Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μετά την 25ετία μετάθεση στο τόπο συμφερόντων - 91% των στρατιωτικών είναι υπέρ της πρότασης

27.10.2013 | 00:01
Μια “κλειστή δημοσκόπηση” με το ερώτημα αν πρέπει οι στρατιωτικοί να μετατίθενται μετά την συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας σε φρουρά συμφερόντων τους έκανε ο ΣΥΣΜΕΔ. Στο ερώτημα απάντησαν 3.477 στρατιωτικοί και το ποσοστό υπέρ της πρότασης είναι σαρωτικό ξεπερνώντας το 90%. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται σ΄ όλους σχεδόν τους ευρωπαϊκούς στρατούς και υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ΣΥΣΜΕΔ απευθυνόμενος προς την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ:


Στη δημοσκόπηση έλαβαν μέρος 3.477 άτομα και απάντησαν στο ερώτημα: Πιστεύετε ότι ο στρατιωτικός πρέπει και είναι εφικτό να μετατίθεται μετά την 25ετία υποχρεωτικά στον τόπο επιθυμίας του:
Σύμφωνα με τα προκύψαντα στοιχεία, από τις απαντήσεις του ικανού στατιστικού δείγματος, γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα θεσμοθέτησης συγκεκριμένου ανώτερου χρονικού ορίου πέραν του οποίου ο Έλληνες στρατιωτικός υποχρεωτικά θα μετακινείται/τοποθετείται σε φρουρά προτιμήσεώς του για την ολοκλήρωση της επαγγελματικής του ζωής, κατά τα πρότυπα Ευρωπαϊκών Στρατών, πλην συγκεκριμένων περιπτώσεων κατά τις οποίες οφείλεται η κάλυψη θέσης υψηλής ευθύνης.

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι με τη σχετική  απόφαση, ο προκάτοχός σας Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Ραγκούσης, είχε υιοθετήσει το ανωτέρω αίτημα και είχε νομοθετήσει σχετικά, και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 περ. η αυτής είχε ορισθεί ότι: «μετά τη παρέλευση 25ετούς συνολικής υπηρεσίας το στέλεχος μετατίθεται κατά προτεραιότητα στον τόπο προτίμησής του και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν σε τόπο που απέχει το ανώτερο 80 χιλιόμετρα από αυτόν, εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία υπάγεται ο τόπος πρώτης προτίμησης του στελέχους, υπό την προϋπόθεση ότι επιθυμεί και στον τόπο αυτό υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις του οικείου Κλάδου που προβλέπονται για την ειδικότητα και το βαθμό του.

Εξαιρούνται όσοι αιτούνται την τοποθέτησή τους σε θέση υψηλής ευθύνης και όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το ανώτερο όριο των οκτώ (8) μεταθέσεων, της 25ετούς συνολικής υπηρεσίας, ως ανωτέρω. Μετά τη συμπλήρωση 30ετούς συνολικής υπηρεσίας, το στέλεχος τοποθετείται υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησής του, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις του οικείου Κλάδου για την ειδικότητα και το βαθμό του. Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής εξαιρούνται οι Ανώτατοι Αξιωματικοί και τα στελέχη που έχουν αποφοιτήσει από τις ΑΔΙΣΠΟ, ΑΣΠ και ισότιμες αυτών, έχουν εκπαιδευτεί με έξοδα της υπηρεσίας στο εσωτερικό ή εξωτερικό και δεν έχουν συμπληρώσει το προβλεπόμενο πρόσθετο χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στην υπηρεσία», πλην όμως η απόφαση αυτή ανακλήθηκε τρεις (3) φορές και τελικά τροποποιήθηκε με τη σχετική .

Πιστεύουμε ότι η επιστροφή και εν τέλει εγκατάσταση ενός στρατιωτικού με την ολοκλήρωση της 25ετίας στον τόπο προτιμήσεώς του αποτελεί μείζον αίτημα για τους Έλληνες στρατιωτικούς το οποίο μπορεί να επιλυθεί με γνώμονα πάντα αφενός τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφετέρου την ικανοποίηση βασικών οικογενειακών του αναγκών.

Κατόπιν των ανωτέρω ευελπιστώντας στην ικανοποίηση του ανωτέρω αιτήματός μας, δια τροποποιήσεως της σχετικής (β), παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. "

Διαβάστε ακόμη:

ΓΕΣ: Υποχρεωτική ηλεκτρονική δήλωση για "τόπο προτίμησης"

"Οι στρατιωτικοί είναι σπόρτσμεν" 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ