Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

"Να αποδοθούν ευθύνες για το ΜΤΣ". Ποιος το ζητάει στη Βουλή

13.12.2012 | 00:15
Να αποδοθούν ευθύνες για την κατάρρευση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού  ζητούν με ερώτησή τους στην Βουλή οι Βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς, Βασίλης Οικονόμου και Μαρία Γιαννακάκη.  Η ερώτηση - και αίτηση καταθεσης εγγράφων - απευθύνεται προς τον  Υπουργό Εθνικής Άμυνας
 
Το κείμενο της Ερώτησης είναι το εξης:
 
 Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) έχει επί της ουσίας καταρρεύσει προκαλώντας έντονη ανησυχία στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, δικαιούχους των ωφελημάτων και των παροχών που προβλέπονται και οι οποίοι κατέβαλαν και καταβάλουν αδιάλειπτα τις εισφορές τους. Οι διοικήσεις του ΜΤΣ αποδεικνύεται ότι με τις αποφάσεις τους και τις «ύποπτες» επενδύσεις που ενέκριναν κατάφεραν να πτωχεύσουν ένα υγιές ταμείο με τεράστια περιουσία με αποτέλεσμα να αμφισβητείται πλέον η ανταποδοτική του ικανότητα εάν δεν παρθούν τα κατάλληλα μέτρα εξυγίανσής του. Οι διοικήσεις του ταμείου ενέκριναν από το 1998 και στα χρόνια που ακολούθησαν την αγορά μετοχών σε ένα καταρρέον χρηματιστήριο ύψους περίπου 70 εκατ €, περιουσία που αποτιμήθηκε τον Ιούλιο του 2011 σε ούτε 5 εκατ. €! Μείωση αξίας χαρτοφυλακίου περίπου 93%! Σύμφωνα μάλιστα με Έκθεση της Γενικής Διευθύνσεως Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, στα τέλη Ιουνίου 2012, το παρατηρούμενο έλλειμμα στο ταμείο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ),  ξεπερνάει τα 432 εκ. ευρώ! Στο επενδυτικό σκέλος η ζημιά εκτιμάται στα 101 εκατ ευρώ, ποσό που δεν μπορεί να αιτιολογηθεί στην βάση των «ατυχών» επιλογών, αφού καμία τελικά επένδυση του ΜΤΣ δεν φαίνεται να αποδίδει πόρους στο ταμείο και κατά συνέπεια στους μετόχους του.

Μάλιστα η συγκεκριμένη έκθεση φέρεται να έχει διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα του Στρατοδικείου Αθηνών καθώς οι διοικήσεις του ΜΤΣ φέρονται να προέβησαν και σε υπερβάσεις των ανώτερων ποσών που επιτρεπόταν να επενδύσουν σύμφωνα με το Νόμο 2042/1992. Μεθοδεύσεις επίσης φαίνεται να ακολουθήθηκαν και στην αποτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας του ΜΤΣ και στην αξιοποίησή της, με αποτέλεσμα αντί να ωφελούνται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και μέτοχοι του Ταμείου τελικά να ζημιώνονται.

Προκειμένου μάλιστα να μην γίνει αντιληπτή η ζημία του ΜΤΣ χρησιμοποιήθηκαν και χρήματα από το αποθεματικό του ΕΚΟΕΜΣ (Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού) για να πληρωθούν μερίσματα, γεγονός που σύμφωνα και με την Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΕΝΑΕΔ) είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη ρευστότητας του ΕΚΟΕΜΣ που οδήγησε στη μείωση και αυτού του προβλεπόμενου μερίσματος για τους απόστρατους στρατιωτικούς κατά 10%, απόφαση που εγείρει πληθώρα ερωτημάτων αναφορικά με την νομιμότητά της. Ταυτόχρονα έχει ανασταλεί η καταβολή του Βοηθήματος Οικονομικής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) προς τα παιδιά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, για να πληρωθούν μερίσματα άλλης κατηγορίας δικαιούχων, παρά το γεγονός ότι οι πόροι του ΒΟΕΑ προέρχονται αμιγώς από τις εισφορές των οικογενειών των δικαιούχων, εισφορές που παρακρατούνται αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Οικονομικών , έναντι των διευκολύνσεων ρευστότητας που αυτό παρείχε στο ΜΤΣ ώστε να καταβάλει μερίσματα. Επιπροσθέτως, παρατηρείται αδυναμία καταγραφής και τελικώς άγνοια των πραγματικών οικονομικών στοιχείων του ΜΤΣ, αφού σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνεται ασυμφωνία στην αξία κτήσης των πάγιων περουσιακών στοιχείων μεταξύ ΜΤΣ και αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του εποπτεύοντος Υπουργείου και μεταξύ συμβολαίων και λογιστικών βιβλίων, ενώ ο μη διαχωρισμός των ακινήτων σε οικόπεδα και κτίρια, κατά παράβαση του ΠΔ205/98, καθιστά τις οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην περιουσιακή διάρθρωση και στα αποτελέσματα χρήσεως, παντελώς λανθασμένες. Προς ενίσχυση των όσων τραγελαφικών έχουν συμβεί φαίνεται ότι παραχωρούνταν δάνεια με ελλιπή στοιχεία δανειοληπτών, με αποτέλεσμα την δημιουργία ελλείμματος 1,2 εκ. ευρώ, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης των δανειοληπτών!
 
Ο κατάλογος των λαθών, των «άστοχων» επενδύσεων κατ’ επανάληψη και των αιτιών που οδήγησαν σε κατάρρευση το ΜΤΣ δεν έχει τέλος. Κατόπιν των ενδεικτικών παραπάνω περιπτώσεων,
 
Ερωτάστε:
 
1. Έχει γίνει οικονομικός έλεγχος στους διοικητές, τα μέλη των διοικήσεων και στους διαχειριστές των περιουσιακών στοιχείων του ΜΤΣ της τελευταίας εικοσαετίας ώστε να διαπιστωθεί εάν δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους η περιουσιακή τους κατάσταση;
2. Εάν ναι τι διαπιστώθηκε; Εάν όχι γιατί δεν έχει γίνει και προτίθεστε να ζητήσετε το σχετικό έλεγχο;
3. Έχουν προκύψει ευθύνες για φυσικά πρόσωπα ή και νομικά πρόσωπα από την Έκθεση της Γενικής Διευθύνσεως Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης για κακοδιαχείριση και ενδεχομένως οικονομικές ατασθαλίες;
4. Αληθεύει ότι έχει διαβιβαστεί η συγκεκριμένη έκθεση στο Εισαγγελέα του Στρατοδικείου Αθηνών και αν ναι σε ποιο βαθμό έχει προχωρήσει η δικαστική διερεύνηση;
5. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την εξυγίανση του ΜΤΣ ώστε αυτό να μπορεί να ανταποκρίνεται στο σκοπό σύστασής του και με τι χρονοδιάγραμμα εκτιμάτε ότι μπορεί αυτό να καταστεί βιώσιμο;
6. Πώς θα διασφαλίσετε ότι θα καταβάλλονται τα μερίσματα και όλες οι λοιπές παροχές στους δικαιούχους – μετόχους έως ότου εξυγιανθεί το ΜΤΣ, με δεδομένο ότι δεν είχαν οι μέτοχοι ανάμειξη στα όσα συντελέστηκαν από τις διοικήσεις του;
7. Ποια είναι η ζημιά των Μετοχικών Ταμείων όλων των κλάδων λόγω του «κουρέματος» PSI και ποιοι ειδικοί λογαριασμοί υπέστησαν «κούρεμα»; Σκοπεύετε να προβείτε σε ενέργειες αποκατάστασης μέρους έστω αυτής της ζημιάς;
8. Να κατατεθεί η Έκθεση της Γενικής Διευθύνσεως Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού.-         
  

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ