Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Λογαριασμοί ΔΕΗ - Ρύθμιση για τους στρατιωτικούς που δεν μπορούν να πληρώσουν

07.08.2013 | 12:42
Διακανονισμός οφειλών στρατιωτικών προς την ΔΕΗ. Όπως αναφέρει έγγγραφο που υπογράφει η ΑΝΥΕΘΑ Φώφη Γεννηματά μετά από συνομιλίες με αρμόδιους φορείς της ΔΕΗ αποφασίστηκε ότι από 17/07/2013 ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Η ΔΕΗ αναπροσάρμοσε το πλαίσιο που διέπει τους διακανονισμούς οφειλών με ρύθμιση δόσεων . Η αναπροσαρμογή αυτή διασφαλίζει ότι οι συνεπείς καταναλωτές θα απολαμβάνουν ευνοϊκότερους όρους και ως εκ τούτου το πρόγραμμα διακανονισμών είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις κατηγορίες συνέπειας του καταναλωτή, σύμφωνα με συνημμένο έγγραφο της ΔΕΗ (διακανονισμοί και κατηγορίες συνέπειας).

(β) Δεν θα γίνεται πλέον διακοπή ρεύματος λόγω χρέους στους ευάλωτους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (ήτοι και πέραν των επτά
μηνών που προβλέπει ο νέος κώδικας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας).

(γ). Όσες περιπτώσεις οικιακών πελατών προσωπικού του ΥΠΕΘΑ επιθυμούν να μπούνε στη ρύθμιση οφειλών, θα πρέπει να απευθύνονται στα κατά τόπους καταστήματα της ΔΕΗ και θα εξετάζονται κατά περίπτωση από επιτροπές που έχουν συσταθεί και λειτουργούν για το σκοπό αυτό.

2. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή μία βιώσιμη ρύθμιση στα κατά τόπους καταστήματα σύμφωνα με παρα. 1(γ) και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις
που θα υφίστανται οξύτατα οικονομικά – κοινωνικά προβλήματα, τότε:

(α) Δύναται το στέλεχος που θα αντιμετωπίζει ανάλογα προβλήματα, να υποβάλλει αίτημα μέσω αρμοδίων φορέων των Γ.Ε., (που το
κάθε Γ.Ε. θα καθορίσει) αναφέροντας το ονοματεπώνυμό του ως καταναλωτή και τον αριθμό παροχής (και ο οποίος θα αντιστοιχεί στο όνομα χρήστη).

(β) Στη συνέχεια οι φορείς που θα καθορίσουν τα Γ.Ε. (και μόνο για περιορισμένη χρήση των συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων), θα διαβιβάζουν κατάσταση σε συγκεκριμένο φορέα της ΔΕΗ προκειμένου να εξετάζονται ως ιδιαίτερη περίπτωση, με στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση Πωλήσεων ΔΕΗ (Διευθυντής κ. Ευάγγελος Καρακατσάνης)
Τηλέφωνο: 210 3642119
Fax: 210 3644989
e-mail: E.Karakatsanis@dei.com.gr
Διεύθυνση: Ναυαρίνου 10, ΤΚ 106 80, Αθήνα

3. Τέλος συνιστάται η ενθάρρυνση του προσωπικού στα
ακόλουθα:
(α) Ένταξη σε νυχτερινό τιμολόγιο (αφορά όλο το προσωπικό)

(β) Προσπάθεια για συνέπεια στις υποχρεώσεις του καταναλωτή στο μέγιστο δυνατό βαθμό, έτσι ώστε το προσωπικό να απολαμβάνει το
μέγιστο αριθμό δόσεων διακανονισμού (αφορά όλο το προσωπικό).
(γ) Ένταξη των ευάλωτων κοινωνικών και οικονομικών ομάδων του προσωπικού του ΥΠΕΘΑ στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.), μέσω της ΓΓΠΣ (αφορά συγκεκριμένες ομάδες των ευπαθών οικιακών καταναλωτών) και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του (α) σχετικού.
(δ) Χρήση της τηλεφωνικής γραμμής 210 9298000, της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πολιτών για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο
μητρώο ευάλωτων πελατών του ΔΕΔΔΗΕ και δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (αφορά συγκεκριμένες ομάδες των ευπαθών οικιακών
καταναλωτών).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ