Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέα έκθεση της ΕΕ για την πρόοδο της Τουρκίας σε θέματα ασφάλειας

20.10.2014 | 15:20
Την ανάγκη να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση από την πλευρά της Τουρκίας σε θέματα διαχείρισης των συνόρων αλλά και στην αστυνομική και δικαστική συνεργασία υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην πρώτη έκθεσή της για την υλοποίηση του οδικού χάρτη σχετικά με την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σε γενικές γραμμές στην έκθεση επισημαίνεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί στις διαδικασίες έκδοσης διαβατηρίων και δημοτολογίων, στις μεταρρυθμίσεις σε ζητήματα μετανάστευσης και διεθνούς προστασίας καθώς και στις ενθαρρυντικές πρωτοβουλίες για την τροποποίηση του αντιτρομοκρατικού νόμου. Ωστόσο, όπως σημειώνει η Κομισιόν, απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων προκειμένου να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του οδικού χάρτη. Ειδικότερα, στις συστάσεις της προς την Άγκυρα η Επιτροπή αναφέρει πως σε ζητήματα ασφάλειας επίσημων εγγράφων και πιστοποιητικών η Τουρκία θα πρέπει να προχωρήσει στην έκδοση νέων διαβατηρίων με βιομετρικά στοιχεία σύμφωνα με τα κοινοτικά πρότυπα και να ενισχύσει τη συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ για τον εντοπισμό πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Σε θέματα διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών η Τουρκία θα πρέπει να υλοποιήσει με αποτελεσματικό τρόπο το νέο νόμο για τους αλλοδαπούς και τη διεθνή προστασία και θα πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία εγκαθίδρυσης της γενικής διεύθυνσης για τη διαχείριση της μετανάστευσης, τονίζει η Επιτροπή.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κομισιόν, Η Τουρκία θα πρέπει να λάβει μέτρα για την εφαρμογή ενός πιο σύγχρονου, αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των συνόρων για τη βελτίωση του καθεστώτος θεωρήσεων και για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η Κομισιόν διαμηνύει ακόμη στην Άγκυρα ότι αναμένει την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας η οποία τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου, επισημαίνοντας ότι κατά τη μεταβατική περίοδο υπάρχει ανάγκη για βελτίωση στην εφαρμογή των διμερών συμφωνιών που έχει συνάψει η Τουρκία με κράτη μέλη της ΕΕ.

Σε ότι αφορά τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια οι τουρκικές αρχές θα πρέπει να υπογράψουν, να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν πολυάριθμες διεθνείς συμβάσεις, να υιοθετήσουν μια εθνική νομοθεσία που να είναι συμβατή με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες και να συνεχίσουν τη μεταρρύθμιση του εθνικού δικαστικού συστήματος με στόχο την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητά του. Όπως τονίζει η Επιτροπή, τα μέτρα αυτά θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των τουρκικών αρχών στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αλλά και με τις αρμόδιες υπηρεσίες στην ΕΕ.

Σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Τουρκία θα πρέπει να συνεχίσει την αναθεώρηση του αντιτρομοκρατικού νόμου και να διασφαλίσει την εφαρμογή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφέρει η έκθεση. Η Επιτροπή υπογραμμίζει επίσης ότι η Άγκυρα θα πρέπει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει μια συνολική στρατηγική αλλά και ένα πρόγραμμα δράσης για τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομά που διαμένουν στην τουρκική επικράτεια αλλά και να προωθήσει μια νομοθεσία με αντικείμενο την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος τους με στόχο τη διευκόλυνση της κοινωνικής τους ένταξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή Φωτογραφίας: Reuters 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ