Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΡΙΣΕΙΣ Ανωτάτων στο Λιμενικό - Όλα τα ονόματα

18.03.2015 | 22:32
Συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2015 υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού εκρίθησαν συνολικά δύο (02) Αντιναύαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), οκτώ (08) Υποναύαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ένας (01) Υποναύαρχος Λ.Σ. Τεχνικός, εννέα (09) Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και ένας (01) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Τεχνικός.

1. Συγκεκριμένα, οι κριθέντες Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενεγράφησαν σε πίνακες κρίσεως ως ακολούθως:

-Αντιναύαρχοι Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Διατηρητέων»Π ί ν α κ α ς Β΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»- Υποναύαρχοι Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής:
Π ί ν α κ α ς Α΄
«Διατηρητέων»Π ί ν α κ α ς Β΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
3. Το εν λόγω Συμβούλιο αποφάσισε:

α) την απονομή του βαθμού του Ναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εν αποστρατεία στον Αντιναύαρχο – νεότερο Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Σιέττο Βασίλειο του Παναγιώτη (Α.Μ. 737), ο οποίος αποστρατεύεται κατόπιν εγγραφής του στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» και τη διατήρηση ε π ί τ ι μ ή του τίτλου της θέσης του νεότερου Υπαρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
β) τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου της θέσης του Κεντρικού Λιμενάρχη Πειραιά και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Σαρηγιάννη Γεώργιου του Αντωνίου (Α.Μ. 751).
γ) τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου της θέσης του Βοηθού Διευθυντή Κλάδου Ελέγχου Πλοίων και του Διευθυντή Επιθεώρησης Πλοίων και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Τεχνικού Ρεντούμη Αλέξανδρου του Νικολάου (Α.Μ.Ε. 55).

4. Ο Υποναύαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και ο Υποναύαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικός, οι οποίοι κρίθηκαν ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», πρόκειται να προαχθούν για τριάντα ημέρες, στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων), μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθούν.

5. Ο Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ο οποίος κρίθηκε ως «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», πρόκειται να προαχθεί για τριάντα ημέρες, στο βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων), μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθεί.

6. Ο Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικός, ο οποίος κρίθηκε ως «Διατηρητέος» πρόκειται να προαχθεί στο βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού, προς κάλυψη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης.

7. Εν συνεχεία, συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2015, υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την πλήρωση της κενής θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

8. Το εν λόγω Συμβούλιο επέλεξε για την πλήρωση της κενής θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Πατρινό Νικόλαο του Ανδρέα (Α.Μ. 743), ο οποίος πρόκειται να προαχθεί στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

9. Οι παραλειπόμενοι, αρχαιότεροι του επιλεγέντος νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Υποναύαρχοι Λ.Σ.:
πρόκειται να προαχθούν για τριάντα ημέρες, στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων), μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθούν.

10. Το ίδιο Συμβούλιο επέλεξε για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τους κάτωθι Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:πρόκειται να προαχθούν για τριάντα ημέρες, στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων), μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθούν.

11. Το ανωτέρω Συμβούλιο αποφάσισε:

α) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου της θέσης του Γενικού Επιθεωρητή Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Πετρόπουλου Παναγιώτη του Αθανασίου (Α.Μ. 738).
β) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου της θέσης του Διοικητή 1ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Μπουμπόπουλου Γεώργιου του Βασιλείου (Α.Μ. 739).
γ) Τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου της θέσης του Διευθυντή Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Σέργη Ιάκωβου του Χαράλαμπου (Α.Μ. 741). 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ