Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ: "Ανακαλέστε την απόφασή σας κύριε Αβραμόπουλε" - Επιστολή στρατιωτικών

14.07.2013 | 11:34

Την ανάκληση της απόφασής του για τις μεταθέσεις καλούν να ανακαλέσει οι στρατιωτικοί του ΣΥΣΜΕΔ, τον ΥΕΘΑ.

Όπως αναφέρουν σε επιστολή τους:

“ακυρώσατε τις προσδοκίες των Ελλήνων στρατιωτικών που πίστεψαν ότι, παρά τις επανειλημμένες και άδικες περικοπές στα εισοδήματά τους, οι οποίες τους οδήγησαν σε πλήρη απόγνωση και επιβίωση κάτω από τα όρια της φτώχειας, η Πολιτεία (δια του κ. ΥΕΘΑ) θα μεριμνούσε για τη δημιουργία κλίματος δικαίου, αντικειμενικότητας, δικαιοσύνης και αμεροληψίας στο μείζον για αυτούς και τις οικογένειές τους θέμα των μεταθέσεων, αποσπάσεων κλπ, εφαρμόζοντας την απόφαση (Ραγκούση), που αγκαλιάστηκε και προσδοκούσε το σύνολο των στρατιωτικών στην εφαρμογή της, μετά τις δύο (2) άνευλόγου και αιτίας «παγώματος» αυτής, της πρώτης μάλιστα από εσάς τον ίδιο.
Ωστόσο ποτέ δεν μας εξηγήσατε ποιος είναι ο λόγος που τη 10-5-2012 αναστείλατε την εφαρμογή της σχετικής απόφασης και μεταφέρατε το χρόνο έναρξης αυτής την 01-1-2013, και μήνες μετά (την 01-7-2013) εκδώσατε νέα.
Η συγκεκριμένη σχετική απόφαση ακολουθεί το πνεύμα της τελευταίας όμοιας με ελάχιστες τροποποιήσεις – παρεμβάσεις διαφορετικές και μάλιστα διαμετρικά αντίθετες από το μήνυμα που ο ίδιος θέλατε να μεταδοθεί προς τα στελέχη των ΕΔ κατά την παραλαβή των καθηκόντων σας, στο οποίο (μήνυμα) όλοι μας πιστέψαμε.
Όμως, «όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος» και πολύ σύντομα θα κριθούμε όλοι μας.
Κατόπιν αυτών, επιτρέψτε μας να σας γνωρίσουμε, και παρακαλούμε να δώσετε τη δέουσα βαρύτητα και να μελετήσετε, τις αλλαγές που επέφερε προς τα χείρω η απόφασή σας έναντι της απόφασης του 2012 (Ραγκούση) , τις οποίες παρακαλούμε να ανακαλέσετε και έχουν ως εξής:
- Καταργείται η κατ' εξαίρεση μετάθεση στον τόπο συμφερόντων τους, των στελεχών με πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες.
- Καταργείται πλήρως το άρθρο 2, το οποίο προσδιόριζε με σαφήνεια το σχεδιασμό και το χρόνο υλοποίησης των μεταθέσεων και έθετε το μηχανισμό και τις διαδικασίες προσδίδοντας διαφάνεια και αυστηρά χρονικά περιθώρια υλοποίησης, αποτρέποντας ουσιαστικά τις αυθαιρεσίες των αρμόδιων χειριστών και τον αιφνιδιασμό των στελεχών.
Η νέα απόφαση ΥΑ δεν προσδιορίζει ούτε πως θα σχεδιάζονται οι τακτικές μεταθέσεις του επομένου έτους, ούτε πότε θα πρέπει να κοινοποιούνται οι σχετικές αποφάσεις στα υπό μετάθεση στελέχη, αλλά και ούτε πότε θα πρέπει αυτές να υλοποιούνται, τινάζοντας στον αέρα τον οικογενειακό προγραμματισμό χιλιάδων οικογενειών.
- Καταργούνται οι διατάξεις που διευκρίνιζαν με σαφήνεια την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων σε περίπτωση έλλειψης προσωπικού στον προβλεπόμενο από τους ΠΟΥ βαθμό ή σε περίπτωση ισοψηφίας μορίων στελεχών του ίδιου βαθμού και ειδικότητας τα οποία διεκδικούν κοινή θέση.
- Καταργείται η δυνατότητα σε στελέχη με σοβαρά οικογενειακά προβλήματα και προβλήματα υγείας να μετατίθενται κατ' εξαίρεση πριν τη
συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής στη φρουρά που είναι η διετία. Και ενώ η δυνατότητα αυτή στερείται στις ευαίσθητες κοινωνικές κατηγορίες στελεχών δίνεται όλως παραδόξως στα στελέχη που επιθυμούν να μετατεθούν στο εξωτερικό και την Κύπρο.
- Καταργούνται οι διατάξεις που προσέδιδαν εργασιακή ειρήνη και επέφεραν οικογενειακή γαλήνη στα στελέχη που μετά από πολυετή υπηρεσία και 8 τουλάχιστον δυσμενείς μεταθέσεις επιθυμούσαν να μετατεθούν στον τόπο προτίμησής τους.
Ειδικότερα:
- Καταργούνται οι διατάξεις που προέβλεπαν το μέγιστο αριθμό μεταθέσεων πέραν του τόπου προτίμησης τις οποίες μπορεί να υποστεί ένα στέλεχος σε διάστημα 25 ετών συνολικής υπηρεσίας.
- Καταργήθηκε η πρόβλεψη της κατά προτεραιότητα μετάθεσης του στελέχους στον τόπο προτίμησής του, μετά την παρέλευση 25ετίας και τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου δυσμενών μεταθέσεων, καθώς και η υποχρέωση της υπηρεσίας να τοποθετεί το στέλεχος, μετά τη συμπλήρωση 30ετούς συνολικής υπηρεσίας, στον τόπο συμφερόντων του και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν σε τόπο που απέχει το ανώτερο 80 χιλιόμετρα από αυτόν.
- Αίρεται η υποχρεωτική παραμονή του στελέχους για μία (1) τουλάχιστον 3ετία εφόσον υπηρετεί σε τόπο προτίμησής του.
- Επανέρχεται η εξαίρεση από το σύστημα μοριοδότησης και έξω από κάθε αντικειμενική αξιολόγηση, τοποθέτηση και μετάθεση στελεχών στα γραφεία των Υπουργών, στο ΕΠΥΕΘΑ, ΥΕΘΑ, ΓΕΕΘΑ και Γενικά Επιτελεία καθώς και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, θέσεις που κατά κανόνα ρυθμίζουν την επαγγελματική εξέλιξη, τις μεταθέσεις των στελεχών, αλλά και τον επιτελικό σχεδιασμό των δομών και των επιχειρήσεων των ΕΔ.
- Η προσθήκη της παραγράφου 4 στο άρθρο 3, η οποία δίνει τη δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης της διαταγής μετάθεσης στα στελέχη που
υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας ή παραιτήσεως, φέρεται να προσδοκά, κατά την άποψή μας, "οικειοθελείς" αποχωρήσεις όσων υποχρεώνονται σε δυσμενή μετάθεση.
- Με την άρση του περιορισμού της ανώτατης χιλιομετρικής απόστασης των 80 χιλιομέτρων εντός της οποίας η υπηρεσία έπρεπε απαρέγκλιτα να καλύψει την ανάγκη συνυπηρέτησης συζύγων, που είναι και οι δύο στελέχη των ΕΔ, και την υιοθέτηση της έννοιας "όμορη περιφερειακή ενότητα" στην ουσία καταργείται η συνυπηρέτηση αφού αυτή δύναται να ικανοποιηθεί από την υπηρεσία και εντός απροσδιόριστων χιλιομέτρων απόστασης των συνυπηρετούντων συζύγων.
- Με παρόμοιο τρόπο τίθεται υπό αίρεση και η δυνατότητα των γυναικών στελεχών που επιστρέφουν από άδεια κυήσεως ή ανατροφής τέκνων να υπηρετούν πλησίον του τόπου προτίμησής τους, αφού αυτός πλέον δεν περιορίζεται σε απόσταση 80 χιλιομέτρων αλλά εκτείνεται μέχρι τα όρια της όμορης περιφερειακής ενότητας που μπορεί να είναι όποια (;;;;;) χιλιόμετρα.
- Καταργείται πλήρως η παράγραφος 3 του άρθρου 5, η οποία προέβλεπε τη δυνατότητα των διαζευγμένων στελεχών, που ο/η σύζυγός τους δεν ήταν στρατιωτικός, να μετατίθενται πλησίον του τόπου διαμονής των παιδιών τους, των οποίων αν και έχουν απολέσει την επιμέλεια δεν παύουν στην πράξη αλλά και βάσει δικαστικών αποφάσεων να θεωρούνται και να είναι γονείς.
- Καταργείται η υποχρεωτικότητα αποδοχής της αίτησης για αμοιβαία μετάθεση ή αμοιβαία αλλαγή μετάθεσης ακόμα και όταν πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις.
- Καταργείται ο περιορισμός των 40 χιλιομέτρων ως μέγιστης απόστασης εντός της οποίας η υπηρεσία υποχρεούται να αποσπάσει ή να διαθέσει ένα στέλεχος, καθιστώντας την πιθανή απόσπαση ή διάθεση μοχλό πίεσης και διάλυσης της οικογένειας του στελέχους, αφού αυτό δυνητικά θα εξαναγκάζεται εκτάκτως σε εξεύρεση νέας ή μίσθωση 2ης κατοικίας ή να υποστεί την ταλαιπωρία της καθημερινής επί μακράν απόσταση μετακίνησης, χωρίς να του παρέχεται καμία μορφή αποζημίωσης.
- Επανέρχεται το άρθρου 8 που αναφέρεται στην αναστολή κριτηρίων, και παρέχεται η δυνατότητα στον κ. ΥΕΘΑ να αναστέλλει υπό προϋποθέσεις την
εφαρμογή της απόφασης και την ισχύ των κριτηρίων μεταθέσεως.
- Μειώνεται κατά μία (1) ημέρα το χρονικό περιθώριο εντός του οποίου η μονάδα υποχρεούται να κοινοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφαση μετάθεσης του.
- Μειώνει σημαντικά το χρονικό περιθώριο εντός του οποίου το στέλεχος δύναται να ασκήσει το δικαίωμα της ενδικοφανούς προσφυγής απαλείφοντας τον προσδιορισμό «εργάσιμων» από την προθεσμία των πέντε (5) ημερών.
Έτσι σε περίπτωση που η απόφαση μετάθεσης γίνει εισερχόμενη στη μονάδα το απόγευμα της Παρασκευής ή σε μέρα αργίας να απομένουν 24 με 48 ώρες προκειμένου το ενδιαφερόμενο στέλεχος να ασκήσει το δικαίωμα της ενδικοφανούς προσφυγής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν απουσιάζει παράλληλα σε εκπαίδευση ή κανονική άδεια.
- Μειώνεται ο αριθμός των μελών που πρέπει να παρίστανται προκειμένου να βρίσκεται σε απαρτία το συμβούλιο και αίρεται η υποχρεωτική παρουσία των μελών που εκτελούν χρέη εισηγητή, παρόλο που η παράγραφος 5 του άρθρου 11 της νέας υπουργικής απόφασης προβλέπει ότι οι εισηγητές κατά τη συνεδρίαση θέτουν υπόψη των συμβουλίων λεπτομερή στοιχεία που αφορούν στους κρινόμενους υπό μετάθεση.
Κε Υπουργέ.
Οι ως άνω, επί της σχετικής (α) απόφασής σας, επισημάνσεις καταδεικνύουν για πολλοστή φορά ότι ο στρατιωτικός ως κοινωνική ομάδα και ως πυρήνας του θεσμού της ελληνικής οικογένειας, βρίσκεται υπό διωγμό με την επίκληση της κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών και ουσιαστικά της εξυπηρέτησης των πελατειακών συμφερόντων, οι οποίες φέρεται να επιδιώκουν να θέσουν υπό διαρκή ομηρία τα υφιστάμενα στελέχη διαταράσσοντας την οικογενειακή τους γαλήνη και δυναμιτίζοντας την εργασιακή ειρήνη, επιβάλλοντας εμμέσως την κομματοκρατία ως το βασικό μέσο επαγγελματικής σταδιοδρομίας και κοινωνικής επιβίωσης. 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ