Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

"Μάχη" νεαρής μητέρας στρατιωτικού κατά ΓΕΣ

01.03.2015 | 22:00
Η μετάθεση νεαρής μητέρας στρατιωτικού που είχε αναδειχτεί από το Onalert.gr ως “φάουλ” του ΓΕΣ , έχει ενδιαφέρουσα συνέχεια. Η στρατιωτικός είχε δικαίωμα επιλογής μεταθέσης μετά από την γέννηση του παιδιού της , το οποίο όμως το ΓΕΣ με δική του επιχειρηματολογία απέρριψε.

Τι έχει συμβεί από τότε κι έχει ενδιαφέρον να ασχοληθούμε:

Η λοχίας αφού εξάντλησε τις διοικητικές προσφυγές και αφού εισέπραξε την άρνηση της Διοικήσεως για ακρόαση κατόπιν Αναφοράς της (Ιουλ 2014), άσκησε τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα στο αρμόδιο διοικητικό Δικαστήριο.

Σε αυτό το Δικαστήριο το ΓΕΣ όφειλε να στείλει προς τον Δικαστή αυτό που λένε στα νομικά «Απόψεις της Διοικήσεως», δηλαδή να υποστηρίξει το ΓΕΣ τις θέσεις του με νομικά μέσα και να πείσει τον Δικαστή γιατί η διοικητική πράξη της μετάθεσης της υπαξιωματικού πρέπει να γίνει αν και εφόσον το προβλέπει ο Νόμος.

Τι διαπιστώθηκε όμως.


Ενώ τα δικαιώματα στις μονιμοποιημένες ΕΠΟΠ διαφοροποιούνται από τις «μη μονιμοποιημένες», η εν λόγω Λοχίας παρά το γεγονός ότι ήταν μονιμοποιημένη (είχαν παρέλθει τα έτη υπηρεσίας σύμφωνα με τον Νόμο 2936/2001 που παρέχουν μονιμοποίηση) αντιμετωπίσθηκε – με έγγραφο της 17 Οκτωβρίου 2014 - από το ΓΕΣ/ Β΄Κλάδο και το ΓΕΣ/ΔΥΓ ωσάν «ουδέποτε μονιμοποιημένη» καθώς ΔΕΝ της αναγνωριζόταν το δικαίωμα να επιλέξει υπηρεσία μετά την επιστροφή της από άδειες μητρότητας καθώς αυτό το δικαίωμα της το απέδιδε υφιστάμενος ΕΝ ΙΣΧΥ ουσιαστικός Νόμος.


Πιο συγκεκριμένα, οι «Απόψεις Διοικήσεως» του ΓΕΣ/Β΄κλ. και ΓΕΣ/ΔΥΓ στηριζόντουσαν στην Πάγια Διαταγή υπ’αριθ. 4-26/2008 η οποία έχει αντικατασταθεί, κατά το μέρος που ρυθμίζουν τα ίδια θέματα, από την 4-3/2011, ενώ αμφότερες ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ δύο χρόνια μετά για ό,τι ρυθμίζουν κοινώς, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 , παρ.4, της Υπουργκής Απόφασης του κ. ΥΕΘΑ, υπ’αριθ Φ.411/253437/Σ.2358/1 Ιουλ 2013/ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛ/Β1 (ΦΕΚ Β΄1631) και ειδικότερα ως προς την αντιμετώπιση των νέων μητέρων.


Πέραν αυτών το ΓΕΣ υπογράμμιζε ότι «….δεν δύναται να τοποθετηθεί σε Γενική Θέση μετά την επιστροφή της από Άδεια Κυήσεως Τοκετού, καθώς στην ΠαΔ 4-26/2008/ΓΕΣ/1ο ΕΓ/3/3α και πιο συγκεκριμένα στο παράρτημα «Ζ», παρ. 3β και 3γ, καθορίζεται ότι οι ΕΠΟΠ τοποθετούνται σε θέσεις υποστήριξης μάχης και διοικητικής φύσεως, μετά την παρέλευση δέκα έως δεκαπέντε ετών και ως βασικό κριτήριο για τον καθορισμό της μετάθεσης – τοποθέτησής τους, αποτελεί η ειδικότητα αυτών με σκοπό την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών….» και υπογράμμιζε επιπροσθέτως ότι «….απαγορεύεται η τοποθέτηση – μετάθεσή τους, σε μη προβλεπόμενη θέση από τον Πίνακα Οργάνωσης και Υλικού (ΠΟΥ) και διαφόρου (ομαδοποιημένης) ειδικότητας (κυρίας ή δευτερεύουσας) από την κατεχόμενη εκάστου».


Αυτό που ΔΕΝ είπε, όπως προκύπτει από τα έγγραφα, το ΓΕΣ στις υπεύθυνες και επίσημες «Απόψεις» του προς το Δικαστήριο, είτε γιατί τελούσε εν αγνοία είτε γιατί δεν ήθελε, είναι ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση [αρ.19, παρ.4 Υ.Α. υπ’αριθ. Υπουργική Απόφαση Φ.411/253437/Σ.2358/1 Ιουλ 2013/ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛ/Β1 (ΦΕΚ Β΄1631] καταργείται κάθε διαταγή των Γενικών Επιτελείων που ρυθμίζει θέματα με το ίδιο αντικείμενο, καθώς ορίζεται επί λέξει ότι «…Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται κάθε διαταγή των Γενικών Επιτελείων που ρυθμίζει θέματα με το ίδιο αντικείμενο, καθώς και oι 411/27/81060/Σ.172/9−3−2011ΑπόφασηΥΕΘΑ(ΦΕΚ378/Β’)καιΦ.411/150326/Σ.1373/27−4−2012/Αποφ.ΑΝΥΕΘΑ(ΦΕΚ 1400/Β’), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Με βάση τα παραπάνω, η μοναδική διάταξη που ισχύει και έπρεπε να ληφθεί υπόψη για την νεαρή μητέρα που ζητούσε να συμπεριληφθεί στις ισχύουσες διατάξεις των Νόμων, είναι αυτή της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της εν ισχύ Υ.Α. ΥΕΘΑ υπ’αριθ. Φ.411/253437/Σ.2358/1 Ιουλ 2013/ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛ/Β1 (ΦΕΚ Β΄1631/1-7-2013), η οποία σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του Νόμου 2936/2001 (ΦΕΚ Α΄166) στοιχειοθετεί το δικαίωμά επιλογής τοποθετήσεως μετά από άδειες μητρότητας σε θέση επιλογής της, δεδομένου ότι ΈΤΣΙ προβλέπει το εν ισχύ Νομοθετικό πλαίσιο το οποίο το ΓΕΣ είτε εκ δόλου είτε εξ’αμελείας (και το ένα και το άλλο έχει την δική του αξιολόγηση καθώς οδηγούν σε πλήρως αξιολογήσιμη συμπεριφορά και καταπάτηση δικαιώματος) αποσιώπησε παρουσιάζοντας σε επίσημο έγγραφό του «άλλα αντί άλλων».
Πέραν από την ταλαιπωρία και το διαπιστωμένο και συνεχιζόμενο «φάουλ» του ΓΕΣ, εδώ εγείρονται και τα εξής ερωτήματα δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος και κοινωνικών / διοικητικών προεκτάσεων:


Ποιος πήρε απόφαση ενώπιον ενός Συνταγματικού Οργάνου όπως ένα Ακυρωτικό Δικαστήριο να «παραλείψει» να εκθέσει την αλήθεια και σε κάθε περίπτωση να κινηθεί ΕΝΤΟΣ Νόμου;


Γιατί το ΓΕΣ παρόλο που είχε την ευχέρεια να ενημερωθεί από το περιεχόμενο των προσφυγών δεν «μάζεψε» την μετάθεση;
Μήπως γιατί υπολογίζει στην απόρριψη της «Αναστολής» που για να δοθεί θέλει «ανεπανόρθωτη» βλάβη δια της μεταθέσεως και νομίζει ότι στην Δίκη για την Ακύρωση θέλει το ίδιο, γεγονός που δεν ισχύει;


Ποιος θα πληρώσει τα χρήματα αν η Λοχίας ζητήσει αποζημίωση από το Δημόσιο;; Σε τέτοια περίπτωση θα γίνει αναγωγή στους συντάκτες των «Απόψεων» για να μην χρεωθούν οι φορολογούμενοι;

Διαβάστε ακόμη:

Μέγα "φάουλ" ΓΕΣ με μετάθεση γυναίκας λοχία που γύρισε από άδεια μητρότητας 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ