Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

"Μαύρη εργασία" για τους στρατιωτικούς! Κι όμως υπάρχει

04.05.2014 | 00:01
Η “μαύρη εργασία” μπορεί να θεωρείται παράνομη και κατακριτέα. Παντού, εκτός από τις Ένοπλες Δυνάμεις! Γιατί όσο κι αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε οι Έλληνες στρατιωτικοί υποχρεώνονται να κάνουν “μαύρη εργασία”! Το πως μας το εξηγεί αξιωματικός που γνωρίζει:
 
“Σύμφωνα με το νόμο 3979/2011, το ωράριο εργασίας του στρατιωτικού προσωπικού επεκτάθηκε σε σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, ουσιαστικά εξισώνοντας αυτό, με το υπόλοιπο δημοσιοϋπαλληλικό προσωπικό.

Οι στρατιωτικοί αποτελούν τη μοναδική ειδική κατηγορία εργαζομένων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, που δεν αμείβονται για την υπερωριακή και νυκτερινή τους απασχόληση, καθώς και για την εργασία πέραν του πενθημέρου χωρίς τούτο να προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις και την νομοθεσία.

Τα εκτός μηνός (ΗΕΕ), που λάμβαναν οι στρατιωτικοί από 01 Ιανουαρίου 2013, καταργήθηκαν λόγω έλλειψης πιστώσεων και δικαιολογούσαν εν μέρει την υπερωριακή απασχόληση.

Η καταβολή των μηνιαίως χορηγούμενων ΗΕΕ κατά τα προηγούμενα έτη (μέχρι το 2012), οι οποίες διέπονταν από το ΠΔ 200/93 δεν αποσκοπούσαν στην οικονομική ενίσχυση του στρατιωτικού προσωπικού, αλλά στην αποζημίωσή του για πραγματοποιηθείσες υπηρεσιακές μετακινήσεις που πηγάζουν από τις ποικίλες δραστηριότητες και υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση των καθημερινών καθηκόντων τους και οι οποίες δεν αποζημιώνονταν (βραδινές εκπαιδεύσεις, εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών, εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας με υπηρεσιακό όχημα, εξωτερικές εφόδους, υπερωριακή απασχόληση, κτλ).

Κανένα, από τα χορηγούμενα, με τις διατάξεις του άρθρου 51, του νόμου 3205/2003 επιδόματα, δεν χαρακτηρίζεται ούτε αιτιολογείται ως αποζημίωση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας, ή ως αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου.

Στο άρθρο 7, της σχετικής ΥΑ (27-5-2011, ΦΕΚ Β 1139), αναφέρεται ότι, «Οι στρατιωτικοί που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία διανυκτερεύσεως τις καθημερινές δικαιούνται απαλλαγής την επόμενη εργάσιμη ημέρα και αυτοί που εκτελούν την ως άνω υπηρεσία Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τις επίσημες αργίες δικαιούνται απαλλαγής οποιαδήποτε ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας». Στην υπόψη ΥΑ δεν αναφέρεται πουθενά ότι, η απαλλαγή δίνεται αντι καταβολής της προβλεπόμενης χρηματικής αποζημίωσης που δικαιούται ο εργαζόμενος στρατιωτικός λόγω υπερωριακής και νυκτερινής απασχόλησης.

Άρα η πολιτεία ξεχωρίζει συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων στο δημόσιο και τους υποχρεώνει σε εργασία άνευ αποδοχών !!!”


Διαβάστε ακόμη:

Υπερωρίες στις ΕΔ παίρνουν πολλοί! Εκτός από τους στρατιωτικούς! Δείτε την σχετική απόφαση"40ωρο για τους στρατιωτικούς ή υπερωρίες όπως στα σώματα ασφαλείας" - Ποιοι το ζητούν

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ