Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέο σκάνδαλο με απαλλαγές στο στρατό! Αναγνώριζαν παιδιά για να γλιτώσουν τη θητεία!

07.01.2014 | 18:09
Νέο σκάνδαλο με απαλλαγές στράτευσης προκύπτει από τον έλεγχο που που διενήργησε το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) στο Ληξιαρχείο Αθηνών, μετά από αίτημα του Δημάρχου Αθηναίων και του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, αναφορικά με τη νομιμότητα της διαδικασίας καταχώρισης ληξιαρχικών πράξεων γέννησης κατά τα έτη 2011 - 2013.

Σύμφωνα με το πόρισμα υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες αναγνωρίστηκαν παιδιά μόνο και μόνο για να απαλλαγούν κάποιοι από τη θητεία τους!

Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν περιπτώσεις που

Κάποιοι “πατεράδες” είχαν ήδη στρατευτεί και κατείχαν προσωρινό δελτίο στρατιωτικής ταυτότητας. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3421/05, ο πατέρας τριών ζώντων τέκνων δύναται να απαλλαγεί από τη στρατιωτική του θητεία.

• Έλληνας υπήκοος, κάτοχος προσωρινού στρατιωτικού δελτίου ταυτότητας μηνιαίας διάρκειας που εκδόθηκε στις 15-1-2013, προέβη, στις 17-1-2013, σε αναγνώριση τριών εξώγαμων τέκνων που γεννήθηκαν στις 23-12-2005, 1-12-2010 & 13-10-2012 αντίστοιχα. Αξιοσημείωτο είναι ότι μία μέρα πριν την αναγνώριση (16-1-2013) δηλώθηκε από τη μητέρα η γέννηση του τρίτου τέκνου. Ο ανωτέρω, απαλλάχτηκε από τη στρατιωτική του θητεία, ως πατέρας τριών ζώντων τέκνων!

• Έλληνας υπήκοος, κάτοχος προσωρινού στρατιωτικού δελτίου ταυτότητας μηνιαίας διάρκειας που εκδόθηκε στις 11-3-2013, προέβη, στις 13-3-2013, σε αναγνώριση τριών εξώγαμων τέκνων που γεννήθηκαν στις 11-12-2008, 13-7-2010 & 8-7-2012 αντίστοιχα. Ο ανωτέρω απαλλάχτηκε από τη στρατιωτική του θητεία, ως πατέρας τριών ζώντων τέκνων.

Σύμφωνα με το πόρισμα:

•Από τις 545 περιπτώσεις εκπρόθεσμων δηλώσεων γέννησης και καταχώρισης ισάριθμων ληξιαρχικών πράξεων (2 έτους 2011, 163 έτους 2012 και 380 έως 23 Οκτωβρίου 2013), που εξετάστηκαν, διαπιστώθηκε ότι το Ληξιαρχείο προέβη στην έκδοση ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων χωρίς προηγουμένως να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την επαλήθευση των δηλωθέντων πραγματικών γεγονότων και στοιχείων, παρότι:

1. Σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων οι γονείς δήλωσαν και οι μάρτυρες βεβαίωσαν, ταυτόχρονα, με μία δήλωση έκαστος, περισσότερες από δύο γεννήσεις (ακόμη και επτά), που έλαβαν χώρα σε μακρό χρονικό διάστημα (ακόμη και 17 έτη) πριν την ημερομηνία της δήλωσης.
2. Γονείς και μάρτυρες προέβαιναν κατ’ επανάληψη σε συμπληρωματικές δηλώσεις γεννήσεων τέκνων που παρέλειψαν να δηλώσουν κατά την αρχική τους δήλωση, παρότι αυτά είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της προηγούμενης ή αρχικής δήλωσής τους.
3. Δηλώθηκαν από γονείς και βεβαιώθηκαν από μάρτυρες με υπεύθυνες δηλώσεις τους, γεννήσεις, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερου του έτους ή υπολείπεται του μέσου χρόνου κύησης.
4. Ως τόπος γέννησης δηλώθηκαν: α) διευθύνσεις που δεν εμπίπτουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων και συνεπώς δεν έπρεπε να καταχωρηθούν στο Ληξιαρχείο Αθηνών, β) ανύπαρκτες ταχυδρομικές διευθύνσεις, γ) διευθύνσεις επαγγελματικών κτιρίων (κτίρια γραφείων και εμπορικών καταστημάτων, κατάστημα τράπεζας, κέντρο διασκέδασης). Σημειώνεται ότι οι ως άνω ταχυδρομικές διευθύνσεις έχουν καταχωρηθεί και στις αντίστοιχες ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, ως τόπος κατοικίας των γονέων.
5. Η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων δεν ήταν δημότες Αθηναίων, αλλά δημότες άλλων Δήμων της Αττικής ή της Επικράτειας.

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του ΣΕΕΔΔ, πέραν των ανωτέρω, η ελεγχόμενη υπηρεσία, στο σύνολο σχεδόν των εκπρόθεσμων δηλώσεων γέννησης (ποσοστό 95%) δεν απαίτησε την υποβολή γραπτής υπεύθυνης δήλωσης της μητέρας ή του πατέρα όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, δεδομένου ότι δεν προσκομίστηκε πιστοποιητικό ιατρού ή μαίας. 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ