Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΑΠΟΨΗ

Ναυπηγεία Ελευσίνας: "Γιατί η τροπολογία είναι σωτήρια" - Αντίλογος σ΄ όσους έχουν ενστάσεις

15.12.2014 | 22:17
Η τροπολογία που ψηφίστηκε για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας δέχτηκε πολλά πυρά και εντός Βουλής από την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και εκτός απ΄ όσους έχουν εναστάσεις και ερωτήματα για τα όσα προβλέπει. Το σύνολο αυτών των ερωτημάτων τα δημοσιεύσαμε στο Onalert.gr.

Σειρά έχουν οι απαντήσεις. Που προέρχονται προφανώς απ΄ όσους θεωρούν ότι η συγκεκριμένη τροπολογία αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση του προβλήματος. Έστω και προσωρινή λύση.

Ποιο είναι το σκεπτικό όσων υποστήριξαν την τροπολογία:


“Η Τροπολογία για τα ΝΒΕΕ και τη BAES που κατατέθηκε και υπερψηφίστηκε από το σύνολο των κομμάτων την Πέμπτη από την Ολομέλεια της Βουλής, χωρίς κανένα εξ’ αυτών να ψηφίσει κατά, είναι επωφελής για το Ελληνικό Δημόσιο αλλά και για τις ΝΒΕΕ.


Ο συμβιβασμός ο οποίος επιτεύχθηκε ήταν δύσκολος, επίπονος και χρονοβόρος λόγω της πολυπλοκότητας της κατάστασης. Η BAES από το Μάρτιο του 2011 αφενός μεν είχε καταγγείλει την υποκατασκευαστική της σύμβαση με τις ΝΒΕΕ για τη ναυπήγηση των ΤΠΚ 5, 6 και 7 λόγω οφειλών της τελευταίας προς τη BAES και αφετέρου, αιτήθηκε την εκκαθάριση της σύμβασης ΑΩ 04/00 με το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ. Αποτέλεσμα ήταν η μη δυνατότητα καθέλκυσης των ΤΠΚ 6 και 7 αλλά και η αδρανοποίηση των προγραμμάτων ΑΩ μέχρι οριστικής επίλυσης της κατάστασης.


Με την Τροπολογία που ψηφίστηκε ρυθμίζονται χρόνιες εκκρεμότητες και επιλύονται σημαντικά προβλήματα προς όφελος του Δημοσίου λαμβάνοντας υπόψη και τους εργαζόμενους στα ναυπηγεία Ελευσίνας που είναι απλήρωτοι για μήνες. Τα βασικά σημεία είναι τα ακόλουθα:


α. Η BAES αποχωρεί πληρώνοντας μεγαλύτερο τίμημα σε σχέση με την υποχρέωσή της στα ΑΩ. Συγκεκριμένα για την υπολειπόμενη πιστωτική υποχρέωσή τους παροχής προγραμμάτων ΑΩ ύψους 77.650.215,52€, με ονομαστική αξία 7.7 εκ. € περίπου, θα καταβάλουν στις ΝΒΕΕ ποσό 9.1 εκ. ευρώ για την εκτέλεση προγραμμάτων αντίστοιχης ονομαστικής αξίας. Επιπροσθέτως θα καταβληθεί από τη BAES επιπλέον 1.9 εκ. ευρώ απ’ ευθείας στην εταιρεία RAMSYS με σκοπό την παράδοση προς το ΠΝ εξοπλισμού συνολικής ονομαστικής αξίας 4.46 εκ. ευρώ. (Η BAES έχει ήδη καταβάλει στη στη RAMSYS 2.56 εκ. ευρώ για τον ως άνω εξοπλισμό)

β. Ένα εκ των νέων προγραμμάτων ΑΩ είναι η ενεργοποίηση του ΤΠΚ ΜΥΚΟΝΙΟΣ το οποίο λίγο μετά τον εκσυγχρονισμό του ετέθη σε ακινησία λόγω ζημιών που υπέστη από εκδήλωση πυρκαγιάς στο μηχανοστάσιό του τον Οκτώβριο του 2009. Αποτελεί μεγάλη επιτυχία για το ΠΝ το γεγονός ότι θα υλοποιηθεί ένα επιχειρησιακά αναγκαίο πρόγραμμα.

γ. Το σύνολο του εξοπλισμού των ΤΠΚ 6 και 7, αξίας περίπου 85 εκ. ευρώ, θα περιέλθει στην κυριότητα του ΠΝ προκειμένου να δύναται να συνεχιστεί απρόσκοπτα από τις ΝΒΕΕ η ναυπήγηση των πλοίων. Σε περίπτωση μη επίτευξης της ως άνω συμβιβαστικής λύσης, το Δημόσιο θα έμπλεκε σε πολυετείς δικαστικούς αγώνες με τη BAES και τις ΝΒΕΕ με αμφίβολα αποτελέσματα και συνεπώς η ναυπήγηση των ΤΠΚ 6 και 7 είτε θα καθυστερούσε υπέρμετρα είτε θα ματαιωνόταν.


δ. Οι εργαζόμενοι στα ΝΒΕΕ θα πληρωθούν μετά από μήνες και διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των ναυπηγείων καθώς η ΝΒΕΕ αναλαμβάνει το υποκατασκευαστικό πρόγραμμα της ενεργοποίησης του ΤΠΚ ΜΥΚΟΝΙΟΣ το οποίο αφορά κυρίως ελασματουργικές και ναυπηγικές εργασίες. Δηλαδή πρυμοδοτείται η ΝΒΕΕ με ένα πρόγραμμα που της δίνει τη δυνατότητα να ανασάνει από την πιστωτική ασφυξία την οποία είχε περιέλθει. Παράλληλα η ΝΒΕΕ θα δύναται να πληρώνεται για τα milestones των ΤΠΚ 6 και 7 χωρίς να απαιτείται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, συνεπώς θα μπορεί αφενός μεν να πληρώνει τους εργαζόμενους και αφετέρου να συνεχιστεί η ναυπήγηση των πλοίων.


Απαντήσεις-Διευκρινήσεις

Οι απαντήσεις και οι διευκρινήσεις απ΄ όσους είχαν γνώση και σχέση με την τροπολογία για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, έχουν το ενδιαφέρον τους και ίσως να προκαλέσουν μια χρήσιμη ελπίζουμε συζήτηση.

Έχουμε και λέμε λοιπόν:

1. «Η τροπολογία που κατατέθηκε …….. μόλις 45 λεπτά πριν την ψηφοφορία»

Η Τροπολογία είχε δοθεί στα κόμματα από την προηγούμενη Παρασκευή από τους εργαζόμενους.

2. «Μετά την αποδέσμευση της BAE SYSTEMS από την σύμβαση, δεν διευκρινίζεται εάν την ευθύνη ενώπιον του Δημοσίου για τα υλικά αυτά εξακολουθεί να φέρει η BAE ως κατασκευαστής του υλικού ή οι ΝΒΕΕ».

Η ευθύνη για τα υλικά ενώπιον του Δημοσίου ήταν των ΝΒΕΕ που είναι ο Κύριος Ανάδοχος της Σύμβασης 001Β/00. Η Τροπολογία δεν επιφέρει καμία μεταβολή στις συμβατικές ευθύνες στην σύμβαση 001Β/00, ήτοι η ΝΒΕΕ παραμένει ως υπεύθυνη για τα υλικά. Επιπροσθέτως BAES δεν είναι ο κατασκευαστής των υλικών αλλά ο ενδιάμεσος μεταξύ των ΝΒΕΕ και των κατασκευάστριων εταιρειών για τα αναφερόμενα υλικά..

3. «η δεύτερη κατηγορία υλικών αφορά υλικά και ημιτελή συστήματα προφανώς τρίτων (δηλ. εκτός ΒΑΕ) κατασκευαστών, τα οποία η ΒΑΕ SYSTEMS μεταβιβάζει απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο, στην κατάσταση που αυτά βρίσκονται σήμερα στις αποθήκες της προμηθεύτριας εταιρείας. Αυτά τα υλικά το Ελληνικό Δημόσιο θα εξουσιοδοτήσει τις ΝΒΕΕ να αναζητήσουν τους κατασκευαστές τους και να αναλάβουν με δικές τους (δηλ. των ΝΒΕΕ) δαπάνες την ολοκλήρωση και εγκατάστασή τους στις ΤΠΚ.»

Τα υλικά και των δύο κατηγοριών (ολοκληρωμένα και ημιτελή) είναι όχι κατασκευής BAES αλλά έτερων εταιρειών. Η BAES τα είχε παραγγείλει στο πλαίσιο της υπκατασκευαστικής της σύμβασης με τα ΝΒΕΕ. Οι κατασκευάστριες εταιρείες είναι γνωστές και το ΠΝ θα εξουσιοδοτήσει τις ΝΒΕΕ για την ολοκλήρωση των ημιτελών συστημάτων καθώς, σύμφωνα με τη σύμβαση 001Β/00, αποτελεί συμβατική υποχρέωση των ΝΒΕΕ η ολοκλήρωσή τους. Ο λόγος που τα ημιτελή περιέχονται στο ΠΝ απ’ ευθείας, εν αντιθέσει με τα ολοκληρωμένα είναι καθαρά για φορολογικούς λόγους. Ειδικότερα εφόσον τα ημιτελή υλικά μεταβιβάζονταν πρώτα στις ΝΒΕΕ τότε επειδή θα αφορούσε μεταβίβαση από εταιρεία σε εταιρεία θα πληρωνόταν ΦΠΑ από τη BAES ή τις ΝΒΕΕ στο Ιταλικό Δημόσιο.

4. «Σε κανένα σημείο δεν διευκρινίζεται ποια είναι η αξία των υλικών αυτών, ποιό είναι το κόστος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους, εάν το υπολειπόμενο τίμημα επαρκεί για να καταστούν λειτουργικά τα υλικά αυτά και το κυριότερο : γιατί το Ελληνικό Δημόσιο εμπιστεύεται τις ΝΒΕΕ να εκτελέσουν την συγκεκριμένη εργασία και τί ποσό θα μείνει τελικά για τους εργαζόμενους μετά την αφαίρεση του κόστους ολοκλήρωσης των ημιτελών συστημάτων; Για τη δεύτερη αυτή κατηγορία υλικών ρητά προβλέπεται ότι η ΒΑΕ SYSTEMS δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη ούτε για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα, ούτε για οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα.»
Η υπολειπόμενη αξία των υλικών είναι γνωστή αλλά σε κάθε περίπτωση αφορά τις ΝΒΕΕ και όχι το Δημόσιο. Η ΝΒΕΕ έχει συμβατική υποχρέωση από την Κύρια Σύμβαση 001Β/00 να ολοκληρώσει τη ναυπήγηση των ΤΠΚ 6 & 7.

Συνεπώς το Δημόσιο δεν εμπιστεύεται τις ΝΒΕΕ για την ολοκλήρωση των ημιτελών αλλά η ολοκλήρωση αποτελεί συμβατική υποχρέωση των ΝΒΕΕ.Το ποσό που θα μείνει στους εργαζόμενους δεν αφορά το ΥΕΘΑ καθώς πληρώνονται από τις ΝΒΕΕ.

Η ευθύνη για τα υλικά ήταν και είναι του Κυρίου Αναδόχου ως προς το Δημόσιο, ήτοι των ΝΒΕΕ. Συναφώς οι κατασκευαστές των συστημάτων ευθύνονται για την λειτουργικότητα των υλικών αυτών καθώς το σύνολο των υλικών που θα μεταφερθούν από το εργοστάσιο της κατασκευάστριας εταιρείας προς τις ΝΒΕΕ απαιτείται σύμφωνα με τις συμβατικές προβλέψεις να συνοδεύεται από εγγύηση.

5. «Τέλος, η τροπολογία δεν διευκρινίζει εάν οι δυο (2) κατηγορίες υλικών που προβλέπονται συνιστούν το σύνολο των υλικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των ΤΠΚ ή εάν υπάρχουν και άλλα συστήματα για τα οποία θα προκύψει νέο πρόβλημα σε λίγους μήνες.»

Η μεταβίβαση των υλικών αφορά αυτά που προβλεπόταν να παραγγελθούν από τη BAES μέσω της υποκατασκευαστικής της σύμβασης με τις ΝΒΕΕ για τη ναυπήγηση των ΤΠΚ 6 & 7. Η ΝΒΕΕ ως Κύριος Ανάδοχος έχει και έτερες υποκατασκευαστικές συμβάσεις, εκτός της BAES, οι οποίες αφορούν την παροχή υλικών για την ολοκλήρωση ναυπήγησης των πλοίων.

6. «οι ΝΒΕΕ θα πληρώνονται από το Ελληνικό Δημόσιο χωρίς να χρειαστεί να προσκομίσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Επομένως, η εταιρεία θα συνεχίσει στο διηνεκές να εισπράττει από το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς να υποχρεούται να είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις της προς αυτό. Πόσο επωφελής μπορεί να θεωρηθεί για τους εργαζόμενους μια τροπολογία που δεν υποχρεώνει τον εργοδότη να καταβάλει εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία; 


Η ρύθμιση προβλέπει μόνο για τις πληρωμές των ΤΠΚ 6 και 7 να μην απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από τις ΝΒΕΕ. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να πληρωθούν οι εργαζόμενοι καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούσαν οι ΝΒΕΕ να εισπράξουν τα χρήματα από την επίτευξη συμβατικών γεγονότων στα ΤΠΚ 6 και 7.

7. «οποιαδήποτε διαφορά από την υλοποίηση της τροπολογίας επιλύεται με διαιτησία. Πρόκειται για τη διαιτησία που τον Σεπτέμβριο 2014 η Κυβέρνηση πανηγύριζε ότι κατήργησε ! 

Η Τροπολογία αφορά Σύμβαση ΑΩ αλλά δεν εμπίπτει στις Συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Ν.4284/2014. Ειδικότερα η διαιτησία δεν θα εφαρμόζεται πλέον στις Κύριες προμήθειες και στις ΑΩ οι οποίες έχουν λήξει και θα υπαχθούν στο Ν.4284/2014. Η ΣΑΩ 04/00 δεν είχε λήξει και δεν έγινε αίτημα της εταιρείας για υπαγωγή στον αναφερόμενο νόμο. Συνεπώς η διαιτησία προυπήρχε στη ΣΑΩ και γι αυτό παρέμεινε.

8. «Για τις ΤΠΚ 6-7 είχε καταβληθεί ποσό 228.169.280 ΕΥΡΩ επί συνολικού τιμήματος 299.000.000ΕΥΡΩ, δηλ. ποσοστό 81%. Από αυτά σύμφωνα με σχετική έκθεση του ΣΟΛ  κατεβλήθησαν προς την κατασκευάστρια ΒΑΕ SYSTEMS μόλις 93.601.200,00 ΕΥΡΩ. Υπάρχουν δηλαδή κάπου  134.568.080 ΕΥΡΩ.»

Το Δημόσιο, μέχρι την καταγγελία της BAES, είχε καταβάλλει το 81% του συμβατικού τιμήματος προς τις ΝΒΕΕ, ήτοι περίπου 228 εκ. ευρώ. Οι ΝΒΕΕ εν συνεχεία κατέβαλλαν 93.601.200 ευρώ προς τη BAES και διέθεσαν το υπολειπόμενο ποσό των 134.568.080 για την πληρωμή έτερων υποκατασκευαστών πλην της BAES και για εργασίες ναυπήγησης των ΤΠΚ 6 & 7 μέχρι σήμερα.

9. «Με την υπ' αριθμόν 4/00 ΣΑΩ η προμηθεύτρια εταιρεία BAE SYSTEMS ανέλαβε την υποχρέωση να εκτελέσει 20 προγράμματα ΑΩ με ονομαστική αξία 85.824.731,33 ΕΥΡΩ και πιστωτική αξία718.925.277,71 ΕΥΡΩ. 

Με βάση στοιχεία Σεπτεμβρίου 2014 η BAE δεν έχει εκπληρώσει 11 προγράμματα ΑΩ, των οποίων η υπολειπόμενη ονομαστική αξία ανερχόταν σε 25.587.756 ΕΥΡΩ και η πιστωτική σε 218.303.507,33 ΕΥΡΩ. Σημειώνεται ότι από τον σχετικό κατάλογο προκύπτει ότι δεν έχουν υλοποιηθεί τα ΑΩ που είχαν τελικό παραλήπτη  το ΓΕΝ, δηλ. το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ εμφανίζονται ολοκληρωμένα τα ΑΩ της ΣΟΝΑΚ !»

Η υπολειπόμενη ονομαστική αξία των προγραμμάτων δεν ήταν 25 εκ. ευρώ αλλά 21.5 εκ. ευρώ, συνεπώς δεν είναι κατανοητό σε ποια στοιχεία αναφέρονται. Το Σεπ 2014 δεν δόθηκαν στοιχεία για τη ΣΑΩ 04/00 από τη ΓΔΑΕΕ καθώς η σύμβαση δεν είχε λήξει.

Η τελική υποχρέωση της BAES για τα ΑΩ στη ΣΑΩ 04/00 προσδιορίστηκε σε 7.7 εκ ευρώ περίπου ονομαστική αξία. Η μείωση επέρχεται λόγω: α/ του μειωμένου συναλλαγματικού μέρους το οποίο τελικά λαμβάνει στην υποκατασκευαστική σύμβαση με τις ΝΒΕΕ, ήτοι την τελική αξία της υποκατασκευαστικής σύμβασης σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της ΑΩ 04/00 και β/ του έργου το οποίο έχει ήδη εκτελεστεί και υπάρχουν πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αλλά δεν είχαν πιστωθεί τα αντίστοιχα ποσά λόγω της καταγγελίας της BAES.
H SONAK έχει ολοκληρώσει ορισμένα προγράμματα στη ΣΑΩ και έχουν πιστωθεί αυτά πριν το 2010. Το μόνο μη ολοκληρωθέν πρόγραμμα της SONAK που αφορά την παροχή στο ΠΝ «Αυτοκινούμενου Συστήματος Επιτήρησης στο ΝΣ» θα ολοκληρωθεί στο σύνολό του με μειωμένο συμβατικό τίμημα ήτοι με 700.000 ευρώ αντί 2.500.000 ευρώ υπολειπόμενης ονομαστικής αξίας.

10. «Είναι ακατανόητο με ποιά κριτήρια η Κυβέρνηση θεωρεί ότι οι ΝΒΕΕ που μέχρι σήμερα δεν μπόρεσαν να εκτελέσουν στην ώρα της την κύρια σύμβαση, θα καταστούν ικανές να χρηματοδοτήσουν όχι μόνο την κύρια σύμβαση, αλλά και τα προγράμματα ΑΩ. 
Η ΝΒΕΕ ουσιαστικά πρυμοδοτείται καθώς της δίνεται ναυπηγικό έργο μέσω του προγράμματος του ΤΠΚ ΜΥΚΟΝΙΟΣ. Το Δημόσιο δεν δύναται να γνωρίζει αν θα μπορέσει να τα υλοποιήσει αλλά αφενός μεν είναι εξασφαλισμένο μέσω των τραπεζικών εγγυητικών των 9.1 εκ. ευρώ που λαμβάνει και αντιστοιχούν στο 100% της ονομαστικής αξίας των προγραμμάτων που θα εκτελεστούν από τις ΝΒΕΕ και αφετέρου χωρίς την εκροή δημόσιου χρήματος δίνεται η δυνατότητα στις ΝΒΕΕ να επιβιώσουν εφόσν παράξουν έργο μέσω του προγράμματος του ΤΠΚ ΜΥΚΟΝΙΟΣ και τη συνέχιση ναυπήγησης των ΤΠΚ 6 & 7.
11. «ανάμεσα στον Σεπτέμβριο 2014 και τον Δεκέμβριο 2014, δηλ. μέσα σε χρονικό διάστημα δυο (2) μόλις μηνών, η ΓΔΑΕΕ ανακάλυψε την εκτέλεση προγραμμάτων ΑΩ από την ΒΑΕ με πιστωτική αξία 85 εκατ. ΕΥΡΩ.»

Τα 85 εκ. ευρώ αντιστοιχούν σε ολοκληρωμένο έργο όπου υφίσταντο πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αλλά δεν είχαν πιστωθεί για τυπικούς λόγους ήτοι λόγω της καταγγελίας της BAES.
12. «αλλάζει η νομική βάση υπολογισμού της αξίας των παρασχεθησόμενων ΑΩ. Η αξία τους δεν υπολογίζεται πλέον επί της αξίας της σύμβασης κατασκευής των τορπιλακάτων, αλλά επί της αξίας των πληρωμών που έκαναν προς την ΒΑΕ SYSTEMS οι ΝΒΕΕ.»

Τα παρασχεθέντα ΑΩ υπολογίζονται σαφώς μέσω της υποκατασκευαστικής σύμβασης των ΝΒΕΕ με τη BAES χωρίς να επιφέρεται ουδεμία αλλαγή στη νομική βάση υπολογισμού της αξίας των ΑΩ με την Τροπολογία. Η υποκατάσταση επέρχεται κατόπιν αιτήσεως της BAES και αποδοχής των ΝΒΕΕ για ανάληψη των υποχρεώσεων της BAES.

13. «με βάση στοιχεία που παρέδωσε στη Βουλή η ΓΔΑΕΕ τον Σεπτέμβριο 2014, δεν είχαν εκτελεστεί προγράμματα με ονομαστική αξία 25.587.756 ΕΥΡΩ. Η ονομαστική αξία των προγραμμάτων που εγκρίνει η τροπολογία ανέρχεται σε 11 εκατ. ΕΥΡΩ.»


Δεν λαμβάνουν υπόψη τις μειώσεις ως αναλύονται ανωτέρω.14. «στην ΣΑΩ είχαν περιληφθεί προγράμματα με ονομαστική αξία 6,4 εκατ. ΕΥΡΩ και αφορούσαν σε αναβάθμιση της δυνατότητας των ΤΠΚ 1,2 και 3 να δεχτούν νέους πυραύλους EXOCET 3. Από τα διαθέσιμα στοιχεία συνάγεται ότι η BAE έχει ήδη καταβάλει στον γερμανό κατασκευαστή της αναβάθμισης 2,6 εκατ. ΕΥΡΩ, συμφώνησε να καταβάλει άλλα 1,9 εκατ. ΕΥΡΩ και έτσι με συνολικά 4,5 εκατ. ΕΥΡΩ ολοκληρώνει πρόγραμμα ΑΩ το οποίο στην Ελλάδα είχε αποτιμηθεί στα 6,4 εκατ. ΕΥΡΩ.

Επιπρόσθετα, από τα διαθέσιμα στοιχεία διαφαίνεται ότι δεν θα υλοποιηθούν τρία (3) ακόμη συναφή με την αναβάθμιση του ίδιου οπλικού συστήματος προγράμματα συνολικής αξίας 5,9 εκατ. ΕΥΡΩ, τα οποία οι αρμόδιοι ισχυρίζονται ότι είτε θα υλοποιηθούν αδαπάνως (!), είτε θα θεωρούνται ολοκληρωμένα, χωρίς να έχουν γίνει δοκιμές.»

Τα προγράμματα της RAMSYS ήταν 6.4 εκ. ευρώ και όχι των EXOCET. Τα προγράμματα αυτά αποτελούνταν από υλικά αξίας 4.6 εκ. ευρώ και υπηρεσίες αξίας 1.8 εκ. ευρώ. Το ΠΝ μέσω της Τροπολογίας θα λάβει το σύνολο των υλικών ήτοι αξίας 4.6 εκ. ευρώ, εκ των οποίων μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει τίποτα και τα οποία είναι πλεονασματικά των 9.1 εκ. ευρώ που δίνει η ΒΑΕS στις ΝΒΕΕ.

Επιπροσθέτως σε ορισμένα έτερα προγράμματα έχει προχωρήσει το έργο ή έχει παραδοθεί μέρος των υλικών και δεν προσμετρήθηκαν στον υπολογισμό της μείωσης της υποχρέωσης της BAES καθώς δεν υπήρχαν πρωτόκολλα παραλαβής, με αποτέλεσμα την επαύξηση της ωφέλειας για το Δημόσιο. Για παράδειγμα το EGCS του ΤΠΚ 5 ευρίσκεται επί του πλοίου και υφίσταται δέσμευση από την κατασκευάστρια εταιρεία ότι θα ολοκληρώσει αδαπάνως τις δοκιμές.
15. «οι ΝΒΕΕ υποχρεούνται να χρηματοδοτήσουν με δικά τους χρήματα την επισκευή του ΤΠΚ ΜΥΚΟΝΙΟΣ, η οποία εντάσσεται ως νέο ΑΩ με ονομαστική αξία 7.350.000 ΕΥΡΩ».

Το κόστος του προγράμματος του ΤΠΚ ΜΥΚΟΝΙΟΣ αποτελεί μέρος της υποχρέωσης της BAES προς το Δημόσιο. Η υποκατάσταση επέρχεται κατόπιν αιτήσεως της BAES και αποδοχής των ΝΒΕΕ για ανάληψη των υποχρεώσεων της BAES. Συνεπώς δεν χρηματοδοτούν τα ΝΒΕΕ το πρόγραμμα αλλά αντιθέτως οι ΝΒΕΕ αναλαμβάνουν μεσω του αναφερόμενου προγράμματος κατασκευαστικό έργο και πληρώνονται ουσιαστικά με την πρόοδο του έργου. Η πληρωμή τους γίνεται έμμεσα μέσω της συμφωνίας τους με τη BAES καθώς ουσιαστικά τα 9.1 εκ. ευρώ αποτελούν πληρωμή της BAES προς τις ΝΒΕΕ για την εκτέλεση των ΑΩ προγραμμάτων.. 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ