(20) Παναγόπουλου Αθανάσιου του Παναγιώτη (ΑΜ-Υ-1113)
(21) Τσίκοβα Βασίλειου του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ-1007)
(22) Μαρκίδη Βασίλειου του Μιλτιάδη (ΑΜ-Υ-1087)
(23) Καραντάκη Σπυρίδωνα του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-0989)
(24) Αργυρόπουλου Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-0880)
(25) Παπαδάκη Εµµανουήλ του Αριστοτέλη (ΑΜ-Υ-1118)
(26) Μέξια Σπυρίδωνα του Αναστασίου (ΑΜ-Υ-1026)
(27) Μπάνου Κωνσταντίνου του Σταύρου (ΑΜ-Υ-1039)

β. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Προακτέων κατ΄ εκλογή» Πλωταρχών,
Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ):

(1) Χαραλαµπίδη Νικόλαου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-0865)
(2) Τρίτση Βασίλειου του Παναγή (ΑΜ-Υ-0735)
(3) Χατζογιαννάκη Νεκτάριου του Νικηφόρου (ΑΜ-Υ-0765)
(4) Παπαδηµητρίου Πέτρου του ∆ηµητρίου (ΑΜ-Υ-0725)
(5) Παράκη Ευάγγελου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-0719)
(6) Κουµπή Ιωάννη του Κυριάκου (ΑΜ-Υ-0757)
(7) Παπαδάτου Χρήστου του Σπυρίδωνα (ΑΜ-Υ-0810)
(8) Κακαβελάκη Κυριάκου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-0808)
(9) Ματζιαρλή Μάριου του Χρήστου (ΑΜ-Υ-0976)
(10) Γατίδη Αθανάσιου του Πασχάλη (ΑΜ-Υ-0952)
(11) ∆ηλέρη ∆ηµήτριου του Χρήστου (ΑΜ-Υ-0836)
(12) Γεωργόπουλου Ευάγγελου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-1065)
(13) Χατζηδάκη Νικόλαου του Ανδρέα (ΑΜ-Υ-1127)
(14) Φωτόπουλου Αθανάσιου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-1058)
(15) Παρρά Γεώργιου του Παρασκευά (ΑΜ-Υ-0720)
(16) Λουπασάκη Ιωάννη του Εµµανουήλ (ΑΜ-Υ-0827)
(17) Στασινού Γεώργιου του Απόστολου (ΑΜ-Υ-1080)
(18) Ξενιά Ευθύµιου του Ηλία (ΑΜ-Υ-0895)
(19) Βαρελά Γεώργιου του Ανδρέα (ΑΜ-Υ-1082)
(20) Αλεξανδρόπουλου Κυριάκου του Αντωνίου (ΑΜ-Υ-0881)
(21) Παπαϊωάννου Λουκά του Αλεξάνδρου (ΑΜ-Υ-0776)
(22) Τζανακόπουλου Αντώνιου του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-1070)
(23) Βιλλιώτη Γεώργιου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-0933)
(24) Πουλάκη Ευστάθιου του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-0806)
(25) Αλεβίζου ∆ηµήτριου του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-0800
(26) Μπόγρη Ευάγγελου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-1124)
(27) Γιαννακούδη Μιχαήλ του Αλέξανδρου (ΑΜ-Υ-1050)
(28) Ορέσκου Χρήστου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-1129)
(29) Καλογιάννη Αναστάσιου του Σωτηρίου (ΑΜ-Υ-0826)
(30) Παρωτίδη Στυλιανού του Νικολάου (ΑΜ-Υ-1076)
(31) Κατσιαούνη Ελευθέριου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-0833)
(32) ∆ρέλλα Πλούταρχου του Χρήστου (ΑΜ-Υ-0855)
(33) Πετρουλάκη Παντελεήµονα του Ιωάννη (ΑΜ-Υ-0945)
(34) Χατζή Γεώργιου του Ευάγγελου (ΑΜ-Υ-1091)
(35) Στέλλα Χρυσόστοµου του Πέτρου (ΑΜ-Υ-0937)
(36) Ρούσσου Αλέξανδρου του Ευάγγελου (ΑΜ-Υ-0999)
(37) Λάσκου Νικόλαου του Χρήστου (ΑΜ-Υ-0878)
(38) Μάρκου Γεώργιου του Πανάγου (ΑΜ-Υ-0946)
(39) Αναστασίου Σταύρου του Αλεξάνδρου (ΑΜ-Υ-0942)
(40) Χατζή ∆ηµήτριου του Γεωργίου (ΑΜ-Υ-0845)

γ. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Ευδοκίµως τερµατισάντων τη
σταδιοδροµία τους» Πλωταρχών, Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ):

(1) Κουρεµάδα ∆ηµήτριου του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Υ-0270)
(2) Κατσιλιέρη ∆ηµήτριου του Παναγιώτη (ΑΜ-Υ-0659)
(3) ∆ηµητρακόπουλου Αντώνιου του Νικολάου (ΑΜ-Υ-0159)
(4) Κωτσαδάµ Αθανάσιου του Αθανασίου (ΑΜ-Υ-0532)
δ. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Ευδοκίµως τερµατίσαντος τη
σταδιοδροµία του» Πλωτάρχη, Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ), Ηλιάδη Ηλία του Ιωακείµ (ΑΜ-Υ-
0476).

ε. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «∆ιατηρητέων» Πλωταρχών,
Ειδικοτήτων:

(1) Καποδίστρια Σπυρίδωνα του Γεωργίου (ΑΜ-Ε-24317)
(2) Σιλαµιάνου Ιωάννη του Εµµανουήλ (ΑΜ-Ε-25607)

στ. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «∆ιατηρητέων» Πλωταρχών,
Ειδικοτήτων:

(1) Κήρυκου Κωνσταντίνου του Στυλιανού (ΑΜ-Ε-21055)
(2) Πρέκα Βασίλειου του Ιάκωβου (ΑΜ-Ε-21871)
ζ. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Ευδοκίµως τερµατισασών τη
σταδιοδροµία τους» Πλωταρχών, Ειδικοτήτων:
(1) Αποστόλου Κλεοπάτρας του Ανδρέα (ΑΜ-Γ-0210)
(2) Γιατρά ∆ιονυσίας του Χαράλαµπου (ΑΜ-Γ-0219)
(3) Κάραλη Χριστίνας του Νικολάου (ΑΜ-Γ-0229)
(4) Μπουτσικάρη Γεωργίας του Γεωργίου (ΑΜ-Γ-0245)
(5) Μπαστούνη Αγγελικής του Νικολάου (ΑΜ-Γ-0244)
η. Πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2017-18, «Ευδοκίµως τερµατίσασα τη
σταδιοδροµία της» Πλωτάρχη, Ειδικοτήτων, Πολίτου Παναγιώτα του Κωνσταντίνου, (ΑΜ-
Γ-0251).


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ