Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

Top Guns

Λειτουργία Γραφείου Στήριξης Οπλιτών ΓΕΣ

16.02.2016 | 14:11
 Στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 20 του Ν. 4361/2016, από 17 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 08:00, θα αρχίσει την λειτουργία του το Γραφείο Στήριξης Οπλιτών του ΓΕΣ.

Η επικοινωνία θα είναι εφικτή στα τηλέφωνα 210-6555679 και 210 – 6555680. Τηλέφωνο FAX: 210-06552205 και το e-mail gso@army.gr, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Σύμφωνα με τον Ν.4361/2016 (Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις), συστήνονται Γραφεία στήριξης οπλιτών, τα οποία υπάγονται απευθείας στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων. Τα Γραφεία αυτά, σκοπός των οποίων είναι η στήριξη των οπλιτών ιδιαίτερα κατά την πρώτη φάση κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, ασκούν τα ακόλουθα έργα:

α. Παροχή συναισθηματικής/ψυχολογικής στήριξης μέσα από τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας.

β. Η καταγραφή και αξιολόγηση τηλεφωνικών ή έγγραφων καταγγελιών οπλιτών που σχετίζονται κυρίως με πράξεις ή παραλείψεις οργάνων της διοίκησης σχετικά με παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνική προστασία, ποιότητα ζωής και περίθαλψης, στέρηση νομίμων δικαιωμάτων, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

γ. Η συνεχής ενημέρωση του Αρχηγού του Κλάδου για τις καταγγελίες που υφίστανται και η εισήγηση για την διερεύνησή τους ή για τη λήψη άμεσων μέτρων εφόσον απαιτείται.

δ. Η τακτική ενημέρωση δια του Αρχηγού του Κλάδου, του αρμόδιου για τη μέριμνα προσωπικού Υπουργού, καθώς και της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής κάθε έξι μήνες.

Η λειτουργία των γραφείων υποστήριξης δεν τροποποιεί, καταργεί ή με οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζει τις διαδικασίες ιεραρχικής προώθησης αναφορών και παραπόνων και

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ