Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΑΠΟΨΗ

Λόγια πολλά έργο κανένα για τις Ανώτερες Σχολές Υπαξιωματικών - Αναβάθμιση μηδέν

05.06.2014 | 00:01
Γράφει ο
Παναγιώτης Καράμπελας
Σμηναγός ε.α.
Επίτιμος Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ(ΣΑΣ)

Η εντολή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ κ. Μιχαήλ Κωσταράκου, για τριετή κύκλο σπουδών στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων έχει δημιουργήσει πολλές ελπίδες στις χιλιάδες αποφοίτους των υπόψη σχολών, γιατί, επιτέλους, ένας αγώνας πολλών ετών, φαίνεται να μπαίνει σε κάποιο δρόμο.

Πώς διαφορετικά να εκφραστώ, όταν από το 2001 - οπότε οι υπόψη σχολές εντάχθηκαν στην Ανώτερη Βαθμίδα εκπαιδεύσεως με το Ν. 2913/01 - η υπηρεσία δεν μερίμνησε να υλοποιήσει ένα σημαντικό για τις ΑΣΣΥ νόμο της Πολιτείας;

Θα επιχειρηθεί να αντιταχθεί το αναμφισβήτητο γεγονός ότι είχαν συγκροτηθεί κάποιες επιτροπές για μελέτη του όλου θέματος, αλλά δεν τους έχει φτάσει ο χρόνος των δέκα τριών (13) ετών να το μελετήσουν επισταμένα και να καταλήξουν σε ανάλογες αποφάσεις! Ωστόσο, νωρίτερα είχαν σύντομα καταλήξει στην ψήφιση του Ν. 3187/03, για την έγκριση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΑΣΕΙ, ώστε να εναρμονιστεί το εκπαιδευτικό επίπεδό τους με εκείνο των ΑΕΙ.

Θα επικαλεστούν και κάποιες λίγες συσκέψεις, ενίοτε και με διαφορετικής σύνθεσης, διακλαδικών επιτροπών.

Παραθέτοντας, όμως, χρήσιμα στοιχεία, από την έκδοση του Ν. 2913/01 και μετά, θα αντιληφθεί και ο πλέον δύσπιστος την απροσδόκητη πολυποίκιλη αντίδραση ¨αρμοδίων παραγόντων¨ σε κάθε κίνηση για προσαρμογή των υπαρχόντων δεδομένων προς την μετά τον υπόψη νόμο κατάσταση. Γεγονότα που προβληματίζουν έντονα για την ειλικρινή πρόθεσή των για υλοποίηση του υπόψη νόμου.

Κάποια από τα υπό ψη στοιχεία αναφέρονται περιληπτικά στη συνέχεια:

• Ο Σύλλογος Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ) με επιστολή του την 14-7-2005 προς ΔΑΕ εισηγήθηκε την τροποποίηση της ερμηνείας του λογοτύπου της σχολής (ΣΤΥΑ), ως Σχολή Τεχνολόγων Υπαξιωματικών Αεροπορίας αντί Τεχνικών. Και τούτο διότι πέραν της ένταξης των ΑΣΣΥ στην ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης, στις εγκυκλίους εισαγωγής σπουδαστών ορίζεται ότι ¨Η ΣΤΥΑ ανήκει στο Επιστημονικό πεδίο των Τεχνολογικών Επιστημών¨. Επιστράτευσαν ακόμη και λεξικά, σχετικά με την ετοιμολογία των λέξεων Τεχνολόγος και Τεχνικός’. Παρέβλεπαν, όμως, την ουσία από την προστιθέμενη αξία με την ενίσχυση του ηθικού των σπουδαστών και την εκδήλωση ενδιαφέροντος από υψηλοτέρου επιπέδου υποψηφίων. Τελικά, κατόπιν παρεμβάσεως του τότε Α/ΓΕΑ, το θέμα εισήχθη, με σχετική από 18-1-07 εισήγηση στο Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο.

Όμως, μετά την αποστρατεία του Α/ΓΕΑ και την τυπική συζήτηση στο ΑΑΣ, η εισήγηση απορρίφθηκε, γιατί κατά την άποψη του Διοικητού της 31ΔΑΕ ¨τούτο θα δημιουργήσει σύγχυση στις αρμοδιότητες και το ρόλο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων¨!!!


• Από πρακτικό διακλαδικής επιτροπής για αναβάθμιση των ΑΣΣΥ, της 27-7-2005, διαβάζεις: Εκπρόσωπος ΔΑΕ : ¨η εκπαίδευσή τους έχει ήδη αναβαθμιστεί με μετεκπαιδεύσεις μετά την αποφοίτησή τους!. Το τωρινό επίπεδο των αποφοίτων των ΑΣΣΥ είναι ικανοποιητικό και βάσει της εμπειρίας το ζητούμενο είναι να βγουν στην παραγωγή το συντομότερο δυνατό¨!!¨
• Από το ίδιο πρακτικό: Εκπρόσωπος ΣΜΥΝ ¨ανέφερε την ύπαρξη Κοινοτικής Οδηγίας για τριετή φοίτηση σε όλη την τριτοβάθμια εκπαίδευση¨.
• Από το ίδιο πρακτικό: Πρόεδρος επιτροπής ¨μήπως μελλοντικά θα υπάρχει πρόβλημα διαχωρισμού τους από τους Αξιωματικούς, αφού με την τριετία οι μεν πλησιάζουν τους δε, χωρίς να υπάρχουν σαφή όρια μεταξύ τους¨!!¨
• Μάϊος 2008: Αναρτάται στο διαδίκτυο από blogger προσχέδιο νόμου περί Ιεραρχίας και Εξέλιξης των Αξιωματικών των ΕΔ. Απώτερος στόχος του η πλήρη υποβάθμισή των εξ ΑΣΣΥ αποφοίτων και η καθήλωσή τους σε σώμα μόνιμων Υπαξιωματικών, ουσιαστικά με εξέλιξη μέχρι το βαθμό του Ανθυπασπιστή. Επικαλούνται ισχύοντα σε άλλες χώρες. Αποκρύπτουν, όμως, δύο βασικά στοιχεία. Πρώτον ότι το σώμα Υπαξιωματικών των χωρών που επικαλούνται προέρχεται από ένα είδος εθελοντών χωρίς καμία ανάλογη με τις ΑΣΣΥ επαγγελματική εκπαίδευση. Ότι αυτοί μετά από ειδικές εκπαιδεύσεις και σε σχολεία διαμόρφωσης στελεχών, ο αρχαιότερος και ικανότερος Αρχισμηνίας Διοίκησης, Chief Master Sergeant of Air Force, τοποθετείται, ως μορφή δίδυμης εξουσίας, κάτω και δίπλα από τον Αρχηγό, Αυτός μαζί με τον Υπουργό της Αεροπορίας, τον Αρχηγό του Επιτελείου και τον Υπαρχηγό θεωρείται ως η ανώτατη ηγεσία της Αεροπορίας, ενώ βάση πρωτοκόλλου φέρει βαθμό ισάξιο με Αντιπτέραρχο.

Στα καθήκοντα του Αρχισμηνία αυτού είναι να ενημερώνει και να συμβουλεύει τους στρατιωτικούς και πολιτικούς του προϊστάμενους, μέλη της κυβέρνησης όλων των επιπέδων, όπως και να καταθέτει στην επιτροπή της γερουσίας για θέματα που αφορούν: τα εισοδήματα, τις συνθήκες διαβίωσης, την ετοιμότητα, το ηθικό, την κατάλληλη αξιοποίηση και την πρόοδο των υπαξιωματικών, εκπροσωπώντας ταυτόχρονα τα συμφέροντά τους. Το ίδιο ισχύει και για κάθε επικεφαλής Αεροπορικής Δύναμης και κάθε διοικητή μονάδας, όπου υπάρχει και εκεί ένας Αρχισμηνίας Διοίκησης (Command Chief Master Sergeant). Τέλος, κάτω και δίπλα από κάθε Μοίραρχο υπάρχει ένας υπαξιωματικός με το τίτλο του First Sergeant. Τούτο, βέβαια, είναι αυτονόητο ότι εδώ κάτι τέτοιο θα εφαρμοστεί με Ελληνική αντίληψη ελεγχομένων υπαξιωματικών από την ηγετική ιεραρχία των Αξιωματικών. Θα είναι, δηλαδή, οι Υπαξιωματικοί μόνο εκτελεστικά όργανα. Χωρίς ανάλογες υπευθυνότητες-εξουσίες! Δεύτερον και κυριότερο,, παραγνωρίζουν την πολυετή προσφορά των αποφοίτων ΑΣΣΥ στις ΕΔ, ως Υπαξιωματικοί και Αξιωματικοί, από ποικίλες θέσεις εργασίας και ευθύνης. Εν προκειμένω, για το όπλο από το οποίο προέρχομαι (ΠΑ) και πολύ καλά γνωρίζω, πρόκειται για ένα έργο-προσφορά πάνω από εξήντα (60) χρόνια, αναγνωρισμένο με ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια από τις ηγεσίες της ΠΑ και όχι μόνο. Αυτό το έργο-προσφορά, δεν το εκτιμούν, αλλά επιδιώκουν πειράματα με κάτι ξένο-καινούργιο και άγνωστης προσαρμοστικότητας-αποτελεσματικότητας στην Ελληνική πραγματικότητα, στην ετοιμότητα και μαχητικότητα των ΕΔ. Πειράματα σε αυτό τον ευαίσθητο χώρο και με αμφίβολης επιτυχίας και στη διαχείριση δισεκατομμυρίων από τον ιδρώτα και τις στερήσεις του Ελληνικού λαού; Προς τούτο οργανώθηκε, τότε, δράση ευρείας ενημέρωσης στρατιωτικής-πολιτικής ηγεσίας. Κατόπιν τούτου συντάχθηκαν δύο νέα βελτιωτικά σχέδια. Και αυτά, ωστόσο, υποβάθμιζαν το εξελικτικό των εξ ΑΣΣΥ Αξιωματικών, παρά τις σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με το αρχικό.. Τελικά, εν κρυπτώ και παραβύστω, ψηφίστηκε με πολλές ατέλειες ο Ν.3883/10

• Από πρακτικό άλλης επιτροπής, σε υλοποίηση υπ. Αριθμ. 7 απόφασης της 19ης/16-7-09 συνεδρίασης του ΣΑΓΕ, διαβάζεις: ¨Το ΓΕΣ τοποθετήθηκε αρνητικά, καθόσον θεωρεί ότι το διάστημα των δύο ετών είναι επαρκές και ότι ενδεχόμενη αύξηση της διάρκειας σπουδών θα επιφέρει προβλήματα, χωρίς αντίστοιχη θετική επίδραση στην εκτέλεση της αποστολής της ΣΜΥ ¨¨.

• Από το ίδιο πρακτικό: ¨Το ΓΕΝ με την υπ. Αριθμ. 21/13-4-05 απόφαση της ολομέλειας του ΑΝΣ έκρινε σκόπιμη την αύξηση της διάρκειας φοίτησης της ΣΜΥΝ σε τρία (3) έτη, προκειμένου να αναβαθμιστεί το επίπεδο της παρεχόμενης ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις σύγχρονες διοικητικές, επιχειρησιακές και τεχνολογικές απαιτήσεις του ΠΝ………¨.

• Από το ίδιο πρακτικό: ¨ Tο ΓΕΑ ¨θέτει ως προτεραιότητα την ενοποίηση των ΑΣΣΥ (ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ) της ΠΑ¨, επειδή η εισήγηση του ΓΕΝ ……..¨αφορά κυρίως στη δημιουργία κοινού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΑΣΣΥ (σε τριετή βάση σπουδών) αντίστοιχου του νόμου <περί ΑΣΕΙ>¨.

• Από το ίδιο πρακτικό: ¨Η ΠΑ δεν δύναται να δεσμευτεί με επέκταση κύκλου σπουδών των ΑΣΣΥ σε τρία (3) έτη, μέσα από ένα κοινό για τους τρείς κλάδους των ΕΔ νομοθετικό έργο....¨.!!¨.

• Από το ίδιο πρακτικό: Το ΓΕΕΘΑ ¨κρίνοντας ότι η ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση για ενιαίο και για τους τρείς κλάδους των ΕΔ πλαίσιο λειτουργίας των ΑΣΣΥ στη βάση τριετούς κύκλου σπουδών, δεν εξυπηρετεί στην παρούσα φάση τις ανάγκες του ΣΞ και της ΠΑ, εισηγείται όπως απορριφθεί η πρόταση του ΓΕΝ ¨ !!!

• Από το ίδιο πρακτικό: ¨Η επιτροπή εισηγείται την επανεξέταση του υπόψη θέματος στην περίπτωση μόνο που δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις βάσει των οποίων υπάρχει το ίδιο ζητούμενο και από τους τρείς κλάδους για τη διάρκεια των σπουδών των ΑΣΣΥ..¨.!!!¨.

• Με εισηγητική έκθεση του ΓΕΑ/Β1 προς το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο (23-2-10), προτείνεται (σκόπιμα και αντιδεοντολογικά) ως τίτλος των ενοποιούμενων τριών σχολών ΑΣΣΥ της ΠΑ ¨ Σχολή Υπαξιωματικών Αεροπορίας¨. Υπόψη ότι ο ΣΑΣ είχε έγκαιρα (2009) υποβάλλει σχετική μελέτη στο ΓΕΑ και είχε προτείνει ως τίτλο των υπόψη τριών σχολών της ΠΑ ¨Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αεροπορίας¨.. Είχε, προς τούτο λάβει υπόψη του (1) Ότι η ΠΑ είναι κατ’ εξοχήν τεχνολογικό όπλο. (2) Όταν εκδόθηκε ο Ν. 2913/01, τα ΤΕΙ ανήκαν ακόμη στην Ανώτερη Βαθμίδα εκπαίδευσης. (3) Υπό τον τίτλο των ΤΕΙ, πέραν των τεχνικών κατά κυριολεξία ειδικοτήτων, περιλαμβάνονταν και ειδικότητες μη τεχνικές, όπως διοικητικών, εφοδιασμού, νοσηλευτών, οικονομικού, ιχθυοκαλλιέργειας κ.α. (4) Η ΣΤΥΑ είναι η μεγαλύτερη, πολυαριθμότερη και αντιπροσωπευτικότερη σχολή της ΠΑ σε σπουδαστές και αποφοίτους. (5) Η ΣΤΥΑ ανήκει στο Επιστημονικό πεδίο των Τεχνολογικών Επιστημών. Ήταν, συνεπώς, μια πλήρως τεκμηριωμένη ευκαιρία εναρμόνισης και των σχολών αυτών ως Τεχνολογικά Ιδρύματα, ανάλογης των ΑΣΕΙ. Έτσι, κάτω από τον τίτλο Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αεροπορίας, θα υπήρχαν οι τρεις ενοποιούμενες σχολές της ΠΑ με τους ιστορικούς τίτλους των και με τις ειδικότητές τους προσαρμοζόμενες σε ονοματολογία, ανάλογα με αυτή την προσαρμογή. Μια τέτοια ονομασία των σχολών της ΠΑ θα αποτελούσε πρόπλασμα και για την ονομασία όλων των ΑΣΣΥ των ΕΔ σε ¨Ανώτερα Στρατιωτικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα¨ (κατά τα ΑΣΕΙ), όποτε θα ευδοκιμούσε η δρομολογηθείσα διαδικασία αναβάθμισης των ΑΣΣΥ. Ωστόσο, όλα αυτά αγνοήθηκαν και προκλητικά προτείνεται τίτλος μελλοντικά εκμεταλλεύσιμος για τους διαχρονικούς σχεδιασμούς, αδόκιμος, καθόλου αντιπροσωπευτικός και με ρατσιστική αντίληψη για εξαίρεση από τη διαδικασία εναρμόνισης και των σχολών ΑΣΣΥ της ΠΑ, κατά τα ΑΣΕΙ, ως Τεχνολογικά Ιδρύματα, ώστε να μην φαίνεται ότι προσεγγίζει το επίπεδό τους με εκείνο των ΑΣΕΙ,!!


Τι προκύπτει από όλα αυτά; Νομίζει κανείς ότι νόμος 2913/01 θα υλοποιηθεί; Μήπως όλα αυτά υποδηλώνουν τον πραγματικό στόχο; Να ακυρωθεί, δηλαδή, ο υπόψη νόμος με τη διαιώνιση στο χρόνο; Δεν εγκλωβίζεται, κάποιο(α) όπλο(α), έστω και αν οι ανάγκες τους είναι επιτακτικές, ίσως και επείγουσες να μην μπορούν να αποφασίσουν μόνοι τους για διαδικασία εκπαιδευτικής προσαρμογής; Ποιες οι εξ αυτού οικονομικές και επιχειρησιακές συνέπειες;

Με παράπονο, νοσταλγία και απογοήτευση θυμάμαι ότι έζησα την ΠΑ ως πρωτοπόρο όπλο στις εξελίξεις και στη λειτουργία του. Σήμερα, παρά τις σημαντικές απαιτήσεις συντήρησης, διαχείρισης και επιχειρησιακής εκμετάλλευσης του υψηλότατου και αλματωδώς εξελισσόμενου επιπέδου οπλικών συστημάτων της, εκφράζεται μίζερα, τόσο για μερίδα του προσωπικού της, όσο και για την περαιτέρω ενδυνάμωση της αιχμής του δόρατος των ΕΔ.!. Σε αντίθεση, η μεγάλη έκπληξη, το ΠΝ. Αν και με λιγότερες συγκριτικά απαιτήσεις των οπλικών του συστημάτων, η ηγεσία του συνειδητοποιημένη και στιβαρή επιμένει έντονα και επί πολλά χρόνια, για τριετή κύκλο σπουδών!!!. Τι σημαίνουν όλα αυτά; Πού πάμε; Ποια άποψη έχει ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ; Μήπως κ. Αρχηγέ μείνει ανεφάρμοστη η εντολή σας για τριετή κύκλο σπουδών στις ΑΣΣΥ μετά την αποστρατεία σας, αν αυτή δεν υλοποιηθεί κατά την διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων σας ω Α/ΓΕΕΘΑ; Λέω, μήπως!!

Διαβάστε ακόμη:

Στρατιωτικοί ασφαλισμενοι στο ΙΚΑ - Οι πρώτοι ήδη υπηρετούν σε μονάδεςΤο εθνόσημο "στέλνει" τα γαλόνια ...στους αγκώνες! Τα πρακτικά προβλήματα!

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ