Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κρίσεις στο ΠΝ - Ονόματα προαγωγές αποστρατείες

05.03.2015 | 19:51
Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 155 // 04-03-2015 τ. Γ το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις έκτακτες κρίσεις Πλοιάρχων έτους 2015 έκρινε:

α. «Προακτέους κατ' εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων τους παρακάτω Πλοιάρχους:
(1) Μάχιμοι:

(α) Ρουκάς  Περικλής
(β)Νασόπουλος  Πέτρος
(γ)Μπάνος Σταύρος
(δ)Παξιβανάκης Ιωάννης
(ε)Κάτσικας Λουκάς
(στ)Μαυρεδάκης Ευάγγελος
(ζ)Λυμπέρης Παναγιώτης
(η)Χατζάκης Παναγιώτης
(θ)Δρυμούσης Ιωάννης
(ι)Κοντούλης Ιωάννης

(2) Μηχανικοί:

(α)
Μπαμπλένης Γεώργιος
(β)Σούφρας Δημήτριος


(3) Υγειονομικού/Ιατρός: Δαμιανός Δημοσθένης

 β. «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» τους παρακάτω Μάχιμους Πλοιάρχους:


(1)Τσιαντούλας Λεωνίδας
(2)Σινάνογλου Παναγιώτης
(3)Τσόγκας Γεώργιος



Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 153 // 05-03-2015 τ. Γ, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2015-16 έκρινε τους παρακάτω Αρχιπλοιάρχους ως:
       α. «Διατηρητέους»:

(1) Αρχιπλοίαρχοι Οικονομικού:
 
(α)
Γεωργαντάς Δημήτριος
(β)Χριστόπουλος Νικόλαος
(γ)Πέτσος Νικόλαος
(δ)Πούλιος Γεώργιος


(2) Αρχιπλοίαρχος Υγειονομικού/Ιατρός: Σπανός Αναστάσιος
 
β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

Αρχιπλοίαρχοι Υγειονομικού/Ιατροί 
(α)Δημάκος Παναγιώτης
(β)Σταυρόπουλος Ευθύμιος


γ. «Ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της», Αρχιπλοίαρχος Υγειονομικού/Νοσηλευτικής, Διαμαντάκη-Κούτσου Ιωάννα.

2. Προάγονται, στο βαθμό του Υποναυάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 20 (παράγραφοι 4ε,) και 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι Υγειονομικού/Ιατροί  του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2015-16, από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:
 
α.Δημάκος Παναγιώτης
β.Σταυρόπουλος Ευθύμιος


3. Προάγεται, στο βαθμό του Υποναυάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 20 (παράγραφοι 4ε,) και 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, η Αρχιπλοίαρχος Υγειονομικού/Νοσηλευτικής, Διαμαντάκη-Κούτσου Ιωάννα, η οποία κρίθηκε σε τακτική κρίση έτους 2015-16, από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, ως «Ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της». 

  Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 154 // 05-03-2015 τ. Γ το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2015-16 έκρινε τους παρακάτω Πλοίαρχους ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

 
α. Μάχιμοι:


Γρυπάρης Ευστάθιος

Μονιός Κωνσταντίνος

ΣταυρόπουλοςΣπυρίδων

Μαρίνος Ευάγγελος

Χαϊδεμενάκος Αναστάσιος

 
β. Μηχανικοί:

(1)
Καψοκέφαλος Διονύσιος
(2)
Αγγελόπουλος  Ιωάννης

γ. Υγειονομικού/Ιατρών:


Δημητρίου Σπυρίδων

Σπυρόπουλος Ευάγγελος

Πεχλιβανίδης Γεώργιος

Δαυίδης Δημήτριος

Χατζημιχάλης Ηλίας



δ. Υγειονομικού/Οδοντιάτρος: Αναστασάκης Εμμανουήλ

ε. Υγειονομικού/Νοσηλευτικής:


Θωμάκου-Ηλιοπούλου Καλλιόπη

Λούκου-Νεονάκη Χαρίκλεια

Δασκαλάκη Ευαγγελία

2. Προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Πλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2015-16 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:
 
α. Μάχιμοι:

(1)
Γρυπάρης Ευστάθιος

Μονιός Κωνσταντίνος

Σταυρόπουλος Σπυρίδων

Μαρίνος Ευάγγελος

Χαϊδεμενάκος Αναστάσιος

 
β. Μηχανικοί:

(1)
Καψοκέφαλος Διονύσιος
(2)
Αγγελόπουλος Ιωάννης

γ. Υγειονομικού/Ιατρών:


Δημητρίου Σπυρίδων

Σπυρόπουλος Ευάγγελος

Πεχλιβανίδης Γεώργιος

Δαυίδης Δημήτριος

δ. Υγειονομικού/Οδοντιάτρος: Αναστασάκης Εμμανουήλ

ε. Υγειονομικού/Νοσηλευτικής:

(1)
Θωμάκου-Ηλιοπούλου Καλλιόπη
(2)
Λούκου-Νεονάκη Χαρίκλεια

3. Προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 22, του Ν.2439/1996 και 32 του Ν. 3883/10, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, τους παρακάτω Πλοιάρχους Υγειονομικού οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2015-16, από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και στην συνέχεια ως «Προακτέοι», για την προαγωγή στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου σε αποστρατεία από το ίδιο συμβούλιο:

α. Ιατρό, Χατζημιχάλη Ηλία
β. Νοσηλευτικής, Δασκαλάκη Ευαγγελία


ΦΩΤΟ : ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ










 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ