Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Nέα εφάπαξ Σωμάτων Ασφαλείας από 1-1-2017 - Τι πρέπει να ξέρετε [Παραδείγματα]

11.12.2017 | 06:23
 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Η αναδρομική εφαρμογή του νέου μισθολογίου από 1-1-2017 προκαλεί αρκετά προβλήματα στον υπολογισμό γενικά όλων των εφάπαξ, κυρίως διότι αυξάνεται πάρα πολύ ο νέος βασικός μισθός κλιμακίου και ταυτόχρονα καταργείται το Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας.
Ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Πρόνειας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας [ΤΕΑΠΑΣΑ] διαφέρει για παλιούς ή νέους ασφαλισμένους, καθώς και λόγω προέλευσης (τ.Χωροφυλακή[Χ/Φ], τ.Αστυνομία Πόλεων [ΑΠ], Πυροσβεστικό Σώμα [ΠΣ]).

Πρόσφατα εκδόθηκαν 2 αποφάσεις του ΤΕΑΠΑΣΑ για προσαρμογή των εισφορών και των εφάπαξ στο νέο μισθολόγιο:
Απόφαση καθορισμού εισφορών εφάπαξ στο μισθό και ηΑπόφαση για νέο τρόπο υπολογισμού των εφάπαξ

Α. Προηγούμενος τρόπος υπολογισμού εφάπαξ (για χρόνο ασφάλισης μέχρι 31-12-2014)
ΤΠΑΣ (πρώην Χ/Φ)
1. Παλιοί ασφ/σμένοι –> 95% x αποστρατευτικός [Βασικός + ΕΧΥ + 317 €] x Έτη υπηρεσίας
2. Νέοι ασφαλισμένοι –> 70% x μέσος όρος πενταετίας (συνολικών αποδοχών) x Έτη υπηρεσίας
ΤΠΥΑΠ (πρώην ΑΠ)
1. Παλιοί ασφ/σμένοι –> 91% x Μέσος όρος τελευταίας πενταετίας [ΒΜ + 1/5 ΕΧΥ] x Έτη υπηρεσίας
2. Νέοι ασφαλισμένοι –> 70% x μέσος όρος πενταετίας (συνολικών αποδοχών) x Έτη υπηρεσίας
ΤΠΥΠΣ (Πυροσβεστική)
1. Παλιοί ασφ/σμένοι –> 66,95% x Μέσος όρος τελ. έτους [ΒΜ + ΕΧΥ + επίδομα τέκνων] x Έτη υπηρεσίας
2. Νέοι ασφαλισμένοι –> 70% x μέσος όρος πενταετίας (συνολικών αποδοχών) x Έτη υπηρεσίας

Β. Απόφαση ΤΕΑΠΑΣΑ για νέο τρόπο υπολογισμού (για χρόνο ασφάλισης μέχρι 31-12-2014)
ΤΠΑΣ (πρώην Χ/Φ)
1.α. Παλιοί ασφ/σμένοι (σχολή Αξκών) –> 93% x αποστρατευτικός [Βασικός + 317 €] x Έτη υπηρεσίας
1.β. Παλιοί ασφαλισμένοι (υπόλοιποι) –> 95% x αποστρατευτικός [Βασικός + 317 €] x Έτη υπηρεσίας
2. Νέοι ασφαλισμένοι –> 68% x μέσος όρος πενταετίας (συνολικές αποδοχές) x Έτη υπηρεσίας
ΤΠΥΑΠ (πρώην ΑΠ)
1.α. Παλιοί ασφ/σμένοι (σχολή Αξκών) –> 55% x αποστρατευτικός [Βασικός] x Έτη υπηρεσίας
1.β. Παλιοί ασφαλισμένοι (υπόλοιποι) –> 60% x αποστρατευτικός [Βασικός] x Έτη υπηρεσίας
2. Νέοι ασφαλισμένοι –> 68% x μέσος όρος πενταετίας (συνολικές αποδοχές) x Έτη υπηρεσίας
ΤΠΥΠΣ (Πυροσβεστική)
1. Παλιοί ασφ/σμένοι –> 65% x μέσος όρος τελ. έτους [ΒΜ + 70 €] x Έτη υπηρεσίας
2. Νέοι ασφαλισμένοι –> 65% x μέσος όρος πενταετίας (συνολικές αποδοχές) x Έτη υπηρεσίας

Γ. ΑΣΑΦΕΙΕΣ – ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
1. Σύμφωνα με την παλαιότερη απόφαση ΤΕΑΠΑΣΑ (13 Μαρτίου 2014) προβλέπεται ότι οι ασφαλισμένοι “…λαµβάνουν εφάπαξ βοήθηµα µε βάση τα µισθολογικά δεδοµένα που ισχύουν την ηµεροµηνία διαγραφής τους.” Με την πρόσφατη απόφαση καθορίζεται ως χρόνος ισχύος ένα έτος πριν τη δημοσίευσή της: Έκταση εφαρμογής – Χρόνος ισχύος
Όμως επειδή στην αστυνομία οι αποστρατευθέντες με λιγότερα από 30 χρόνια υπηρεσίας (που δεν έλαβαν ακόμη το εφάπαξ) θεωρείται ότι συνεχίζουν να βρίσκονται σε ασφαλιστική σχέση με το ΤΕΑΠΑΣΑ μέχρι τη συμπλήρωση 30 ετών (χωρίς καταβολή εισφορών), υπάρχει το ενδεχόμενο να πληρωθούν με το νέο τρόπο υπολογισμού και τα εκκρεμή εφάπαξ όσων διαγράφηκαν πριν το 2017.

Κάτι τέτοιο θα προκαλούσε μεγάλη αδικία ειδικά στους συναδέλφους τ.ΑΠ, διότι ο νέος τρόπος υπολογισμού είναι προσαρμοσμένος στο νέο μισθολόγιο και προβλέπει μικρότερα ποσοστά αναπλήρωσης αλλά σε συνδυασμό με τους μεγαλύτερους βασικούς μισθούς του νέου μισθολογίου.

Εάν σε όσους διαγράφηκαν πριν το 2017 χρησιμοποιηθούν τα νέα μικρότερα ποσοστά αναπλήρωσης και οι μικρότεροι παλαιοί βασικοί μισθοί, τότε αυτά τα εφάπαξ θα είναι πολύ μειωμένα σε σχέση με αυτά που θα πάρουν όσοι διαγράφονται μετά το 2017 που ισχύει το νέο μισθολόγιο!

2. Τέλος, δεν αναφέρεται οτιδήποτε στην απόφαση για το καθεστώς των κρατήσεων βιωσιμότητας κατά την εξόφληση του εφάπαξ (εισφορές τελευταίου βαθμού και νέας γενιάς), οπότε θεωρείται ότι συνεχίζουν να ισχύουν κανονικά σύμφωνα με την απόφαση της ανωτέρω παρ. Γ.1.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΣΤΟ enstoloi.net
Επαναλαμβάνω ότι εάν ο νέος τρόπος υπολογισμού εφαρμοστεί σε αποστρατευθέντες με το παλιό μισθολόγιο, θα προκληθεί μεγάλη αδικία ειδικά στην προέλευση τ.ΑΠ, διότι θα λάβουν πολύ μικρότερο εφάπαξ από τους επόμενους που εμπίπτουν στο νέο μισθολόγιο (πάντα για ίσα χρόνια υπηρεσίας).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Προσωπικά θεωρώ ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί η διατύπωση του χρόνου ισχύος της απόφασης του ΤΕΑΠΑΣΑ, ως εξής:

α. Να λαμβάνει υπόψη την ημερομηνία διαγραφής και όχι τη λήξη ασφάλισης, διότι η υπαγωγή ή όχι στο νέο μισθολόγιο (άρα και ο βασικός μισθός) του ασφαλισμένου εξαρτάται από την ημερομηνία διαγραφής και όχι από τη λήξη της ασφάλισης (μετά την παρέλευση 30 ετών).
β. Να ισχύσει για διαγραφή (όχι λήξη ασφάλισης) μετά από 1/1/2017 (ημ/νία ισχύος νέου μισθολογίου) και όχι αόριστα ένα χρόνο πριν τη δημοσίευσή της, διότι εάν η απόφαση δημοσιευτεί πχ. στις 25 Ιανουαρίου 2018 θα υπάρχει μία περίοδος 25 ημερών (1/1 έως 25/1/2017) που θα ισχύουν εντελώς “παράξενες” ρυθμίσεις με μεγάλη (παλιά) αναπλήρωση και μεγάλους (νέους) βασικούς μισθούς!

Πηγή enstoloi.net

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ